Doğruluk Kontrolü

Başkalarının bulunduğu bir iddiayı inceleyen web sayfanız varsa web sayfanıza ClaimReview yapılandırılmış veri öğesini ekleyebilirsiniz. Bu öğe, sayfanız bir iddiayla ilgili arama sonuçlarında göründüğünde Google Arama sonuçlarının bir özetlenmiş doğruluk kontrolü sürümü gösterebilmesini sağlar.

Örnek

Dünyanın düz olduğu iddiasını değerlendiren bir sayfa düşünün. Sayfa bir ClaimReview öğesi sağlıyorsa "dünya düzdür" aramasının Google Arama sonuçlarında nasıl görünebileceğini burada bulabilirsiniz (gerçek görsel tasarımın değişebileceğini unutmayın):

Bir sayfa ile ilişkilendirilmiş tek bir iddia incelemesi

Bu doğruluk kontrolünü barındıran sayfadaki yapılandırılmış verilerin neye benzediğine bakın:

Yönergeler

Yapılandırılmış veri işaretlemesinin tamamı için geçerli olan genel yönergelere ek olarak, aşağıdaki ek yönergeler de doğruluk kontrolleri için geçerlidir:

 • Doğruluk kontrolü arama sonuçlarına uygun olabilmesi için sitenizde ClaimReview yapılandırılmış verileriyle işaretlenmiş birkaç sayfa olmalıdır.
 • Haber makaleleriyle ilişkilendirilen doğruluk kontrolleri, Haber sonuçlarında ya da birleştirilmiş arama sonuçları görünümünde gösterilebilir; diğer tüm doğruluk kontrolleri yalnızca birleştirilmiş arama sonuçları görünümünde görünebilir.
 • Bir haber iddiasının doğruluk kontrolleri, doğruluk kontrolleri için Haber Yayıncısı ölçütlerini karşılamalıdır.
 • Doğruluk kontrollerinin gösterileceği garanti edilmez: Doğruluk kontrolü öğelerinin Google Arama sonuçlarına eklenmesi programatik olarak belirlenir. Doğruluk kontrolü öğeleri sitenin programatik sıralamasına göre puanlanır. Siteler, sayfa sıralamasına benzer bir süreçte değerlendirilir: Site sıralaması yeterince yüksekse doğruluk kontrolü öğesi, sayfanızla birlikte arama sonuçlarında görüntülenebilir. Tüm süreç programatik olarak yürütülür; yalnızca doğruluk kontrollerine yönelik Google Haberler Yayıncı ölçütlerinin, yapılandırılmış veriler için genel yönergelerin ihlali doğrultusunda kullanıcı geri bildirimleri alındığında veya yayıncının (bir haber sitesi olsun ya da olmasın), Google Haberler Genel Yönergelerimizde belirttiğimiz şekilde sorumluluk ve şeffaflık, okunabilirlik veya site yanlış beyanı ile ilgili standartları karşılamadığı durumlarda insan müdahalesi gerçekleştirilir.
 • Tek bir sayfa, her biri ayrı bir talep için kullanılan birden fazla ClaimReview öğesi barındırabilir (aşağıdaki bilgilere bakın).
 • Sayfada aynı gerçeği farklı incelemeciler kontrol ediyorsa her incelemecinin analizi için ayrı bir ClaimReview öğesi ekleyebilirsiniz (aşağıdaki bilgilere bakın).
 • ClaimReview öğesini barındıran sayfa, doğruluk kontrolünün ve değerlendirmenin tam metnini olmasa bile en azından kısa bir özetini içermelidir.
 • Belirli bir ClaimReview öğesini, sitenizde yalnızca tek bir sayfada barındırmanız gerekir. Aynı sayfanın varyasyonları olmadıkça, bir doğruluk kontrolünü birden fazla sayfada tekrarlamayın (örneğin, bir ClaimReview öğesini bir sayfanın mobil ve masaüstü sürümlerinde yayınlayabilirsiniz).

Bir sayfada birden fazla doğruluk kontrolü yayınlama

Tek bir sayfadaki birden fazla ClaimReview öğesinin aynı iddiayla ilgili olması zorunlu değildir ancak hepsinin sayfanın ana konusuyla alakalı olması gerekir.

Çoğu site, aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak her sayfada birden fazla doğruluk kontrolü uygular:

 • Her biri kendi ClaimReview öğesine sahip, birden fazla doğruluk kontrolü özetini içeren bir özet sayfası oluşturun. Her bir doğruluk kontrolünün tam metin sürümünü kendi sayfasında yayınlayın. Özet sayfasındaki her ClaimReview öğesi, özet sayfası yerine tam sayfa sürümünü işaret eder.
 • VEYA
 • Her biri HTML bağlantısına sahip olan, tam uzunlukta birden fazla incelemenin yer aldığı tek bir sayfa oluşturun. Her bir ClaimReview öğesi, ilgili summary_page.html#anchor sayfasını işaret eder.

Yalnızca mobil cihazlarda, bir sayfa birden fazla ClaimReview öğesi barındırırsa tüm öğeler aşağıdakine benzer bir sonuç bandında görüntülenir:

Bir sayfa ile ilişkilendirilmiş birden fazla iddia incelemesi galerisi

Yapılandırılmış veri türü tanımları

Doğruluk kontrollerini uygulamak için aşağıdaki yapılandırılmış veri türleri gerekir:

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görüntülenmeye uygun olması için gereken özellikleri eklemeniz gerekir. İçeriğiniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için, önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

ClaimReview

ClaimReview tam tanımı schema.org/ClaimReview adresinde bulunmaktadır.

Gerekli özellikler
claimReviewed

Text

Değerlendirilmekte olan iddianın kısa bir özeti. Mobil cihazlarda görüntülendiğinde sözcük kaydırmayı en aza indirmek için bu özeti 75 karakterden daha kısa tutmaya çalışın.

reviewRating

Rating

İddianın değerlendirmesi. Bu nesne hem sayısal değerlendirmeyi hem de metin değerlendirmesini destekler. Metin değeri şu anda arama sonuçlarında gösterilen tek değerdir. Sayısal değer gösterilmez ancak farklı kaynaklardaki doğruluk kontrollerinin tutarlılığını değerlendirmek için kullanılır. Bu nedenle sayısal değerinin olması, doğruluk kontrolünüzün gösterilme şansını artırabilir.

Tüm doğruluk kontrolleriniz için tutarlı bir sayıdan metne derecelendirme sistemi tasarlamaya çalışın. Örneğin:

 • 1 = "Yanlış"
 • 2 = "Çoğunlukla yanlış"
 • 3 = "Kısmen doğru"
 • 4 = "Çoğunlukla doğru"
 • 5 = "Doğru"

Daha fazla bilgi için Rating konusuna bakın.

url

URL

Doğruluk kontrolünün tam makalesini barındıran sayfanın bağlantısı. Sayfada birden fazla ClaimReview öğesi varsa doğruluk kontrolünün bir HTML bağlantısının olduğundan ve bu özelliğin söz konusu bağlantıyı işaret ettiğinden emin olun. Örnekler: longreview.html veya summarypage.html#fact1

URL değerinin alanı, bu ClaimReview öğesini barındıran sayfa ile aynı veya bunun bir alt alanı olmalıdır. Yönlendirmeler veya kısaltılmış URL'ler (örneğin, g.co/searchconsole) çözümlenmeyeceğinden burada çalışmaz.

Önerilen özellikler
author

Organization

Doğruluk kontrolü makalesinin yayıncısı, iddianın yayıncısı değildir. Bir kişi değil, bir kuruluş olmalıdır. Aşağıdaki özelliklerin en az birine sahip olmalıdır:

name Text

Doğruluk kontrolünü yayınlayan kuruluşun adı.

url

URL

Doğruluk kontrolü yayıncısının URL'si. Bu bir ana sayfa, iletişim sayfası veya uygun başka bir sayfa olabilir.

datePublished

DateTime

Doğruluk kontrolünün yayınlandığı tarih

itemReviewed

CreativeWork

Bulunulan iddiayı açıklayan bir nesne. Daha fazla bilgi için CreativeWork konusuna bakın.

CreativeWork

CreativeWork tam tanımı schema.org/CreativeWork adresinde bulunmaktadır.

Önerilen özellikler
author

Organization veya Person

İddiayı yazan kişi, doğruluk kontrolünü yazan kişi değil. İddianın bir yazarı yoksa author özelliğini eklemeyin. author öğesini eklerseniz aşağıdaki özellikleri tanımlamanız gerekir:

nameText, gerekli

İddianın yayıncısı. Yayıncı, bir kişi veya kuruluş olabilir.

sameAs URL önerilir

Bu alanda yayıncıların URL'leri bulunur ve alan, gerektiği kadar tekrar edilebilir (örneğin, iddiayı birden fazla yayıncı yaydığında). Yayıncı, bir kişi veya kuruluş olabilir. Yayıncı bir kuruluşsa aşağıdaki URL’lerden birini kullanın:

 • İddiayı barındıran sayfanın URL'si (tercih edilen).
 • İddiada bulunan kuruluşun ana sayfası.

Yayıncı bir kişiyse iddiada bulunan kişi hakkında bilgi sağlayan, kişinin Wikipedia sayfası gibi kesin bir URL kullanın.

datePublished

DateTime

İddianın dile getirildiği ya da kamusal söyleme girdiği (örneğin, sosyal ağlarda popüler hale geldiği) tarih.

Rating

Rating tam tanımı schema.org/Rating adresinde bulunmaktadır.

Gerekli özellikler
alternateName

Text

Kullanıcıların okuyabileceği kısa bir sözcük veya kelime öbeği olarak ClaimReview.reviewRating öğesine atanan doğruluk puanı. Bu değer, arama sonuçlarındaki doğruluk kontrolünde görüntülenir. Örnekler: "Doğru" veya "Çoğunlukla doğru".

Daha uzun bir cümle kullanıyorsanız cümlenin ekrana sığması için kesilmesi olasılığına karşılık, cümlenin başının anlamı aktardığından emin olun. Örneğin: "Ayrıntılarda çoğunlukla doğru olmakla birlikte, iddia genel olarak biraz yanıltıcıdır"

Önerilen özellikler
bestRating

Number

Sayısal değerlendirmeler için en kötü değerden en iyiye doğru ölçekteki mümkün olan en iyi değer. worstRating değerinden büyük olmalıdır. Sayı olarak değerlendirilebilmelidir. Örnek: 4

name

Text

alternateName ile aynıdır ve alternateName sağlanmadığında kullanılır ancak name yerine alternateName değerini belirtmeniz önerilir.

ratingValue

Number

Bu iddianın, worstRating - bestRating aralığındaki (bu değerler dahil) sayısal puanı. Gösterilmez ancak birden fazla sayfada bu doğruluk kontrolünün gücünü değerlendirmek için kullanılır. Tamsayı değerlerinin kullanılması önerilir ancak bu zorunlu değildir. Bu sayı bestRating değerine yaklaştıkça doğruluk düzeyi yükselir; worstRating değerine yaklaştıkça düşer. Sayı olarak değerlendirilebilmelidir. Örnek: 4

worstRating

Number

Sayısal değerlendirmeler için en kötü değerden en iyiye doğru ölçekteki mümkün olan en kötü değer. bestRating değerinden küçük olmalıdır. Sayı olarak değerlendirilebilmelidir. En az 1 değerinde olmalıdır. Örnek: 1

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...