Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Video site haritaları ve alternatifleri

Video site haritası, sayfalarınızda barındırılan videolar hakkında ek bilgi içeren bir site haritasıdır. Video site haritası oluşturmak, Google’ın sitenizdeki video içeriğini, özellikle de son eklenen veya normal tarama mekanizmalarımız aracılığıyla keşfedemeyeceğimiz içeriği bulmasına ve anlamasına yardımcı olmanın etkili bir yoludur. Video site haritası, Site haritası protokolünün bir uzantısıdır.

Google, video site haritaları kullanmanızı önerirken aynı zamanda mRSS feed'lerini de desteklemektedir.

Video site haritaları için kurallar

Video site haritaları için temel kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 • Sizin için hangisinin daha uygun olduğuna bağlı olarak ya video için ayrı bir site haritası oluşturabilir ya da mevcut bir web site haritasına video site haritası etiketleri yerleştirebilirsiniz.
 • Bir web sayfasında birden fazla video barındırabilirsiniz.
 • Her bir site haritası girişi, bir veya daha fazla videoyu barındıran bir sayfanın URL'sidir. Her site haritası girişinin yapısı aşağıdaki gibidir:
  <url>
   <!-- URL of the host page -->
   <loc>https://example.com/mypage</loc>
   <!-- Information about video 1, like the title and URL for the video's media file -->
   <video:video>
    <video:title>Grilling steaks for summer</video:title>
    <video:content_loc>
     http://streamserver.example.com/video123.mp4</video:content_loc>
   </video:video>
   <!-- As many additional <video> entries as you need -->
   <video></video>
  </url>
 • Ana makine sayfasıyla ilgisi olmayan videoları listelemeyin. Örneğin, video sayfaya küçük bir ekse veya ana metin içeriğiyle alakasızsa.
 • Video site haritasındaki her giriş, sağladığınız bir dizi gerekli, önerilen veya isteğe bağlı değeri içerir. Önerilen ve isteğe bağlı değerler, video sonuçlarınızı geliştirebilecek ve Google'ın videonuzu arama sonuçlarına dahil etme yeteneğini iyileştirebilecek yararlı meta veriler sağlar. Site haritası etiket tanımları listesine bakın.
 • Açılış sayfasındaki metnin site haritasındaki bilgilerden daha yararlı olduğu görülürse Google, site haritanızda sağladığınız metin yerine video açılış sayfasındaki metni kullanabilir.
 • Google, karmaşık dizine ekleme algoritmaları kullandığı için videolarınızın ne zaman dizine ekleneceği veya dizine eklenip eklenmeyeceği konusunda garanti veremez.
 • Google, sağladığınız URL’de video içeriği bulamazsa site haritası girişi yoksayılır.
 • Google, kaynak dosyaya veya oynatıcıya erişebilmelidir (yani dosya veya oynatıcı robots.txt tarafından engellenemez, giriş gerektiremez veya başka şekilde Googlebot'un erişimini engelleyemez). Akış protokolleriyle kaynağın indirilmesini gerektiren meta dosyalar desteklenmez.
 • Googlebot tüm dosyalara erişebilmelidir. Spam yapanların <player_loc> veya <content_loc> URL'lerindeki video içeriğinize erişmesini önlemek istiyorsanız sunucunuza erişen botların gerçekten Googlebot olduğunu doğrulayın.
 • Robots.txt dosyanızın, her site haritası girişinde yer alan öğelerin (ana makine URL'si, video URL'si ve küçük resim URL'si dahil) hiçbirini engellemediğinden emin olun. Robots.txt hakkında daha fazla bilgi.
 • Google, her video için sağladığınız bilgilerin sitedeki bilgilerle eşleştiğini doğrular. Bu bilgiler eşleşmiyorsa videonuz dizine eklenmeyebilir.
 • Bir site haritasında farklı sitelerden sayfalar belirtebilirsiniz. Site haritanızı içeren site de dahil olmak üzere tüm siteler Search Console'da doğrulanmalıdır. Birden fazla site için site haritalarını yönetme hakkında daha fazla bilgi.
 • Site haritanızı Google'a nasıl göndereceğinizi öğrenin. Büyük siteler için site haritalarınızı gönderirken Search Console API'nin kullanılması önerilir.
 • Site haritalarıyla ilgili dokümanlarımız site haritası uzantıları için de geçerlidir. Genel site haritası yönergelerine uyduğunuzdan emin olun.

Örnek site haritası

Burada, bir sayfada bir videonun barındırıldığı bir video site haritası örneği görebilirsiniz. Bu örnek, Google’ın kullandığı tüm etiketleri içermektedir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
  <url>
   <loc>https://www.example.com/videos/some_video_landing_page.html</loc>
   <video:video>
    <video:thumbnail_loc>https://www.example.com/thumbs/123.jpg</video:thumbnail_loc>
    <video:title>Grilling steaks for summer</video:title>
    <video:description>Alkis shows you how to get perfectly done steaks every
     time</video:description>
    <video:content_loc>
     http://streamserver.example.com/video123.mp4</video:content_loc>
    <video:player_loc>
     https://www.example.com/videoplayer.php?video=123</video:player_loc>
    <video:duration>600</video:duration>
    <video:expiration_date>2021-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
    <video:rating>4.2</video:rating>
    <video:view_count>12345</video:view_count>
    <video:publication_date>2007-11-05T19:20:30+08:00</video:publication_date>
    <video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
    <video:restriction relationship="allow">IE GB US CA</video:restriction>
    <video:price currency="EUR">1.99</video:price>
    <video:requires_subscription>yes</video:requires_subscription>
    <video:uploader
     info="https://www.example.com/users/grillymcgrillerson">GrillyMcGrillerson
    </video:uploader>
    <video:live>no</video:live>
   </video:video>
  </url>
</urlset>

XML ad alanı

Video site haritası etiketleri aşağıdaki ad alanında tanımlanır:

xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"

Video site haritası etiketi tanımları

Zorunlu etiketler
<url> Sitenizdeki tek bir ana makine sayfası için üst etiket. Bu etiket, temel site haritaları biçimiyle tanımlanır.
<loc>

Bir veya daha fazla videonun barındırıldığı ana makine sayfasını belirtir. Kullanıcı, Google Arama’da bir video sonucunu tıkladığında bu sayfaya yönlendirilir. Bu URL, site haritası içinde benzersiz olmalıdır. Bu etiket, temel site haritaları biçimiyle tanımlanır.

Tek bir sayfada birden fazla video olduğunda, sayfadaki her video için alt <video> öğesiyle, söz konusu sayfa için tek bir <loc> etiketi oluşturun.

<video:video>

<loc> etiketiyle belirtilen sayfadaki tek bir videoyla ilgili tüm bilgiler için üst öğe.

<video:thumbnail_loc>

Video küçük resim dosyasını işaret eden bir URL. Video küçük resmi şartlarına uyun.

<video:title>

Videonun başlığı. Tüm HTML varlıklarından çıkış yapılmalı veya varlıklar bir CDATA blokunda sarmalanmalıdır. Bunun, web sayfasında görüntülenen video başlığıyla eşleşmesi önerilir.

<video:description>

Videonun açıklaması. En fazla 2.048 karakter. Tüm HTML varlıklarından çıkış yapılmalı veya varlıklar bir CDATA blokunda sarmalanmalıdır. Web sayfasında görüntülenen açıklama ile eşleşmelidir (kelimesi kelimesine eşleşmeye gerek yoktur).

<video:content_loc>

Asıl video medya dosyasını işaret eden bir URL. Dosya, desteklenen biçimlerden birinde olmalıdır.

Ek kurallar

 • HTML ve Flash desteklenmeyen biçimlerdir.
 • <loc> URL'si ile aynı olmamalıdır.
 • Bu, yapılandırılmış verilerdeki VideoObject.contentUrl öğesinin eşdeğeridir.
 • En iyi uygulama: İçeriğinize erişimi kısıtlarken yine de taranmasını istiyorsanız bir ters DNS araması kullanarak Googlebot'un içeriğinize erişebildiğinden emin olun.
<video:player_loc>

Belirli bir video için oynatıcıyı işaret eden bir URL. Genellikle bu, bir <embed> etiketinin src özelliğindeki bilgidir.

Ek kurallar

 • <loc> URL'si ile aynı olmamalıdır.
 • YouTube videoları için video:content_loc yerine bu değer kullanılır. Bu, yapılandırılmış verilerdeki VideoObject.embedUrl öğesinin eşdeğeridir.
 • En iyi uygulama: İçeriğinize erişimi kısıtlarken yine de taranmasını istiyorsanız bir ters DNS araması kullanarak Googlebot'un içeriğinize erişebildiğinden emin olun.
Önerilen etiketler
<video:duration>

Videonun saniye cinsinden süresidir. Değer, 1 ile 28800 (8 saat) arasında olmalıdır.

<video:expiration_date>

Videonun artık kullanılamayacağı tarih, W3C biçiminde. Videonuzun süresi dolmuyorsa bu etiketi atlayın. Bu etiket varsa Google Arama, videonuzu bu tarihten sonra göstermez. Aynı URL'ye sahip yinelenen videolar için son kullanma tarihini yeni son kullanma tarihi olarak güncelleyin.

Desteklenen değerler; tam tarih (YYYY-MM-DD) veya tam tarih artı saat, dakika, saniye ve saat dilimi (YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD) şeklindedir.

Örnek: 2012-07-16T19:20:30+08:00.

İsteğe bağlı etiketler
<video:rating>

Videonun puanı. Desteklenen değerler, 0,0 (düşük) ile 5,0 (yüksek) dahil olmak üzere bu aralıktaki kayan sayılardır.

<video:view_count>

Videonun görüntülenme sayısı.

<video:publication_date>

Belirtilen videonun ilk yayınlandığı tarih, W3C biçiminde. Desteklenen değerler; tam tarih (YYYY-MM-DD) veya tam tarih artı saat, dakika, saniye ve saat dilimi (YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD) şeklindedir.

Örnek: 2007-07-16T19:20:30+08:00

<video:family_friendly>

Videonun Güvenli Arama ile kullanılabilir olup olmadığı. Bu etiketi çıkarırsanız video, Güvenli Arama açıkken kullanılabilir.

Desteklenen değerler:

 • yes: Video, Güvenli Arama açıkken kullanılabilir.
 • no: Video yalnızca Güvenli Arama kapalıyken kullanılabilir.
<video:restriction>

Videonuzun belirli ülkelerdeki arama sonuçlarında gösterilip gösterilmeyeceği.

ISO 3166 biçiminde, boşlukla sınırlandırılmış bir ülke kodları listesi belirtin. Her video için yalnızca bir <video:restriction> etiketi kullanılabilir. <video:restriction> etiketi yoksa Google, videonun tüm konumlarda gösterilebileceğini varsayar. Bu etiketin yalnızca arama sonuçlarını etkilediğini unutmayın. Kısıtlanmış konumdaki bir kullanıcının başka yollarla videonuzu bulmasını veya oynatmasını engellemez. Ülke kısıtlamaları uygulama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Özellikler:

 • relationship [Zorunlu] Belirtilen ülkelerde videonun arama sonuçlarında gösterilmesine izin verilip verilmeyeceği. allow veya deny değerleri desteklenir. allow değeri belirlenirse listelenen ülkelere izin verilir, listelenmeyen ülkeler reddedilir; deny değeri belirlenirse listelenen ülkeler reddedilir, listelenmeyen ülkelere izin verilir.

Örnek: Bu örnekte, video arama sonucunun yalnızca Kanada ve Meksika’da gösterilmesine izin verilmektedir:

<video:restriction relationship="allow">CA MX</video:restriction>

<video:platform>

Videonuzun belirtilen platform türlerindeki arama sonuçlarında gösterilip gösterilmeyeceği. Bu, boşlukla sınırlandırılmış bir platform türleri listesidir. Bunun yalnızca belirtilen cihaz türlerinde arama sonuçlarını etkilediğini unutmayın. Kısıtlanmış platformdaki bir kullanıcının videonuzu oynatmasını engellemez.

Her video için yalnızca bir <video:platform> etiketi görünebilir. <video:platform> etiketi yoksa Google, videonun tüm platformlarda oynatılabileceğini varsayar. Platform kısıtlamaları uygulama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Desteklenen değerler:

 • web - Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardaki geleneksel bilgisayar tarayıcıları.
 • mobile: Cep telefonları veya tabletlerdekiler gibi mobil tarayıcılar.
 • tv: TV tarayıcıları (GoogleTV cihazları ve oyun konsollarındaki tarayıcılar gibi).

Özellikler:

 • relationship [Zorunlu], videonun belirtilen platformlarda kısıtlanıp kısıtlanmayacağını belirtir. allow veya deny değerleri desteklenir. allow değeri kullanılırsa çıkarılan platformlar reddedilir; deny değeri kullanılırsa çıkarılan platformlara izin verilir.

Örnek: Aşağıdaki örnekte, web veya TV'deki kullanıcılara izin verilmekte, ancak mobil cihazlardaki kullanıcılara izin verilmemektedir:
<video:platform relationship="allow">web tv</video:platform>

<video:requires_subscription>

Videoyu izlemek için abonelik gerekip gerekmediğini belirtir. yes veya no değerlerine izin verilir.

<video:uploader>

Videoyu yükleyenin adı. Video başına yalnızca bir <video:uploader> öğesine izin verilir. Dize değeri en fazla 255 karakterden oluşabilir.

Özellikler:

 • info [İsteğe bağlı] Bu yükleyici hakkında ek bilgi içeren bir web sayfasının URL'sini belirtir. Bu URL, <loc> etiketi ile aynı alanda olmalıdır.
<video:live>

Videonun canlı yayın olup olmadığını gösterir. yes veya no değerleri desteklenir.

<video:tag>

Videoyu tanımlayan bir rastgele dize etiketi. Etiketler genellikle, bir video veya içerikle ilişkili temel kavramların çok kısa açıklamalarıdır. Tek bir video, yalnızca bir kategoride yer almasına karşın birçok etikete sahip olabilir. Örneğin, ızgara yemekle ilgili bir video "ızgara" kategorisine ait olabilir, ancak "biftek", "et", "yaz" ve "açık hava" olarak etiketlenebilir. Video ile ilgili her etiket için yeni bir <video:tag> öğesi oluşturun. En fazla 32 etikete izin verilmektedir.

Desteği sonlandırılan etiketler ve özellikler

Aşağıdaki etiketleri ve özellikleri dokümanlarımızdan kaldırdık: <video:category>, <video:gallery_loc>, <video:player_loc> etiketinin autoplay ve allow_embed etiketleri, <video:price> etiketi ve özellikleri ile <video:tvshow> etiketi ve özellikleri. Daha fazla bilgi için kullanımdan kaldırma duyurusuna bakın.

Site haritası alternatifi: mRSS

Google, videolarınızı işaretlemek için video site haritaları ve schema.org'un VideoObject öğesini kullanmanızı tavsiye eder. Diğer yandan, mRSS feed'leri de desteklenmektedir.

Google, RSS 2.0 öğe özelliklerini tamamlayan bir RSS modülü olan mRSS'yi destekler. mRSS feed'leri video site haritalarına çok benzer ve site haritaları gibi test edilebilir, gönderilebilir ve güncellenebilir.

rssboard.org adresinden medya feed'leri hakkında daha fazla dokümana ulaşabilirsiniz.

mRSS Örneği

Burada, Google’ın kullandığı tüm önemli etiketleri sağlayan bir mRSS girişi örneği bulabilirsiniz. Bu örnek canlı video yayınlarını tanımlamak için kullanabileceğiniz <dcterms:type>live-video</dcterms:type> öğesini içerir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<channel>
<title>Example MRSS</title>
<link>https://www.example.com/examples/mrss/</link>
<description>MRSS Example</description>
 <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <link>https://www.example.com/examples/mrss/example.html</link>
  <media:content url="https://www.example.com/examples/mrss/example.flv" fileSize="405321"
   type="video/x-flv" height="240" width="320" duration="120" medium="video" isDefault="true">
   <media:player url="https://www.example.com/shows/example/video.swf?flash_params" />
   <media:title>Grilling Steaks for Summer</media:title>
   <media:description>Get perfectly done steaks every time</media:description>
   <media:thumbnail url="https://www.example.com/examples/mrss/example.png" height="120" width="160"/>
   <media:price price="19.99" currency="EUR" />
   <media:price type="subscription" />
  </media:content>
  <media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
  <dcterms:valid xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">end=2020-10-15T00:00+01:00; scheme=W3C-DTF</dcterms:valid>
  <dcterms:type>live-video</dcterms:type>
 </item>
</channel>
</rss>

mRSS Etiketleri

Tam mRSS spesifikasyonu daha fazla isteğe bağlı etiket, en iyi uygulama ve örnek içermektedir. Varsa mRSS feed'inizi herhangi bir site haritası gibi gönderebilirsiniz.

Zorunlu etiketler
<media:content>

Video ile ilgili bilgileri içerir.

Özellikler:

 • medium [Zorunlu] İçerik türü. video olarak ayarlayın.
 • url [Zorunlu] İşlenmemiş video içeriğinin doğrudan URL'si. Burada bir değer belirtilmemişse <media:player> etiketini belirtmeniz gerekir.
 • duration [İsteğe bağlı ama önerilir] Videonun saniye cinsinden uzunluğu.

Diğer tüm isteğe bağlı özellikler ve <media:content> etiketinin alt alanları için mRSS spesifikasyonuna bakın.

<media:player>

En az bir <media:player> veya <media:content> içinde url özelliğini belirtmelisiniz.

Belirli bir video için oynatıcıyı işaret eden bir URL. Genellikle bu, <embed> etiketinin src özelliğindeki bilgiler olup <loc> etiketinin içeriğiyle aynı olmamalıdır. <link> etiketiyle aynı URL olamaz. <link> etiketi, videoyu barındıran sayfanın URL'sini işaret ederken bu etiket bir oynatıcıyı işaret eder.

<media:title>

Videonun başlığı. En fazla 100 karakter. Tüm HTML varlıklarından çıkış yapılmalı veya varlıklar bir CDATA blokunda sarmalanmalıdır.

<media:description>

Videonun açıklaması. En fazla 2.048 karakter. Tüm HTML varlıklarından çıkış yapılmalı veya varlıklar bir CDATA blokunda sarmalanmalıdır.

<media:thumbnail> Bir önizleme küçük resmini işaret eden bir URL. Video küçük resmi şartlarına uyun.
İsteğe bağlı etiketler
<dcterms:valid>

Videonun yayınlanma ve son kullanma tarihi. dcterms:valid etiketinin tam spesifikasyonu burada verilmiştir.

Örnek:


<dcterms:valid>
 start=2002-10-13T09:00+01:00;
 end=2002-10-17T17:00+01:00;
 scheme=W3C-DTF
<dcterms:valid>
<media:restriction>

Videonun oynatılabileceği veya oynatılamayacağı ülkelerin boşlukla sınırlandırılmış listesi, ISO 3166 biçiminde. <media:restriction> etiketi yoksa Google, videonun tüm idari bölgelerde oynatılabileceğini varsayar.

Özellikler:

 • type [Zorunlu] country özelliğini type olarak ayarlayın. Yalnızca ülkeye özgü kısıtlamalar desteklenmektedir.
 • relationship [Zorunlu] Videonun belirtilen ülke listesinde oynatılıp oynatılmayacağını belirler. Desteklenen değerler:
  • allow
  • deny

Ülkeye özgü kısıtlamaları kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örnek:


<media:restriction relationship="allow" type="country">us ca</media:restriction>
<media:price>

Videoyu indirme veya izleme ücreti. Ücretsiz sunulan videolar için bu etiketi kullanmayın. Birden fazla <media:price> öğesi listelenebilir (örneğin, çeşitli para birimlerini veya satın alma seçeneklerini belirtmek için).

Özellikler:

 • currency [Zorunlu] ISO 4217 biçimindeki para birimi.
 • type [Zorunlu] Satın alma seçeneği. rent, purchase, package ve subscription değerlerine izin verilir.