İçerik haritası

Bir web sayfasında görüntülenen içerik haritası

Bir sayfadaki içerik haritası yolları, sayfanın site hiyerarşisindeki konumunu belirtir. Bir kullanıcı, içerik haritası yolundaki son içerik haritasından başlayarak, her seferinde bir seviye ilerleyip site hiyerarşisinin en üstüne kadar gidebilir.

Örnekler

Google Arama, arama sonuçlarındaki sayfadan alınan bilgileri kategorilere ayırmak için bir web sayfasının gövdesindeki içerik haritası işaretlemesini kullanır. Aşağıdaki kullanım durumlarında gösterildiği gibi, genellikle kullanıcılar bir sayfaya çok farklı türlerde arama sorgularından ulaşabilir. Her arama aynı web sayfasını döndürebilir ancak içerik haritası, içeriği Google Arama sorgusunun bağlamında sınıflandırır. ancillaryjustice.html sayfası, arama bağlamına bağlı olarak şu içerik haritası yollarını görüntüleyebilir:

"Adalet" adlı kitap için yapılan bir arama sorgusu, şu içerik haritasını oluşturabilir:

KitaplarYazarlarAnn Leckie › Adalet

Söz konusu içerik haritasını desteklemek için bir JSON-LD örneğini burada bulabilirsiniz:

"2014 Nebula Ödülü en iyi roman" şeklinde yıla ve türe dayalı bir ödül arama sorgusunda şu içerik haritası oluşturabilir:

KitaplarBilim KurguÖdül Kazananlar

RDFa

Söz konusu içerik haritasını desteklemek için bir RDFa örneğini burada bulabilirsiniz:

Microdata

Söz konusu içerik haritasını desteklemek için bir Mikro Veri örneğini burada bulabilirsiniz:

Çoklu içerik haritası yoluna dair bir örneği burada bulabilirsiniz:

KitaplarBilim KurguÖdül Kazananlar
EdebiyatSpekülatif Kurgu

RDFa

Söz konusu içerik haritasını desteklemek için RDFa örneğini burada bulabilirsiniz:

Microdata

Söz konusu içerik haritasını desteklemek için Mikro veri örneğini burada bulabilirsiniz:

HTML Örneği

Aşağıda, görsel tasarımın parçası olarak sayfada yer alan bir HTML içerik haritası bloğu örneği verilmiştir.

<ol>
 <li>
  <a href="http://www.example.com/books">Books</a>
 </li>
 <li>
  <a href="http://www.example.com/sciencefiction">Science Fiction</a>
 </li>
 <li>
  Award Winners
 </li>
</ol>

Kurallar

Google Arama’da içerik haritasıyla görünmeye uygun olmak için aşağıdaki yönergeleri uygulamalısınız.

uygulanabilir.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

İçerik haritasını belirtmek için en az iki ListItems içeren bir BreadcrumbListtanımlayın. İçeriğinizin, içerik haritalarınızla görüntülenmeye uygun olması için zorunlu özellikleri eklemelisiniz.

BreadcrumbList listedeki tüm öğeleri içeren kapsayıcı öğedir. BreadcrumbList öğesinin tam tanımını schema.org/BreadcrumbList adresinde bulabilirsiniz.

Zorunlu özellikler
itemListElement

BreadcrumbList

Belirli bir sırada listelenmiş içerik haritası dizisi. Her içerik haritasını bir ListItem öğesiyle belirtin. Örneğin:


{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "BreadcrumbList",
 "itemListElement": [{
  "@type": "ListItem",
  "position": 1,
  "name": "Books",
  "item": "https://example.com/books"
 },{
  "@type": "ListItem",
  "position": 2,
  "name": "Authors",
  "item": "https://example.com/books/authors"
 },{
  "@type": "ListItem",
  "position": 3,
  "name": "Ann Leckie",
  "item": "https://example.com/books/authors/annleckie"
 }]
}

ListItem

ListItem listedeki bağımsız bir öğeyle ilgili ayrıntıları içerir. ListItem öğesinin tam tanımını schema.org/ListItem adresinde bulabilirsiniz.

Zorunlu özellikler
item

URL veya Thing alt türü

İçerik haritasını temsil eden web sayfasının URL'si. item öğesini belirtmenin iki yolu vardır:

 • URL: Sayfanın URL'sini belirtin. Örneğin:
  
  "item": "https://example.com/books"
 • ThingKullandığınız işaretleme biçimine dayalı olarak URL'yi belirtmek için bir no kullanın:
  • JSON-LD: URL'yi belirtmek için @id kullanın.
  • Mikro veri: URL'yi belirtmek için href veya itemid kullanabilirsiniz.
  • RDFa: URL'yi belirtmek için about, href veya resource kullanabilirsiniz.

İçerik haritası, içerik haritası yolundaki son öğeyse itemgerekli değildir. item son öğeye dahil edilmezse Google, bunu içeren sayfanın URL'sini kullanır.

name

Text

Kullanıcı için görüntülenen içerik haritasının başlığı. item belirtmek için bir URL yerine name içeren bir Thing kullanıyorsanız name gerekli değildir.

position

Integer

İçerik haritasının, içerik haritası yolundaki konumu. Konum 1, yolun başlangıcını belirtir.