Resim site haritaları

Resim site haritaları, Google'a sitenizdeki diğer resimleri, özellikle de başka şekilde bulamayabileceğimiz resimleri (ör. sitenizin JavaScript koduyla eriştiği resimler) bildirmek için yöntem sağlar. Ayrı bir resim site haritası oluşturabilir veya mevcut site haritanıza resim site haritası etiketleri ekleyebilirsiniz. Her iki yaklaşım da Google için aynıdır.

Resim site haritaları, genel site haritalarına dayandığından genel site haritası en iyi uygulamaları, resim site haritalarında da geçerlidir. Ayrıca, resim yayınlamayla ilgili genel en iyi uygulamaları da kullanmanızı öneririz.

Örnek resim site haritası

Aşağıdaki örnekte iki <url> öğesi bulunan, resim site haritası uzantısına sahip normal bir site haritası gösterilmektedir:

 • İki resim içeren https://example.com/sample1.html
 • Bir resim içeren https://example.com/sample2.html
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>https://example.com/sample1.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
 <url>
  <loc>https://example.com/sample2.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>https://example.com/picture.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
</urlset>

Resim site haritası başvurusu

image etiketleri, resim site haritaları ad alanında tanımlanır: http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1

Google'ın resim site haritanızı kullanabilmesi için aşağıdaki zorunlu etiketleri kullanmanız gerekir:

Zorunlu etiketler
<image:image> Tek bir resimle ilgili tüm bilgileri içerir. Her <url> etiketi en fazla 1.000 <image:image> etiketi içerebilir.
<image:loc>

Resmin URL'si.

Bazı durumlarda, resim URL'si ana sitenizle aynı alan adında olmayabilir. Her iki alan adını da Search Console'da doğruladığınız sürece bu durum herhangi soruna neden olmaz. Örneğin resimlerinizi barındırmak için Google Sites gibi bir içerik yayınlama ağından yararlanıyorsanız barındırma sitesinin Search Console'da doğrulandığından emin olun. Ayrıca, robots.txt dosyanızın dizine eklediğiniz içeriklerin taranmasını engellemediğinden emin olun.

Desteği sonlandırılan etiketler ve özellikler

Şu etiketler ve özellikler dokümanlarımızdan çıkarıldı: <image:caption>, <image:geo_location>, <image:title>, <image:license>. Daha fazla bilgi için desteği sonlandırma duyurusuna bakın.

Ek kaynaklar

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Aşağıdaki kaynaklara göz atın: