Google Arama sıralama sistemleri kılavuzu

Google, en alakalı ve faydalı sonuçları sunmak için Arama dizinimizdeki yüz milyarlarca web sayfasına ve diğer içeriklere dair birçok faktöre ve sinyale bakan otomatik sıralama sistemleri kullanır.

Titiz testler ve değerlendirmelerle bu sistemleri düzenli olarak iyileştirir, içerik üreticiler ve diğerleri için faydalı olabileceği durumlarda sıralama sistemlerimizde yapılan güncellemeler hakkında bilgilendirme yaparız.

Bu sayfa, önemli sıralama sistemlerimizden bazılarını anlamanıza yardımcı olan bir kılavuzdur. Sorgular karşısında arama sonuçları oluşturan temel teknolojilerimiz olan ana sıralama sistemlerimizden bazıları bu kılavuzda açıklanmıştır. Bu kılavuz ayrıca, belirli sıralama gereksinimleriyle ilişkili bazı sistemleri de kapsar.

Google Arama, dünyadaki bilgileri düzenleyerek herkesin erişebileceği ve faydalanabileceği hale getirme misyonumuzu gerçekleştirmemizi sağlar. Bunun için sıralama sistemlerimizin diğer işlemlerle birlikte nasıl çalıştığını anlamak istersenizArama Nasıl Çalışır sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

BERT

Google'ın kullandığı bir AI sistemi olan Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT), kelime kombinasyonlarının nasıl farklı anlamları ve niyetleri ifade edebildiğini anlamamızı sağlıyor.

Kriz bilgi sistemleri

Google; kişisel kriz durumları, doğal afetler veya diğer geniş çaplı kriz durumları gibi kriz zamanlarında faydalı ve zamanında bilgi sağlayacak sistemler geliştirmiştir:

  • Kişisel kriz: Sistemlerimiz, kullanıcıların intihar, cinsel saldırı, zehirlenme, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet veya uyuşturucu bağımlılığı gibi kişisel kriz durumlarıyla ilgili yaptığı belirli sorguları anlayıp güvenilir kuruluşların yardım hatlarını ve paylaştığı içerikleri gösterir. Kişisel kriz bilgilerinin Google Arama'da nasıl gösterildiği hakkında daha fazla bilgi edinin.
  • Acil Yardım Uyarıları: Doğal afetler veya geniş çaplı kriz durumları sırasında Acil Yardım Uyarıları sistemimiz yerel, ulusal veya uluslararası makamlardan gelen güncellemeleri gösterir. Bu güncellemeler arasında acil durum telefon numaraları ve web siteleri, haritalar, faydalı olabilecek ifadelerin çevirileri, bağış imkanları ve diğer konular yer alabilir. Acil Yardım Uyarılarının işleyiş şekli ile bu uyarıların sel, orman yangını, deprem, kasırga ve diğer felaket zamanlarında yardımcı olan Google kriz uyarıları kapsamında olması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tekilleştirme sistemleri

Google'daki aramalarda karşınıza binlerce, hatta milyonlarca eşleşen web sayfası çıkabilir. Bu sayfalardan bazıları birbirine çok benzer olabilir. Böyle durumlarda sistemlerimiz, faydalı olmayan kopya sayfalardan kaçınmak için yalnızca en alakalı sonuçları gösterir. Tekilleştirmenin işleyiş şekli ve tekilleştirme gerçekleştiğinde atlanan sonuçları istediğinizde nasıl göreceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tekilleştirme, öne çıkan snippet'lerde de gerçekleşir. Bir web sayfası girişi, öne çıkan snippet olacak şekilde yükseltilmişse bu girişi, ilk sonuç sayfasında tekrar göstermeyiz. Bu şekilde sonuçlar daha düzenli hale gelir ve kullanıcılar, alakalı bilgileri daha kolay bulabilir.

Tam eşleme alan adı sistemi

Sıralama sistemlerimiz, alan adlarındaki kelimeleri, içeriğin bir aramayla alakalı olup olmadığını belirleme kapsamındaki pek çok faktörden biri olarak kabul eder. Bununla birlikte, tam eşleme alan adı sistemimiz, belirli sorgularla tam eşleme gerçekleşmesi için tasarlanmış alan adlarında barındırılan içeriğe gereğinden fazla kredi vermememizi sağlar. Örneğin, birisi "en-iyi-ogle-yemegi-mekanlari" kelimelerini içeren bir alan adı oluşturup alan adındaki tüm bu kelimelerin, sıralamalarda içeriği yukarı çıkaracağını umabilir. Sistemimiz ise buna göre düzenlemeler yapar.

Güncellik sistemleri

Sorgulara yönelik daha güncel içerikler gösterilmesi beklenen durumlar için tasarlanmış çeşitli "sorgular güncelliği hak eder" konulu sistemimiz vardır. Örneğin, yeni çıkan bir filmle ilgili arama yapan kişi, muhtemelen prodüksiyonun başladığı tarihteki eski haberler yerine son yorumları görmek ister. Bir başka örnek de "deprem" aramasıdır. Bu arama normal zamanda yapıldığında deprem hazırlığı ve kaynaklarla ilgili materyaller gösterilir. Ancak, yakın zamanda bir deprem olduysa haber makaleleri ve daha güncel içerikler gösterilebilir.

Faydalı içerik sistemi

Faydalı içerik sistemimiz; arama sonuçlarında kullanıcıların, arama motoru trafiği sağlamaya yönelik içerikler yerine kullanıcılar tarafından kullanıcılar için yazılan orijinal ve yararlı içerikleri görmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Sayfalar arasındaki bağlantıyı anlayarak bu sayfaların neyle ilgili olduğunu ve bir sorguya yanıt verirken en çok hangi sayfaların yardımcı olabileceğini belirleyen çeşitli sistemlerimiz vardır. Bunlardan biri, Google ilk kullanıma sunulduğunda kullandığımız temel sıralama sistemlerimizden biri olan PageRank'tir. Merak eden kişiler orijinal PageRank araştırma makalesini ve patentini okuyarak daha fazla bilgi edinebilir. PageRank'in işleyiş şekli o zamandan beri çok değişmiştir ve temel sıralama sistemlerimizin bir parçası olmaya devam etmektedir.

Yerel haber sistemleri

Alakalı olduğunda yerel haber kaynaklarını tanımlayıp "Başlıca haberler" ve "Yerel haberler" gibi özelliklerimiz üzerinden gösteren sistemlerimiz mevcuttur.

MUM

Multitask Unified Model (MUM), hem dili anlayabilen hem de dil oluşturabilen bir yapay zeka sistemidir. Şu anda Arama'da genel sıralama için olmasa da COVID-19 aşı bilgileriyle ilgili aramaları iyileştirmek ve gösterdiğimiz öne çıkan snippet metinlerini iyileştirmek gibi özel amaçlarla kullanılıyor.

Nöral eşleşme

Nöral eşleşme, Google'ın sorgulardaki ve sayfalardaki kavramların temsillerini anlayıp bunları birbiriyle eşleştirmek için kullandığı bir yapay zeka sistemidir.

Orijinal içerik sistemleri

Yalnızca orijinal içerikten alıntı yapanlardan önce orijinal haberlerin gösterilmesi dahil olmak üzere, arama sonuçlarında orijinal içerikleri belirgin bir şekilde göstermemize yardımcı olan sistemlerimiz vardır. İçerik üreticilerin, bir sayfanın birden fazla yerde yinelenmesi halinde asıl sayfanın hangisi olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olmak için kullanabileceği standart işaretleme desteği de bu kapsamdadır.

Kaldırmaya dayalı sıralama düşürme sistemleri

Google, belirli içerik türlerinin kaldırılmasına izin veren politikalara sahiptir. Belirli bir siteyle ilgili olarak bu türde çok sayıda kaldırma işlemi yaparsak bu durumu sonuçlarımızı iyileştirmek için bir sinyal olarak kullanırız. Özellikle:

  • Yasal kaldırmalar: Belirli bir siteyle ilgili olarak telif hakkı nedeniyle çok sayıda geçerli yayından kaldırma isteği aldığımızda bu siteden diğer içeriklerin sonuçlarımızdaki sıralamasını düşürmek için bunu kullanabiliriz. Bu sayede, hak ihlalinde bulunan başka bir içerik varsa kullanıcıların bununla karşılaşma olasılığı orijinal içeriğe kıyasla daha düşük olur. İftira, taklit ürünler ve mahkeme kararıyla kaldırma gibi şikayetlere de benzer sıralama düşürme sinyalleri uygularız.
  • Kişisel bilgileri kaldırmaÇıkar amaçlı içerik kaldırma uygulamalarına sahip bir siteyle ilgili olarak çok sayıda kişisel bilgi kaldırma işlemi yaparsak bu sitedeki diğer içeriklerin sonuçlarımızdaki sıralamasını düşürürüz. Ayrıca, diğer sitelerde de aynı davranış kalıbının görülüp görülmediğini araştırırız. Görülüyorsa bu sitelerdeki içeriklerin de sıralamasını düşürürüz. Hakkında çok sayıda kişisel bilgi toplama içeriğini kaldırma talebi gönderilen sitelerde de benzer şekilde içeriklerin sıralamasını düşürebiliriz. Dahası, izinsiz oluşturulan/yayınlanan uygunsuz kişisel resimlerin adlarla ilgili sorgularda üst sıralarda gösterilmesini önlemek üzere tasarlanmış otomatik koruma özelliklerimiz de mevcuttur.

Pasaj sıralaması sistemi

Pasaj sıralaması, bir web sayfasının aramayla ne kadar alakalı olduğunu daha iyi anlamak için sayfanın bölümlerini veya "pasajlarını" tanımlamak üzere kullandığımız bir yapay zeka sistemidir.

RankBrain

RankBrain, kelimelerin kavramlarla ilişkisini anlamamıza yardımcı olan bir yapay zeka sistemidir. Diğer bir deyişle, içeriğin diğer kelimeler ve kavramlarla ilgisini anlayarak, aramada kullanılan tüm kelimeleri tam olarak içermese bile alakalı içerikleri döndürmemize katkı sağlar.

Güvenilir bilgi sistemleri

Birden çok sistem, mümkün olan en güvenilir bilgileri göstermek için çeşitli şekillerde çalışır. Örneğin, yetkili sayfaların gösterilmesini sağlayıp düşük kaliteli içeriklerin sıralamasını düşürür ve kaliteli haberciliğin sıralamasını yükseltir. Güvenilir bilgilerin olmadığı durumlarda sistemlerimiz, hızla değişen konularla ilgili veya sistemlerimizin arama için gösterilen sonuçlardaki genel kaliteye yeterince güvenmediği durumlarda otomatik olarak içerik önerileri gösterir. Bunlar, daha faydalı sonuçlara ulaşacak şekilde nasıl arama yapacağınıza dair ipuçları sağlar. Arama'da yüksek kaliteli bilgi sağlama yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yorum sistemi

Yorum sistemi, detaylı analiz ve özgün araştırma sunan, konuyu iyi bilen uzmanlar ya da meraklılar tarafından yazılmış yüksek kaliteli yorumları daha iyi ödüllendirmeyi amaçlar.

Site çeşitliliği sistemi

Site çeşitliliği sistemimiz, en iyi sonuçlarımızda genellikle aynı sitenin ikiden fazla web sayfası girişini göstermememizi sağlar. Bu nedenle, en iyi sonuçların tamamına tek bir site hakim olmaz. Ancak, sistemlerimizin belirli bir arama için özellikle alakalı olduğunu belirlediği durumlarda yine de ikiden fazla giriş gösterebiliriz. Site çeşitliliği genellikle alt alan adlarını, bir kök alanın parçası olarak görür. Yani, bir alt alan adından (subdomain.example.com) ve kök alandan (example.com) gelen tüm girişlerin, aynı siteye ait olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, bazen alt alan adları alakalı olduğu düşünüldüğünde çeşitlilik amacıyla ayrı siteler olarak değerlendirilir.

Spam algılama sistemleri

Hiç kimse e-posta gelen kutusunun spam dolu olmasını istemez. Bu nedenle spam filtreleri çok yararlıdır. İnternette yüksek oranda spam olması nedeniyle Arama da benzer bir güçlükle karşı karşıyadır. Bu spam içeriklerle mücadele edilmediğinde, en yararlı ve alakalı sonuçları göstermemiz mümkün olmaz. Spam politikalarımızı ihlal eden içeriklerle ve davranışlarla mücadele etmek için SpamBrain dahil olmak üzere çeşitli spam algılama sistemleri kullanıyoruz. Bu sistemler, spam tehdidinin güncel biçimleriyle başa çıkabilmek için düzenli olarak güncellenir.

Kullanımdan kaldırılan sistemler

Aşağıdaki sistemler, belirtilen amaçlar doğrultusunda geçmişte kullanılmıştır. Bunlar, ardından gelen sistemlere dahil edilmiş veya temel sıralama sistemlerimizin bir parçası haline getirilmişlerdir.

Hummingbird

Bu, Ağustos 2013'te genel sıralama sistemlerimizde yapılan önemli bir iyileştirmeydi. Bunun ardından sıralama sistemlerimiz, öncesinde olduğu gibi gelişmeye devam etti.

Panda sistemi

Bu, arama sonuçlarımızda yüksek kaliteli ve orijinal içeriklerin görünmesini sağlamak üzere tasarlanmış bir sistemdi. "Panda" takma adıyla 2011'de duyurulan bu sistem zaman içinde gelişerek 2015 yılında temel sıralama sistemlerimizin bir parçası haline geldi.

Penguen sistemi

Bu, bağlantı spam'i ile mücadele etmek için tasarlanmış bir sistemdi. "Penguen Güncellemesi" takma adıyla 2012'de duyurulan bu sistem 2016'da temel sıralama sistemlerimize entegre edilmiştir.