Giảm thiểu tác động của thử nghiệm A/B đối với Google Tìm kiếm

Trang này trình bày cách giảm thiểu tác động của việc thử nghiệm các biến thể về nội dung hay URL trang đến hiệu suất trên Google Tìm kiếm. Trang này không đưa ra hướng dẫn về cách xây dựng hoặc thiết kế thử nghiệm, nhưng bạn có thể xem thêm tài nguyên về thử nghiệm ở cuối trang.

Tổng quan về thử nghiệm

Thử nghiệm trang web là khi bạn thử chạy nhiều phiên bản của trang web (hoặc của một phần trên trang web) và thu thập dữ liệu về phản ứng của người dùng đối với từng phiên bản đó.

  • Thử nghiệm A/B là trường hợp bạn thử nghiệm hai hay nhiều biến thể của một thay đổi. Ví dụ: bạn có thể thử nghiệm nhiều phông chữ cho một nút bấm để xem liệu số lượt nhấp vào nút đó có tăng lên được hay không.
  • Thử nghiệm đa lượng biến là trường hợp bạn thử nghiệm nhiều loại thay đổi cùng một lúc, qua đó xác định tác động của từng thay đổi cũng như sức ảnh hưởng có thể có khi kết hợp những thay đổi đó. Ví dụ: bạn có thể thử nhiều phông chữ cho một nút bấm, đồng thời cũng có thể thử kết hợp thay đổi (hay không thay đổi) phông chữ của phần còn lại trên trang. Phông chữ mới có dễ đọc hơn và nên được sử dụng trên toàn trang không? Hay khi phông chữ trên nút bấm trông khác với phần còn lại của trang, nút này mới nổi bật hẳn lên?

Bạn có thể dùng phần mềm để so sánh hành vi của người dùng trên nhiều biến thể của trang (nhiều phần của một trang, toàn bộ trang hoặc toàn bộ quá trình truy cập gồm nhiều trang) và theo dõi xem phiên bản nào hiệu quả nhất đối với người dùng.

Bạn có thể chạy thử nghiệm bằng cách tạo nhiều phiên bản của một trang, trong đó mỗi phiên bản có một URL riêng. Khi người dùng cố gắng truy cập vào URL ban đầu, bạn sẽ chuyển hướng một số người dùng đến từng URL biến thể, sau đó so sánh hành vi của người dùng để xem trang nào hiệu quả nhất.

Bạn cũng có thể chạy thử nghiệm mà không cần thay đổi URL bằng cách chèn các biến thể trên trang theo phương pháp linh động. Bạn có thể sử dụng JavaScript để quyết định biến thể nào sẽ xuất hiện.

Tuỳ thuộc vào loại nội dung bạn đang thử nghiệm, việc thử nghiệm này có thể không gây ảnh hưởng đáng kể cho dù Google có thu thập dữ liệu hoặc lập chỉ mục một vài biến thể nội dung trong quá trình bạn thử nghiệm. Các thay đổi nhỏ, chẳng hạn như kích cỡ, màu sắc, vị trí nút hay hình ảnh, hoặc nội dung "lời kêu gọi hành động" ("Thêm vào giỏ hàng" so với "Mua ngay!") có thể có tác động không ngờ đến mức độ tương tác của người dùng trên trang, nhưng thường có ít hoặc không có tác động đến thứ hạng hay đoạn trích trong kết quả tìm kiếm của trang đó.

Bên cạnh đó, nếu chúng tôi thu thập dữ liệu trên trang web của bạn thường xuyên đến mức có thể phát hiện và lập chỉ mục thử nghiệm của bạn, thì có lẽ chỉ một thời gian ngắn sau khi bạn kết thúc thử nghiệm, chúng tôi sẽ lập chỉ mục được những nội dung bạn đã cập nhật trên trang web.

Các phương pháp hay nhất khi thử nghiệm

Sau đây là danh sách các phương pháp hay nhất để tránh mọi tác động xấu đến hiệu suất trên Google Tìm kiếm khi thử nghiệm các biến thể của trang web:

Không dùng kỹ thuật che giấu cho các trang thử nghiệm

Đừng hiển thị một tập hợp URL cho Googlebot và một tập hợp khác cho người dùng. Hành vi này được xem là kỹ thuật che giấu và vi phạm các chính sách về nội dung rác của chúng tôi, cho dù bạn có đang chạy thử nghiệm hay không. Hãy nhớ rằng hành vi vi phạm chính sách của chúng tôi về nội dung rác có thể khiến trang web của bạn bị giảm hạng hoặc bị xoá khỏi kết quả tìm kiếm trên Google – đây có lẽ không phải là kết quả bạn mong muốn sau khi thử nghiệm.

Cho dù bạn thực hiện hành vi đó bằng logic máy chủ, tệp robots.txt hay phương thức nào khác thì cũng đều được coi là kỹ thuật che giấu. Thay vào đó, hãy dùng các đường liên kết hoặc lệnh chuyển hướng như mô tả sau đây.

Nếu bạn sử dụng cookie để kiểm soát thử nghiệm, hãy lưu ý rằng Googlebot thường không hỗ trợ cookie. Điều này có nghĩa là Googlebot chỉ thấy phiên bản nội dung mà người dùng truy cập được bằng những trình duyệt không chấp nhận cookie.

Nếu bạn chạy thử nghiệm cho nhiều URL, bạn có thể dùng thuộc tính đường liên kết rel="canonical" trên mọi URL thay thế của mình để cho biết rằng URL gốc là phiên bản ưu tiên. Bạn nên dùng rel="canonical" thay vì thẻ meta noindex vì thuộc tính này phù hợp hơn với ý định của bạn trong trường hợp này. Ví dụ: Nếu thử nghiệm các biến thể của trang chủ, bạn sẽ không muốn xảy ra tình huống các công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục trang chủ. Bạn chỉ muốn các công cụ đó hiểu rằng tất cả URL thử nghiệm đều là bản sao hay biến thể gần đúng của URL gốc và nên được nhóm với nhau, trong đó URL gốc là phiên bản chính tắc. Việc dùng noindex thay vì rel="canonical" trong trường hợp như vậy đôi khi có thể gây ra tác động xấu mà bạn không ngờ tới.

Sử dụng lệnh chuyển hướng 302 thay cho lệnh chuyển hướng 301

Nếu trong thử nghiệm, bạn chuyển hướng người dùng từ URL gốc sang một URL biến thể, hãy dùng lệnh chuyển hướng 302 (temporary) chứ đừng dùng lệnh chuyển hướng 301 (permanent). Khi đó, các công cụ tìm kiếm sẽ hiểu rằng lệnh chuyển hướng đó là tạm thời – tức là chỉ hoạt động trong thời gian chạy thử nghiệm – và nên giữ URL gốc trong chỉ mục chứ không thay thế bằng URL đích của lệnh chuyển hướng (tức là trang thử nghiệm). Bạn cũng có thể dùng lệnh chuyển hướng dựa trên JavaScript.

Chỉ chạy thử nghiệm trong thời gian cần thiết

Thời gian cần thiết cho một thử nghiệm đáng tin cậy sẽ thay đổi tuỳ theo những yếu tố như tỷ lệ chuyển đổi và lưu lượng truy cập của trang web. Một công cụ thử nghiệm tốt sẽ cho biết khi nào bạn đã thu thập đủ dữ liệu để đưa ra kết luận đáng tin cậy. Khi bạn kết thúc thử nghiệm, hãy cập nhật trang web để thêm (các) biến thể nội dung mong muốn và xoá mọi thành phần của thử nghiệm càng sớm càng tốt, chẳng hạn như các URL thay thế hay mã đánh dấu và tập lệnh thử nghiệm. Nếu phát hiện một trang web chạy thử nghiệm lâu quá mức cần thiết, chúng tôi có thể xem đây là hành vi cố đánh lừa công cụ tìm kiếm và áp dụng biện pháp xử lý thích đáng, nhất là trong trường hợp bạn phân phối một biến thể nội dung cho một tỷ lệ lớn người dùng.

Thông tin thêm về thử nghiệm