Alıştırma sorusu (Quiz) yapılandırılmış verileri

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin eğitim ve öğrenim materyallerinizi internette daha kolay bulmalarına yardımcı olmak için yapılandırılmış veri kullanarak alıştırma sorularını işaretleyebilirsiniz. Bu rehberde, web sayfanızda bu şemayı nasıl uygulayabileceğiniz açıklanmaktadır. Yapılandırılmış veri eklemek, alıştırma sorularınızı Google Arama sonuçlarında özel bir kullanıcı deneyiminde görünmeye uygun hale getirir.

Google Arama'daki alıştırma soruları zengin sonucu

Yapılandırılmış veri ekleme

Yapılandırılmış veri, bir sayfa hakkında bilgi sağlamak ve sayfa içeriğini sınıflandırmak için kullanılan standart bir biçimdir. Yapılandırılmış veri konusunda yeniyseniz yapılandırılmış verinin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Aşağıda, yapılandırılmış verinin nasıl oluşturulacağı, test edileceği ve yayınlanacağı hakkında bir genel bakış sunulmuştur. Web sayfasına yapılandırılmış verinin nasıl ekleneceği hakkında adım adım açıklamalı kılavuz için yapılandırılmış veri codelab'e göz atın.

 1. Zorunlu özellikleri ekleyin. Kullandığınız biçime bağlı olarak sayfada yapılandırılmış verilerin nereye ekleneceğini öğrenin.
 2. Yönergeleri uygulayın.
 3. Zengin Sonuçlar Testi'ni kullanarak kodunuzu doğrulayın ve kritik hataları düzeltin. Araçta işaretlenmiş olabilecek kritik olmayan sorunları da düzeltme seçeneğini değerlendirin. Bu tür hatların düzeltilmesi yapılandırılmış verilerinizin kalitesini artırır ancak zengin sonuçlara uygun olmak için zorunlu değildir.
 4. Yapılandırılmış verinizi içeren birkaç sayfa dağıtıp Google'ın sayfayı nasıl gördüğünü test etmek için URL Denetleme aracını kullanın. Google'ın sayfanıza erişebildiğinden ve bir robots.txt dosyası, noindex etiketi veya giriş gereksinimleri tarafından engellenmediğinden emin olun. Sayfa düzgün görünüyorsa Google'dan URL'lerinizi yeniden taramasını isteyebilirsiniz.
 5. İleride yapılacak değişiklikler konusunda Google'a bilgi vermeye devam etmek için site haritası gönderin. Bu işlemi Search Console Sitemap API ile otomatikleştirebilirsiniz.

Özelliğin kullanılabilirliği

Alıştırma sorusu özelliği, Google Arama'nın kullanılabildiği tüm bölgelerde İngilizce olarak kullanılabilir. Bu özellik, yalnızca matematik ve bilim konuları için çoktan seçmeli ve onay kutusu kullanılan soru türlerinde hem masaüstü hem de mobil cihazlarda kullanılabilir.

Örnekler

Yalnızca bir soru içeren test

Aşağıda, yalnızca tek soruyla ilişkilendirilmiş bir test örneği verilmiştir. Yalnızca bir doğru cevap vardır.

<html>
 <head>
  <title>Quiz about fractions</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "name": "Quiz about fractions",
   "hasPart": {
    "@type": "Question",
    "typicalAgeRange": "7-12",
    "educationalAlignment": [
     {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "educationalSubject",
      "targetName": "Mathematics"
     },
     {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "educationalSubject",
      "targetName": "Algebra"
     },
     {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "educationalLevel",
      "targetName": "Grade 5 » Number and Operations—Fractions » Apply and extend previous understandings of multiplication and division. » 3",
      "educationalFramework": "Common Core",
      "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/5/NF/B/3/"
     }
    ],
    "about": {
     "@type": "Thing",
     "name": "Fractions"
    },
    "educationalLevel": "intermediate",
    "eduQuestionType": "Multiple choice",
    "learningResourceType": "Practice problem",
    "assesses": "Multiplying fractions by whole numbers",
    "name": "Choose the model",
    "comment": {
     "@type": "Comment",
     "text": "This is a hint about the question."
    },
    "encodingFormat": "text/markdown",
    "text": "Which model represents the product $$2 * \\frac{2}{3}$$?",
    "suggestedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 0,
      "encodingFormat": "text/html",
      "text": "<img src=\"www.test.com/practice-problems-fractions/…image2.png\" alt=\"Answer 2\" />",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint about the answer."
      }
     }
    ],
    "acceptedAnswer": {
     "@type": "Answer",
     "position": 1,
     "encodingFormat": "text/html",
     "text": "<img src=\"www.test.com/practice-problems-fractions/…image1.png\" alt=\"Answer 1\" />",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the answer."
     },
     "answerExplanation": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
     }
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Yalnızca bir soru ve onay kutusu şeklinde cevaplar içeren test

Aşağıda, yalnızca tek soruyla ilişkilendirilmiş bir test örneği verilmiştir. Birden fazla doğru cevap vardır.

<html>
 <head>
  <title>Quiz about laws of Physics</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "name": "Quiz about laws of physics",
   "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Laws of Physics And Applications"
   },
   "educationalLevel": "intermediate",
   "assesses": "Laws of physics",
   "hasPart": {
    "@type": "Question",
    "eduQuestionType": "Checkbox",
    "learningResourceType": "Practice problem",
    "name": "Laws of Physics And Applications",
    "typicalAgeRange": "12-15",
    "text": "Identify laws of Physics. (Select all valid answers)",
    "suggestedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 0,
      "text": "Nevada's Law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      }
     },
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 2,
      "text": "EUA law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      }
     }
    ],
    "acceptedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 1,
      "text": "Newton's law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      },
      "answerExplanation": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
      }
     },
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 3,
      "text": "Ohm's law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      },
      "answerExplanation": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
      }
     }
    ]
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Birden fazla soru içeren test

Aşağıda, birden fazla soru ve cevap çifti içeren bir test örneği verilmiştir.

<html>
 <head>
  <title>Quiz about displacement, velocity and time</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "typicalAgeRange": "7-12",
   "educationalLevel": "intermediate",
   "assesses": "Velocity and speed",
   "educationalAlignment": [
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Science"
    },
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Physics"
    }
   ],
   "name": "Quiz about displacement, velocity and time",
   "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Displacement, velocity, and time"
   },
   "hasPart": [
    {
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Multiple choice",
     "learningResourceType": "Practice problem",
     "name": "Average velocity and average speed from graphs",
     "text": "A bug crawls on a wall. What is the average velocity of the bug between the times $$t = 1s$$ and $$t = 10s$$?",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the question."
     },
     "encodingFormat": "text/markdown",
     "suggestedAnswer": [
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 0,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$0.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 1,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$-0.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 3,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$1.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      }
     ],
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "position": 2,
      "encodingFormat": "text/markdown",
      "text": "$$0 \\frac{m}{s}$$",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      }
     }
    },
    {
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Multiple choice",
     "learningResourceType": "Practice problem",
     "name": "Average velocity and average speed from graphs",
     "text": "A swimmer motion is shown on the following graph of position x vs. time t. What is the average speed?",
     "encodingFormat": "text/markdown",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the question."
     },
     "suggestedAnswer": [
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 0,
       "text": "1",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 2,
       "text": "3",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 3,
       "text": "4",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      }
     ],
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "position": 1,
      "text": "2",
      "encodingFormat": "text/html",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      },
      "answerExplanation": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
      }
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Yönergeler

Google'da alıştırma soruları deneyiminde görünmeye uygun olmak için şu yönergeleri uygulamalısınız:

Teknik yönergeler

 • Yapılandırılmış verileri mümkün olan en ayrıntılı özellik sayfasına yerleştirin. Alıştırma sorusu içermeyen sayfalara yapılandırılmış veri eklemeyin.
 • Öne çıkmasını istediğiniz her alıştırma sorusu için bir Quiz özelliği ekleyin. Yapılandırılmış veri, kullanıcının web sayfanızda etkileşimde bulunabileceği alıştırma sorusuyla aynı sayfada görünmelidir.
 • Web sayfanız gerekli tüm yapılandırılmış veri özelliklerini içermelidir.
 • Her konu için en az iki alıştırma sorusu işaretlemelisiniz (örneğin, "ikinci dereceden denklem" kavramıyla ilgili iki alıştırma sorusu). Alıştırma Sorusu zengin sonucunda görünmeye uygun hale gelmesini istediğiniz kavramları ve soruları işaretlemeye odaklanın. Bunlar, ayrı sayfalarda olabilir.
 • Kullanıcılar, sitenizdeki alıştırma sorularına erişebilmelidir. Yani sorular, yalnızca veri dosyasında veya PDF biçiminde tutulmamalıdır.
 • Googlebot'un sitenizi verimli bir şekilde tarayabildiğinden emin olun.
 • Sitenizde aynı alıştırma sorusunun birkaç kopyası farklı URL'ler altında barındırılıyorsa sayfanın her kopyasında standart URL'ler kullanın.
 • Yalnızca metin içeren alıştırma soruları için:
  • Soru en fazla 320 karakter olmalıdır.
  • Çoktan seçmeli cevaplar, cevap başına en fazla 70 karakter olmalıdır.
 • Metin ve resim içeren alıştırma soruları için:
  • Soru en fazla 160 karakter olmalıdır.
  • Resmin yüksekliği en fazla 200 piksel olmalıdır.
 • Erişilebilirlik: Bir giriş veya ödeme duvarının arkasında kalan alıştırma sorularına izin verilmez. Kullanıcılar, Google'daki özellikten sitenize gittikten sonra alıştırma sorusu içeriğine erişebilmelidirler. Ek içerik, bir giriş veya ödeme duvarının arkasında olabilir.
 • Yanlış beyan: Kullanıcıları aldatmayı veya yanıltmayı amaçlayan alıştırma sorularına izin verilmez. Buna, soru ile ilişkilendirilmemiş konuların yanlış bir şekilde işaretlenmesi de dahildir.

İçerik yönergeleri

Alıştırma sorularıyla ilgili bu içerik yönergeleri, kullanıcılarımızın alakalı öğrenme kaynaklarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak için oluşturulmuştur. Bu politikaları ihlal eden içerik tespit edersek gerekli işlemi uygularız. Bu kapsamda hem manuel işlem uygulanabilir hem de sayfalarınız Google'daki alıştırma soruları deneyiminden kaldırılabilir.

Küfür ve kaba dil

Müstehcen, küfürlü veya rahatsız edici dil içeren alıştırma sorularına izin verilmez.

Alıştırma sorusu olarak gizlenmiş reklamlar

Alıştırma sorusu olarak gizlenmiş, üçüncü taraflarca yayınlananlar gibi (örneğin, satış ortağı programları) tanıtım içeriğine izin verilmez.

Google, bir alıştırma sorusundaki içeriğin yasayı ihlal edebileceğine dair şikayet alırsa söz konusu içerik, Arama politikalarına uygun şekilde ele alınır.

Kalite

 • Bu özellik aracılığıyla sağladığınız alıştırma sorularınızın doğruluğu ve kalitesi sizin sorumluluğunuzdadır. Kalite inceleme süreçlerimize dayalı olarak verilerinizin belirli bir kısmının yanlış olduğu tespit edilirse önem derecesine göre sorunları çözene kadar tüm alıştırmalarınız veya alt kümesi özellikten kaldırılabilir. Bu, aşağıdakilerin doğruluğu için geçerlidir:
  • Sorulan soru ile ilgili olarak işaretlenen kavram
  • Soru, cevap seçimi, ipucu, cevap açıklamasının biçimi ve doğruluğu
  • Cevapların sırasının doğruluğu (örneğin, ilk seçenek olarak "Yukarıdakilerin hiçbiri" ifadesini kullanmayın)
  • Soruyla ilgili resmin veya formülün kalitesi ve doğruluğu
  • Matematik sembolleri oluşturma ve sınırlayıcı uygulaması

Eğitim standartlarını işaretleme

Öğrenim standartları, öğrencilerin her sınıf düzeyinde bilmesi ve yapabilmesi gerekenler için belirlenen öğrenme hedefleridir. Öğrenim standartlarının, içeriğe bağlantı oluşturma veya öğrenmede ilerlemenin bir parçasını oluşturma gibi birden çok kullanımı vardır. İnternetteki öğrenim materyalleriyle ilişkilendirilmiş standartları (educationalAlignment ve hasPart.educationalAlignment alanlarının altında yer alır) işaretlemek, Google'ın bilgileri düzenleyip bu standartlara göre öğrenim içeriği arayabilecek kullanıcılara en yararlı şekilde sunmasına yardımcı olur. Aşağıda, şemaya genel bir bakış verilmiştir:

Aşağıda, standartlara ait birkaç örnek verilmiştir:

 • Common Core State Standards
 • Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS)
 • Virginia Standards of Learning (SOL)
 • BC Performance Standards
 • Alberta Programs of Studies
 • The Australian Curriculum (ACARA)
 • The Victorian Curriculum (F-10)
 • UK National Curriculum

Yapılandırılmış veri türü tanımları

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görüntülenmeye uygun olması için gereken özellikleri eklemeniz gerekir. Yapılandırılmış verilerinize daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Quiz

Quiz, genellikle aynı kavram veya konuyla ilgili alıştırma sorularından (bir veya daha fazla) oluşan bir gruptur.

Quiz öğesinin tam tanımını schema.org'da bulabilirsiniz.

Zorunlu özellikler
about Thing

Quiz özelliğinin altında yatan temel kavram hakkında iç içe yerleştirilmiş bilgiler. Soru için hasPart.about özelliği varsa bu özellik gerekli değildir.

{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Thing"
 }
}
about.name Text

Quiz özelliğinin altında yatan temel kavram hakkında iç içe yerleştirilmiş bilgiler. Soru için hasPart.about.name özelliği varsa bu özellik gerekli değildir. Bu özellik için birden fazla girişe izin verilir.

{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Thing",
  "name": "Fractions"
 }
}
hasPart Question

Test için belirli bir alıştırma sorusu hakkında iç içe yerleştirilmiş bilgiler. Tek bir alıştırma sorusunu temsil etmek için bir hasPart özelliği kullanın.

Tek bir teste birden fazla alıştırma sorusu eklemek için bu özelliği tekrarlayın.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question"
 }
}
hasPart.acceptedAnswer Answer

Sorunun doğru cevabı. Tek bir soru için birden fazla doğru cevap varsa bu özelliği tekrarlayın.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer"
  }
 }
}
hasPart.eduQuestionType Text

Alıştırma sorusunun türü. Bu, Google Arama'nın doğru ve yanlış cevapları oluşturup kontrol etmesi için kritik öneme sahiptir. Google, her soru için en az iki, en fazla altı cevap gösterir.

Desteklenen değerlerden birini kullanın:

 • Multiple choice: Tek bir doğru cevap vardır. Seçenekler, radyo düğmeleri olarak gösterilir ve kullanıcı yalnızca bir düğmeyi seçebilir.
 • Checkbox: Birden fazla doğru cevap vardır. Seçenekler, onay kutuları olarak gösterilir ve kullanıcı uygun olanların tümünü işaretleyebilir.
{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "eduQuestionType": "Multiple choice"
 }
}
hasPart.learningResourceType Text

Bu öğrenme kaynağının türü. Şu sabit değeri kullanın: Practice problem

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "learningResourceType": "Practice problem"
 }
}
hasPart.suggestedAnswer Answer

Sorunun diğer tüm doğru veya yanlış cevapları. Birden çok cevabı belirtmek için iç içe yerleştirilmiş özellikleriyle birlikte bu özelliği tekrarlayın.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
  }
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.text Text

Cevabın içeriği. Markdown veya HTML kullanabilirsiniz. HTML veya Markdown kullanarak alıştırma sorularını nasıl kodlayacağınızı öğrenin.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "$$x = 1$$"
  }
 }
}
hasPart.text Text

Sorunun içeriği. Markdown veya HTML kullanabilirsiniz. HTML veya Markdown kullanarak alıştırma sorularını nasıl kodlayacağınızı öğrenin.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "text": "Which diagram represents the product $$3 *\frac{2}{3}$$?"
 }
}
Önerilen özellikler
educationalAlignment AlignmentObject

Testin, kabul gören bir eğitim çerçevesine uyumlu hale getirilmesi. Bu özellik, testi bir branş veya çalışma alanıyla ve hedef sınıf ya da eğitim standardıyla uyumlu hale getirmek için tekrarlanabilir. Eğitim uyumu nesnelerini doğrudan Quiz veya bilhassa Question özelliğine ekleyebilirsiniz.

{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": []
}
educationalAlignment.alignmentType Text

Test için öğrenme kaynağı ve çerçeve düğümü arasındaki uyum kategorisi. Google Arama, LRMI standardını kullanır.

Hem çalışma alanını hem de hedef sınıfı veya eğitim standardını belirtmek için alignmentType özelliğini tekrarlayın.

 • Testin hangi branş veya çalışma alanı için olduğunu belirtirken alignmentType özelliğini educationalSubject olarak ayarlayın.
 • Testin hedef sınıfını veya eğitim standardını belirtmek için alignmentType özelliğini educationalLevel olarak ayarlayın.

Başka alanlar ve alt alanlar olması durumunda birden fazla nesne eklenebilir. Kavramları belirtmek için bunun yerine about özelliğini kullanın.

educationalSubject ve educationalLevel özelliklerinin nasıl belirtileceği aşağıda açıklanmaktadır.

{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": [
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalSubject",
   "targetName": "Mathematics"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "targetName": "Fifth grade"
  }
 ]
}

"Common core" gibi standartlara başvurmak için educationalAlignment.educationalFramework ve educationalAlignment.targetUrl özelliklerini kullanın.

{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment: [
 {
  "@type": "AlignmentObject",
  "alignmentType": "educationalLevel",
  "educationalFramework": "Common Core",
  "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations",
  "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
  }
 ]
}
educationalAlignment.educationalFramework Text

Testin uyumlu hale getirildiği çerçeve. Örneğin, "Common Core". Bu özelliğin neden önemli olduğu hakkında daha fazla bilgi için Eğitim standartlarını işaretleme bölümüne bakın. Bu özellik için birden fazla girişe izin verilir.

educationalAlignment.targetName Text

Kabul gören eğitim çerçevesine ait düğümün adı. Örneğin: "8. Sınıf: İfadeler ve Denklemler".

{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment: [
 {
  "@type": "AlignmentObject",
  "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations"
  }
 ]
}
educationalAlignment.targetUrl URL

Belirli eğitim çerçevesinin URL'si. Örneğin, 8. sınıf matematiğiyle ilgili Common Core standardının URL'si.

{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment: [
 {
  "@type": "AlignmentObject",
  "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
  }
 ]
}
educationalLevel Text

Testin zorluk seviyesi. Aşağıda, kullanılabilecek değerlere ait birkaç örnek verilmiştir:

 • beginner
 • intermediate
 • advanced
{
 "@type": "Quiz",
 "educationalLevel": "beginner"
}
hasPart.about Thing

Sorunun altında yatan temel kavram hakkında iç içe yerleştirilmiş bilgiler. Quiz için about özelliği belirtilmemişse hasPart.about gereklidir. Bu özellik için birden fazla girişe izin verilir.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "about": {
   "@type": "Thing"
  }
 }
}
hasPart.about.name Text

Sorunun altında yatan temel kavramın başlığı. Quiz için about.name özelliği belirtilmemişse hasPart.about.name gereklidir.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "about": {
   "@type": "Thing",
   "name": "Fractions"
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.answerExplanation Comment

Bu cevapta gösterilen sonuca nasıl ulaşıldığının tam açıklaması. Bu genellikle yalnızca doğru cevaplar için kullanılır. Açıklamanın içeriği için içindeki hasPart.suggestedAnswer.comment.text özelliğini kullanın.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "answerExplanation": {
    "@type": "Comment"
    }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.answerExplanation.text Text

Önerilen cevapla ilgili açıklamanın içeriği. İçerik biçimini (HTML veya Markdown) değiştirmek için encodingFormat özelliğini kullanın. HTML veya Markdown kullanarak alıştırma sorularını nasıl kodlayacağınızı öğrenin.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "answerExplanation": {
    "@type": "Comment",
    "text": "*In order to get to this result..*",
    "encodingFormat": "text/markdown"
    }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.comment Comment

Cevabın neden doğru olduğunu anlamak için kullanılabilecek ipucu veya öneri. İpucu içeriği için içindeki hasPart.acceptedAnswer.comment.text özelliğini kullanın.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment"
   }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.comment.text Text

Önerilen cevapla ilgili ipucunun veya önerinin içeriği. İçerik biçimini (HTML veya Markdown) değiştirmek için encodingFormat özelliğini kullanın. HTML veya Markdown kullanarak alıştırma sorularını nasıl kodlayacağınızı öğrenin.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment",
    "text": "<p>This is a hint</p>"
   }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.position Integer

Bu cevabın kullanıcıya gösterildiği sıradaki konumu.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "position": "2"
  }
 }
}
hasPart.assesses DefinedTerm veya Text

Soruyu çözmek için gereken beceriler. Bunu doldurmak, bulunabilirliği artırabilir.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "assesses": "Multiplying fractions by whole numbers"
 }
}
hasPart.comment Comment

Soru hakkında, çözmek için kullanılabilecek ipucu veya öneri. İpucu içeriği için içindeki hasPart.comment.text özelliğini kullanın.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "comment": {
   "@type": "Comment"
  }
 }
}
hasPart.comment.text Text

Soruyla ilgili ipucunun veya önerinin içeriği. İçerik biçimini (HTML veya Markdown) değiştirmek için encodingFormat özelliğini kullanın. HTML veya Markdown kullanarak alıştırma sorularını nasıl kodlayacağınızı öğrenin.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "comment": {
   "@type": "Comment",
   "text": "<p>This is a hint</p>"
  }
 }
}
hasPart.educationalAlignment AlignmentObject

Sorunun kabul gören bir eğitim çerçevesine uyumlu hale getirilmesi. Bu özellik, Quiz nesnesine eklenen ve nesneyi uyumlu hale getiren eğitim öğelerini geçersiz kılar.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment": []
}
hasPart.educationalAlignment.alignmentType Text

Soru için öğrenme kaynağı ile çerçeve düğümü arasındaki uyum kategorisi. Google Arama, LRMI standardını kullanır.

Hem çalışma alanını hem de hedef sınıfı veya eğitim standardını belirtmek için alignmentType özelliğini tekrarlayın.

 • Sorunun hangi branş veya çalışma alanıyla ilgili olduğunu belirtmek için alignmentType özelliğini educationalSubject olarak ayarlayın.
 • Sorunun hedef sınıfını veya eğitim standardını belirtmek için alignmentType özelliğini educationalLevel olarak ayarlayın.

Başka alanlar ve alt alanlar olması durumunda birden fazla nesne eklenebilir. Kavramları belirtmek için bunun yerine hasPart.about özelliğini kullanın.

educationalSubject ve educationalLevel özelliklerinin nasıl belirtileceği aşağıda açıklanmaktadır.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment": [
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalSubject",
   "targetName": "Mathematics"
   },
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "targetName": "Fifth grade"
   }
  ]
 }
}

"Common core" gibi standartlara başvurmak için hasPart.educationalAlignment.educationalFramework ve hasPart.educationalAlignment.targetUrl özelliklerini kullanın.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment: [
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "educationalFramework": "Common Core",
   "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations",
   "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
   }
  ]
 }
}
hasPart.educationalAlignment.educationalFramework Text

Sorunun uyumlu hale getirildiği çerçeve. Örneğin, "Common Core". Bu özelliğin neden önemli olduğu hakkında daha fazla bilgi için Eğitim standartlarını işaretleme bölümüne bakın. Bu özellik için birden fazla girişe izin verilir.

hasPart.educationalAlignment.targetName Text

Kabul gören eğitim çerçevesine ait düğümün adı. Örneğin: "8. Sınıf: İfadeler ve Denklemler".

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment: [
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations"
   }
  ]
 }
}
hasPart.educationalAlignment.targetUrl URL

Soru için geçerli olan eğitim çerçevesinin URL'si. Örneğin, 8. sınıf matematiğiyle ilgili Common Core standardının URL'si.

hasPart.educationalLevel Text

Metin biçimindeki sorunun zorluk seviyesi. Aşağıda, kullanılabilecek değerlere ait birkaç örnek verilmiştir:

 • beginner
 • intermediate
 • advanced
{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalLevel": "beginner"
 }
}
hasPart.name Text

Sorunun genel bir açıklaması. Sorunun tam içeriğini eklemeyin. Onun yerine hasPart.text kullanın.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "name": "Question about fractions"
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.comment Comment

Cevabın neden doğru ya da yanlış olduğunu anlamak için kullanılabilecek ipucu veya öneri. İpucu içeriği için içindeki hasPart.suggestedAnswer.comment.text özelliğini kullanın.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment"
   }
  }
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.comment.text Text

Önerilen cevapla ilgili ipucunun veya önerinin içeriği. İçerik biçimini (HTML veya Markdown) değiştirmek için encodingFormat özelliğini kullanın. HTML veya Markdown kullanarak alıştırma sorularını nasıl kodlayacağınızı öğrenin.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment",
    "text": "<p>This is a hint</p>"
   }
  }
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.encodingFormat Text

Metin özelliğini kodlamak için kullanılan MIME biçimi. encodingFormat özelliği belirtilmezse varsayılan değer text/html olur. Aşağıdaki değerlerden birini kullanın:

 • text/markdown
 • text/html
{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "encodingFormat": "text/html"
  }
 }
}

HTML veya Markdown kullanarak alıştırma sorularını nasıl kodlayacağınızı öğrenin.

hasPart.suggestedAnswer.position Integer

Bu cevabın kullanıcıya gösterildiği sıradaki konumu.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "position": "0"
  }
 }
}
hasPart.typicalAgeRange Text

Sorunun yönelik olduğu ortalama yaş aralığı. Örneğin, 7-12 veya 18-

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "typicalAgeRange": "7-12"
 }
}
name Text

Testin adı.

{
 "@type": "Quiz",
 "name": "Negative exponents review"
}
typicalAgeRange Text

Testin yönelik olduğu ortalama yaş aralığı. Örneğin, 7-12 veya 18-

{
 "@type": "Quiz",
 "typicalAgeRange": "7-12"
}

HTML veya Markdown kullanarak alıştırma sorularını kodlama

Google Arama; Question, Answer ve Comment özelliklerinin kodlamasında Markdown (CommonMark türü) ve HTML'yi destekler. Yapılar kümesi şunlarla sınırlandırılır:

 • Üst bilgiler
 • Satır sonları
 • Listeler (sıralı ve sıralanmamış)
 • Paragraflar
 • Kalın
 • İtalik
 • Resimler
 • LaTex'teki formüller

CSS veya JavaScript yok sayılır. Google, desteklenmeyen HTML etiketleri içeren soruları görüntülemez.

Biçim nasıl belirtilir?

Hangi kodlama biçimini kullandığınızı belirtmek için encodingFormat özelliğini kullanın. Değeri, HTML kullanıyorsanız "text/html", Markdown kullanıyorsanız "text/markdown" olarak ayarlayın.

Aşağıda, Markdown biçimine ayarlanmış bir soru örneği verilmiştir:

{
 "@type": "Question",
 "name": "Average velocity and average speed from graphs",
 "text": "What is the average velocity [..] between the times $$t = 4s$$ and $$t = 10s$$?",
 "encodingFormat": "text/markdown"
 ..
 ..
}

encodingFormat özelliği belirtilmezse varsayılan değer "text/html" olur.

Formüller

Formül belirtmek için LaTex biçimini kullanın. Çift dolar işaretini ($$) to embed formulas. For example:

"<p>Please solve: $$2x^2 = 18$$</p>"
  ) kullanmalısınız

Sorun giderme

Yapılandırılmış verileri uygulamada veya hata ayıklamada sorun yaşıyorsanız size yardımcı olabilecek bazı kaynaklar aşağıda verilmiştir.

 • İçerik yönetim sistemi (İYS) kullanıyorsanız veya sitenizle başka biri ilgileniyorsa bu kişiden size yardım etmesini isteyin. Sorunla ilgili ayrıntılı bilgiler içeren Search Console mesajlarını bu kişiye yönlendirdiğinizden emin olun.
 • Google, yapılandırılmış veriler kullanan özelliklerin arama sonuçlarında görüneceğini garanti etmez. Google'ın içeriğinizi zengin sonuç içinde göstermemesinin yaygın nedenlerini içeren liste için Genel Yapılandırılmış Veri Yönergeleri'ni inceleyin.
 • Yapılandırılmış verilerinizde bir hata olabilir. Yapılandırılmış veri hatalarının listesini kontrol edin.
 • Sayfanıza yönelik bir yapılandırılmış veri manuel işlemi varsa sayfadaki yapılandırılmış veriler dikkate alınmaz (sayfa Google Arama sonuçlarında görünmeye devam edebilir). Yapılandırılmış veri sorunlarını düzeltmek için Manuel İşlemler raporunu kullanın.
 • İçeriğinizin kurallara uygun olup olmadığını belirlemek için yönergeleri tekrar inceleyin. Sorun, spam içeriği veya spam içerikli işaretleme kullanımından kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte, sorunun söz diziminden kaynaklanmadığı durumlarda Zengin Sonuçlar Testi bu sorunları tanımlayamaz.
 • Eksik zengin sonuçlar / toplam zengin sonuç sayısında düşüş sorununu giderin.
 • Yeniden tarama ve yeniden dizine ekleme için zaman tanıyın. Google’ın yayınlandıktan sonra bir sayfayı bulmasının ve taramasının birkaç gün sürebileceğini unutmayın. Tarama ve dizine ekleme hakkında genel sorular için Google Arama tarama ve dizine ekleme için SSS bölümüne bakın.
 • Sorunuzu Google Arama Merkezi forumunda sorun.