Tagi meta i atrybuty obsługiwane przez Google

Na tej stronie wyjaśniamy, czym są tagi meta, jakie tagi meta i atrybuty HTML obsługuje Google w celu sterowania indeksowaniem, a także inne ważne kwestie, o których warto pamiętać podczas implementacji tagów meta w witrynie.

Tagi meta

Tagi meta to tagi HTML służące do udostępniania wyszukiwarkom i innym klientom dodatkowych informacji o stronie. Klienty przetwarzają tagi meta i ignorują te, których nie obsługują. Tagi meta są dodawane do sekcji <head> strony HTML i zazwyczaj wyglądają tak:

<!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="description" content="Author: A.N. Author, Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: £9.24, Length: 784 pages">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34=">
  <title>Example Books - high-quality used books for children</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">
 </head>
</html>

Google obsługuje te tagi meta:

Lista tagów meta obsługiwanych przez Google

description

<meta name="description" content="A description of the page">
Użyj tego tagu, aby podać krótki opis strony. Czasami tekst ten jest wykorzystywany w krótkim opisie strony pokazywanym w wynikach wyszukiwania.

roboty i Googlebot

<meta name="robots" content="..., ...">
<meta name="googlebot" content="..., ...">

Te tagi meta sterują zachowaniem wyszukiwarek w zakresie skanowania i indeksowania stron.

Tag <meta name="robots" ... odnosi się do wszystkich wyszukiwarek, a tag <meta name="googlebot ... dotyczy tylko Google.

W przypadku kolidujących ze sobą tagów robots (lub googlebot) meta zastosowanie ma bardziej restrykcyjny tag. Jeśli na przykład strona zawiera zarówno tag max-snippet:50, jak i nosnippet, zostanie zastosowany tag nosnippet.

Wartości domyślne, których nie trzeba deklarować, to index, follow. Pełną listę wartości obsługiwanych przez Google znajdziesz na liście prawidłowych reguł.

Tę samą informację możesz też umieścić w nagłówku strony, używając reguły nagłówka HTTP X-Robots-Tag. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz ograniczyć indeksowanie plików w formacie innym niż HTML, takich jak pliki graficzne lub inne dokumenty. Więcej informacji o tagach meta pliku robots

nositelinkssearchbox

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox">

Gdy użytkownicy szukają Twojej witryny, w wynikach wyszukiwania Google czasami wyświetla się pole wyszukiwania dotyczące Twojej witryny, a także inne bezpośrednie linki do niej. Ten tag informuje Google, że pole wyszukiwania z linkami do podstron nie powinno się wyświetlać. Więcej informacji o polu wyszukiwania z linkami do podstron

notranslate

<meta name="googlebot" content="notranslate">

Gdy wykryjemy, że treść strony jest w innym języku niż ten, z którego chce korzystać użytkownik, możemy w wynikach wyszukiwania podać link z przetłumaczonym tytułem i krótkim opisem. Jeśli użytkownik go kliknie, cała dalsza interakcja ze stroną będzie odbywać się przy użyciu Tłumacza Google, który będzie automatycznie tłumaczyć wszystkie linki klikane przez użytkownika. Dzięki temu masz szansę dotrzeć ze swoją unikatową i ciekawą witryną do znacznie szerszej grupy odbiorców. Jednak w niektórych sytuacjach takie działanie może być niepożądane. Ten tag meta informuje Google, że nie należy oferować tłumaczenia danej strony.

nopagereadaloud

<meta name="google" content="nopagereadaloud">

Uniemożliwia różnym usługom zamiany tekstu na mowę Google odczytywanie stron internetowych na głos.

google-site-verification

<meta name="google-site-verification" content="...">

Możesz użyć tego tagu na głównej stronie witryny, żeby potwierdzić jej własność w Search Console. Pamiętaj, że o ile wartości z atrybutami namecontent muszą dokładnie odpowiadać wyświetlanej zawartości (łącznie z użyciem małych lub dużych liter), nie ma znaczenia, czy zamienisz tag XHTML na HTML ani czy format tagu będzie odpowiadał formatowi strony.

Typ treści i zestaw znaków

<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=...">
<meta charset="...">

Te tagi określają odpowiednio typ treści strony i zestaw znaków. Pamiętaj, aby wartość atrybutu content w tagu http-equiv meta znajdowała się w cudzysłowie. W przeciwnym razie atrybut charset może być nieprawidłowo interpretowany. W miarę możliwości zalecamy używanie kodowania Unicode/UTF-8.

odśwież

<meta http-equiv="refresh" content="...;url=...">

Ten tag, powszechnie określany jako metaodświeżanie, po pewnym czasie odsyła użytkownika pod nowy adres URL. Czasem jest wykorzystywany jako prosta forma przekierowania. Nie jest on jednak obsługiwany przez niektóre przeglądarki i może dezorientować użytkowników. Jako alternatywę polecamy przekierowania 301 realizowane na serwerze.

widoczny obszar

<meta name="viewport" content="...">

Ten tag informuje przeglądarkę, jak renderować stronę na urządzeniu mobilnym. Jego obecność wskazuje Google, że strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych. Więcej informacji o konfigurowaniu tagu viewport meta

ocena

<meta name="rating" content="adult">
<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA">

Oznacza etykietą stronę zawierającą treści o charakterze jednoznacznie seksualnym dla dorosłych, aby zasygnalizować, że powinna ona zostać odfiltrowana w wynikach SafeSearch. Więcej informacji o oznaczaniu stron na potrzeby filtra SafeSearch

Atrybuty tagów HTML

Atrybuty tagów HTML to dodatkowe wartości tagów HTML, które konfigurują tag nadrzędny. Na przykład atrybut href tagu <a> konfiguruje zasób wskazywany przez tag kotwicy: <a href="https://example.com/"...>.

Na potrzeby indeksowania wyszukiwarka Google obsługuje ograniczoną liczbę atrybutów HTML. Atrybuty takie jak src i href są używane do wykrywania zasobów takich jak obrazy i adresy URL. Google obsługuje też różne atrybuty rel, które pozwalają właścicielom witryn na kwalifikowanie linków wychodzących.

Atrybut data-nosnippet tagów div, span i section pozwala wykluczyć fragmenty strony HTML z krótkich opisów.

Pozostałe uwagi

 • Google odczytuje tagi meta zapisane zarówno w formacie HTML, jak i XHTML, niezależnie od kodu przyjętego dla całej strony.
 • Aby umożliwić odczyt maszynowy, w sekcji head musisz używać prawidłowego kodu HTML, a w przypadku użycia atrybutów wszystkie tagi nadrzędne muszą być odpowiednio zamknięte.
 • Z wyjątkiem tagu google-site-verification wielkość liter zwykle nie ma znaczenia w tagach meta.
 • Możesz też skorzystać z innych tagów meta, jeśli są one ważne dla witryny, ale Google zignoruje tagi meta, których nie obsługuje.
 • Jeśli rozważasz użycie kodu JavaScript do wstawiania lub zmiany tagów meta, zachowaj ostrożność. Zalecamy, aby w miarę możliwości nie korzystać z kodu JavaScript do wstawiania lub zmiany tagów meta, a jeśli jednak będzie to konieczne, należy dokładnie przetestować implementacje.
 • Aby sprawdzić tagi meta i atrybuty na swoich stronach, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL.

Nieobsługiwane tagi i atrybuty

Poniższe tagi i atrybuty nie są obsługiwane przez wyszukiwarkę Google i są ignorowane. Uwzględniliśmy je tutaj, ponieważ są bardzo popularne w języku HTML lub obsługiwaliśmy je w przeszłości.

Nieobsługiwane tagi i atrybuty
Metatag słowa kluczowego <meta name="keywords" content="..."> Metatag słowa kluczowego nie jest wykorzystywany przez wyszukiwarkę Google i nie ma żadnego wpływu na indeksowanie i ranking.
Atrybuty lang tagów HTML Wyszukiwarka Google wykrywa język strony na podstawie jej zawartości tekstowej. Nie zależy on od adnotacji w kodzie takich jak lang.
Wartości next i prev atrybutu rel
<link rel="next" href="...">
<link rel="prev" href="...">

Google nie używa już tych tagów HTML <link> i nie mają one wpływu na indeksowanie.