Jak przenieść witrynę

Ten dokument opisuje zmianę adresów URL istniejących stron witryny w taki sposób, aby zminimalizować negatywny wpływ na pozycję witryny w wynikach wyszukiwania Google. Przykłady tego rodzaju przenoszenia witryny:

 • zmiana adresu URL z HTTP na HTTPS,
 • zmiana nazwy domeny z example.com na example.net albo łączenie kilku domen lub nazw hosta,
 • zmiana ścieżki adresu URL: z example.com/page.php?id=1 na example.com/widget lub z example.com/page.html na example.com/page.htm.

Omówienie

 1. Zapoznaj się z ogólnymi sprawdzonymi metodami przenoszenia witryn. Zwróć uwagę na to, co może wpływać na komfort użytkowników i ranking witryny. Jeśli przenosisz witrynę z protokołu HTTP do HTTPS, zapoznaj się ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi protokołu HTTPS.
 2. Przygotuj nową witrynę i dokładnie ją przetestuj.
 3. Przygotuj schemat mapowania adresów URL z bieżących adresów na nowe w zmienionym formacie.
 4. Rozpocznij przenoszenie witryny, konfigurując na serwerze przekierowania ze starych adresów URL do nowych.
 5. Monitoruj natężenie ruchu w przypadku nowych i starych adresów URL.

Ogólne sprawdzone metody przenoszenia witryn

 • Podziel proces przenoszenia na mniejsze etapy, jeśli pomoże to go usprawnić.
  Jeśli Twoja witryna jest duża i z technicznego punktu widzenia to możliwe, zalecamy przeniesienie na początku tylko jej części, aby sprawdzić, jak wpływa to na ruch i indeksowanie przez wyszukiwarki. Następnie możesz przenieść witrynę fragmentami lub w całości. Na próbę wybierz fragment witryny, który rzadziej się zmienia i jest mniej podatny na częste lub nieoczekiwane sytuacje. Pamiętaj, że przeniesienie części witryny pokazuje potencjalne skutki zmian, ale nie odzwierciedla tego, jak przeniesienie jej w całości wpłynie na wyszukiwanie. Przenoszenie dużej liczby stron wiąże się z większą liczbą potencjalnych problemów. Aby je ograniczyć, dokładnie zaplanuj cały proces.
 • Zmień tylko jedną rzecz naraz.
  Zaplanuj pojedyncze zmiany w witrynie. Nie wprowadzaj ich wszystkich jednocześnie. Jeśli na przykład chcesz przenieść witrynę do nowej nazwy domeny, zmienić system zarządzania treścią (CMS) i zaktualizować witrynę, aby korzystała z nowego układu, wprowadź te zmiany pojedynczo: najpierw przenieś witrynę do nowej domeny, a następnie zmień jej układ.
 • W miarę możliwości zaplanuj przenoszenie na czas, w którym natężenie ruchu jest mniejsze.
  Jeśli ruch w Twojej witrynie ma charakter sezonowy lub spada w określone dni tygodnia, warto przenieść witrynę w którymś z tych okresów. Oznacza to, że jeśli podczas przenoszenia witryny wystąpią problemy, ich skutki odczuje mniejsza liczba osób. Oprócz tego więcej zasobów serwera będzie można przeznaczyć na działanie Googlebota indeksującego Twoją witrynę.
 • Pamiętaj, że podczas przenoszenia witryny mogą wystąpić tymczasowe wahania jej pozycji w rankingu.
  Taki efekt możesz zauważyć po ponownym pobraniu i zindeksowaniu witryny przez Google za każdym razem, gdy wprowadzisz w niej istotne zmiany. Odzwierciedlenie przeniesienia większości stron witryny średniego rozmiaru w naszym indeksie zajmuje zazwyczaj kilka tygodni, a w przypadku większych witryn trwa to jeszcze dłużej. Sprawność, z jaką Googlebot oraz nasze systemy wykrywają i przetwarzają przeniesione adresy URL, zależy od liczby adresów URL oraz szybkości serwera. Przesłanie mapy witryny pomoże przyspieszyć proces wykrywania. Witrynę można też przenosić w częściach.
 • Nie martw się udziałem linków.
  301, 302 i inne przekierowania po stronie serwera nie powodują utraty pozycji w PageRank.
 • Korzystaj z Search Console.
  Usługa Search Console jest bardzo pomocna, szczególnie podczas przenoszenia witryny. Sprawdź informacje dotyczące poszczególnych usług w Search Console. Raport Stan indeksowania zawiera informacje ogólne. W raporcie Mapy witryn sprawdzisz, ile adresów URL przesłanych w mapie witryny zostało zindeksowanych.
 • Zachowaj cierpliwość.
  Aby można było mówić o zakończonym przeniesieniu witryny, Googlebot musi co najmniej raz odwiedzić wszystkie adresy URL w starej i nowej witrynie. Nie ma stałej częstotliwości indeksowania. Szybkość indeksowania treści przez Googlebota zależy od wielkości witryny i szybkości indeksowania stron. Zmiany wynikające z przeniesienia są rozpoznawane w poszczególnych adresach URL.

Przygotowanie nowej witryny

Szczegóły przygotowań zależą od konkretnej operacji przenoszenia, ale zazwyczaj trzeba wykonać co najmniej 1 z tych czynności.

 • Skonfiguruj system CMS (najlepiej taki sam jak w starej witrynie) i zaimportuj treści ze starej witryny.
 • Przenieś obrazy i pliki do pobrania (takie jak dokumenty PDF), które masz w witrynie.
  Mogą one już generować ruch z wyszukiwarki Google, dlatego warto poinformować użytkowników i Googlebota o ich nowej lokalizacji.
 • Jeśli przechodzisz na HTTPS, zdobądź wymagane certyfikaty TLS i skonfiguruj je na serwerze.
 • Skonfiguruj plik robots.txt na potrzeby nowej witryny i upewnij się, że zawarte w nim reguły prawidłowo wskazują części, których indeksowanie chcesz blokować.

  Niektórzy właściciele witryn blokują indeksowanie całej witryny na czas prac programistycznych. Jeśli też tak robisz, zadbaj o przygotowanie wersji pliku robots.txt na czas przenoszenia witryny. Jeśli w fazie programowania używasz reguł noindex, przygotuj również listę adresów URL, z których reguły noindex trzeba będzie usunąć przy przenoszeniu witryny.

 • Podaj kody błędów usuniętych i połączonych treści. Jeśli nie przenosisz do nowej witryny wszystkich starych treści, sprawdź, czy te adresy URL prawidłowo zwracają kod odpowiedzi HTTP 404 lub 410 w nowej witrynie.

 • Określ odpowiednie ustawienia Search Console, które pomogą Ci w przeniesieniu witryny.

  Jeśli jeszcze nie masz tego za sobą, przeprowadź weryfikację własności zarówno starej, jak i nowej witryny w Search Console. Pamiętaj, aby uwzględnić wszystkie odmiany obu wersji. Musisz na przykład zweryfikować www.example.comexample.com, a także uwzględnić zarówno wersję HTTPS, jak i HTTP, jeśli używasz adresów URL HTTPS. Zrób to w starej i nowej witrynie.

  • Sprawdź weryfikację w Search Console.

   Upewnij się, że metoda weryfikacji w Search Console nie przestanie działać po przeniesieniu witryny. Jeśli korzystasz z innej metody weryfikacji, pamiętaj, że po zmianie adresu URL tokeny weryfikacyjne mogą być inne.

   Jeśli własność witryny w Search Console potwierdzasz metodą z plikiem HTML, pamiętaj o umieszczeniu pliku weryfikacyjnego w nowej wersji witryny.

   Podobnie, jeśli posługujesz się odniesieniem do tagu meta lub mechanizmami Google Analytics, musisz je zamieścić także w nowej wersji systemu CMS.

  • Sprawdź wszelkie skonfigurowane ustawienia w Search Console, które mogły obowiązywać w przypadku starej witryny, i upewnij się, że ustawienia nowej witryny są odpowiednio zaktualizowane, aby odzwierciedlały te zmiany. Na przykład:

   • Szybkość indeksowania: ustaw szybkość indeksowania na „Let Googlebot determine” (Niech Googlebot określi) w przypadku starej i nowej witryny.
   • Zrzekanie się linków przychodzących: jeśli został przesłany plik z linkami w starej witrynie, których się zrzekasz, zalecamy ponowne przesłanie tego pliku na konto nowej witryny w Search Console.
  • Wyczyść nowo kupioną domenę: musisz upewnić się, że domena ta jest wolna od problemów pozostałych po poprzednim właścicielu. Sprawdź te ustawienia:

 • Korzystaj z analityki internetowej, aby przeanalizować poziom wykorzystania zarówno starej, jak i nowej witryny. Przydaje się tu oprogramowanie do analityki internetowej. Zazwyczaj konfiguracja takiego oprogramowania obejmuje wbudowanie w strony kilku fragmentów kodu JavaScript. Szczegóły procesu monitorowania witryn różnią się w zależności od oprogramowania oraz zastosowanych ustawień rejestrowania, przetwarzania i filtrowania. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania do analityki. Poza tym, jeśli planujesz jakiekolwiek zmiany w konfiguracji oprogramowania do analityki, to jest dobry moment, aby je wprowadzić. W przypadku Google Analytics pomyśl o utworzeniu kolejnego profilu na potrzeby nowej witryny – dzięki temu łatwo rozróżnisz raporty dotyczące poszczególnych treści.

 • Sprawdź, czy serwer ma dość zasobów obliczeniowych: po migracji Google przez pewien czas indeksuje nową witrynę częściej niż zwykle. Witryna przekierowuje ruch ze starego do nowego adresu. Wszelkie próby zindeksowania starej witryny są przekierowywane na nowy adres, pod którym witryna oprócz tego jest indeksowana bezpośrednio. Zadbaj o to, aby serwer nowej witryny miał wystarczające możliwości, żeby przetwarzać zwiększony ruch z Google. Jeśli Twoja witryna jest wyjątkowo duża, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych i poinformuj go o planowanym przeniesieniu witryny.

Przygotowywanie mapowania adresów URL

Zmapowanie adresów URL ze starej witryny do ich odpowiedników w nowej witrynie jest bardzo ważne. W tej sekcji znajdziesz opis różnych sposobów oceny adresów URL w 2 wersjach witryny i prostego ich zmapowania. Szczegółowa instrukcja konkretnego mapowania będzie się różnić w zależności od Twojej obecnej infrastruktury i aspektów przenoszenia witryny.

Określanie starych adresów URL

W najprostszym scenariuszu przenoszenia witryny generowanie listy starych adresów URL może nie być konieczne. Jeśli zmieniasz domenę witryny, możesz użyć na przykład przekierowania po stronie serwera z symbolem wieloznacznym (np. przy zmianie z example.com na example.net).

W bardziej złożonych scenariuszach niezbędne jest wygenerowanie listy starych adresów URL oraz ich mapowanie do nowych miejsc docelowych. Sposób sporządzenia spisu starych adresów URL zależy od konfiguracji witryny, poniżej znajdziesz jednak kilka przydatnych wskazówek:

 • Zacznij od najważniejszych adresów URL. Aby je znaleźć:
  • Zajrzyj do map witryn, bo najprawdopodobniej w takiej postaci zostały przesłane informacje o najważniejszych adresach URL w Search Console.
  • Sprawdź logi serwera lub oprogramowania do analityki pod kątem adresów URL generujących najwyższe natężenie ruchu.
  • Za pomocą funkcji Linki do Twojej witryny w Search Console wyszukaj strony z linkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Wykorzystaj obecny system zarządzania treścią, w którym zwykle można łatwo znaleźć listę adresów URL z treścią witryny.
 • Sprawdź w logach serwera, które adresy URL były odwiedzane przynajmniej raz w ostatnim czasie. Wybierz okres odpowiedni dla danej witryny, uwzględniając sezonowe zmiany natężenia ruchu.
 • Uwzględnij grafikę i filmy – upewnij się, że Twoje plany przenoszenia witryny zawierają adresy URL zawartości umieszczonej na jej stronach: filmów, obrazów, kodu JavaScript i plików CSS. Te adresy trzeba przenieść tak samo jak pozostałą zawartość witryny.

Mapowanie starych adresów URL do nowych

Gdy sporządzisz listę starych adresów URL, zastanów się, dokąd mają być przekierowane. Sposób przechowywania mapowania zależy od serwera i metody przenoszenia witryny. W przypadku popularnych schematów przekierowania możesz użyć bazy danych lub skonfigurować w systemie reguły przepisywania adresów URL.

Aktualizowanie wszystkich szczegółów adresu URL w nowej witrynie

Po zdefiniowaniu mapowania adresów URL musisz wykonać jeszcze 3 czynności, aby strony były gotowe do uzyskiwania ruchu.

 1. Zaktualizuj adnotacje, aby wskazywały nowe adresy URL w kodzie HTML lub mapach witryn każdej strony:
  1. Każdy nowy adres URL powinien zawierać wskazujący na niego samego tag rel="canonical" <link>.
  2. Jeśli w przenoszonej witrynie znajdują się strony wielojęzyczne lub wielonarodowe oznaczone za pomocą adnotacji rel-alternate-hreflang, pamiętaj o zaktualizowaniu tych adnotacji pod kątem nowych adresów URL.
 2. Zaktualizuj linki wewnętrzne.
  Zmień linki wewnętrzne w nowej witrynie, zastępując stare adresy URL nowymi. Możesz użyć mapowania z poprzednich etapów i zaktualizować linki zgodnie z potrzebami.
 3. Zapisz te listy, które przydadzą się podczas ostatecznego przenoszenia:
  • Plik mapy witryny uwzględniający nowe URL-e. Przeczytaj naszą dokumentację na temat tworzenia mapy witryny.
  • Lista witryn zawierających linki do Twoich starych adresów URL. Linki do Twojej witryny znajdziesz w Search Console.

Planowanie strategii przekierowania

Gdy masz już mapowanie, a nowa witryna jest gotowa, kolejnym krokiem jest zaplanowanie strategii przekierowania. Zalecamy trwałe przekierowania po stronie serwera ze starych adresów URL do nowych, zgodnie z mapowaniem. Skontaktuj się z administratorem serwera lub firmą hostingową, aby dowiedzieć się, jakie przekierowania po stronie serwera możesz z technicznego punktu widzenia wprowadzić. Mogą to być reguły przekierowania w plikach .htaccess, jeśli serwer używa serwera Apache HTTP, lub funkcje przekierowania w CMS.

Jeśli nie można zastosować żadnych z tych konfiguracji przekierowań po stronie serwera, w ostateczności możesz skorzystać z przekierowań po stronie klienta.

Zdecyduj, w jaki sposób chcesz przenieść swoją witrynę – całą naraz czy w sekcjach:

 • Małe lub średnie witryny: zalecamy jednoczesne przenoszenie wszystkich adresów URL w witrynie, a nie pojedynczych sekcji. Takie podejście ułatwi użytkownikom korzystanie z nowej witryny, a naszym algorytmom pomoże szybciej wykryć przeniesienie witryny i ją zindeksować.
 • Duże witryny: możesz przenosić osobno ich poszczególne sekcje. Może to ułatwić i przyspieszyć monitorowanie, wykrywanie i rozwiązywanie problemów.

Warto pamiętać:

 • Jeśli z technicznego punktu widzenia to możliwe, używaj trwałych przekierowań po stronie serwera. Chociaż Googlebot obsługuje różne rodzaje przekierowań, zalecamy, aby w miarę możliwości stosować trwałe przekierowania HTTP 301308.
 • Unikaj łańcuchów przekierowań. Googlebot może śledzić do 10 przeskoków w „łańcuchu” wielu przekierowań (np. strona 1 > strona 2 > strona 3). Zalecamy przekierowanie do miejsca docelowego. Jeśli to niemożliwe, łańcuchy przekierowań powinny być krótkie, najlepiej nieprzekraczające 3 kolejnych adresów, i nie powinno ich być więcej niż 5. Łańcuchy przekierowań spowalniają ładowanie stron, a przy tym nie wszystkie klienty użytkownika i przeglądarki obsługują długie łańcuchy.

Rozpoczynanie przenoszenia witryny

Gdy masz już pewność, że mapowanie adresów URL jest dokładne, i masz już gotowy plan dotyczący przekierowań, możesz przystąpić do przenoszenia.

 1. Wprowadź lub włącz przekierowania: w zależności od decyzji dotyczących strategii przekierowania może to oznaczać przekazanie aktualizacji do plików konfiguracji serwera lub zaktualizowanie CMS, prawdopodobnie za pomocą niestandardowego kodu.
 2. Sprawdź adnotacje rel="canonical" link i reguły robots meta: Po aktywowaniu przekierowań sprawdź, czy adnotacje rel="canonical" link w nowej witrynie używają nowych adresów URL. Podobnie, jeśli dodasz do nowej witryny reguły noindex robots meta, aby uniknąć przedwczesnego indeksowania nowych adresów URL, musisz je zaktualizować.
 3. Testuj przekierowania. Do testowania poszczególnych adresów URL możesz użyć narzędzia do sprawdzania adresów URL. Większą liczbę adresów sprawdzisz przy pomocy narzędzi lub skryptów uruchamianych w wierszu poleceń.
 4. W Search Console prześlij informację o zmianie adresu starej witryny.
 5. Utrzymuj przekierowania najdłużej, jak to możliwe – zwykle przez co najmniej rok. Google potrzebuje tego czasu, aby przenieść wszystkie sygnały do nowych adresów URL, w tym ponownie zindeksować i przypisać linki w innych witrynach, które wskazują stare adresy URL.

  Dla wygody użytkowników warto zostawić przekierowania na stałe. Przekierowania opóźniają wczytywanie stron na urządzeniach użytkowników, dlatego postaraj się zaktualizować swoje linki i wszystkie linki z innych witryn generujące duży ruch, aby wskazywały nowe adresy URL.

 6. Prześlij nową mapę witryny w Search Console. Pomoże to Google znaleźć nowe adresy URL. Na tym etapie możesz usunąć starą mapę witryny, ponieważ od teraz Google będzie korzystać z nowej.

Czas, jakiego Googlebot i nasze systemy potrzebują, aby wykryć i przetworzyć wszystkie adresy URL w przenoszonej witrynie, zależy od liczby adresów oraz od szybkości Twoich serwerów. Zazwyczaj przenoszenie małej lub średniej witryny zajmuje kilka tygodni. W przypadku większych witryn trwa to dłużej. Szybkość, z jaką Googlebot i nasze systemy wykrywają i przetwarzają przeniesione adresy URL, zależy od liczby adresów URL i szybkości serwera.

Bezpośrednio po rozpoczęciu przenoszenia witryny spróbuj zaktualizować jak najwięcej linków. Zwiększy to wygodę użytkowników oraz ograniczy obciążenie serwera. Oto niektóre z nich:

 • Linki wewnętrzne: na podstawie utworzonego wcześniej mapowania adresów URL zastąp wszystkie adresy URL prowadzące do Twoich stron.
 • Linki zewnętrzne: postaraj się skontaktować z administratorami witryn z listy witryn zawierających linki do Twoich obecnych zasobów i poprosić ich o wprowadzanie zmian. Najlepiej zacznij od linków, z których pochodzi najwięcej ruchu przychodzącego.
 • Linki do profilu, takie jak Facebook, Twitter i LinkedIn.
 • Kampanie reklamowe – aby wskazywały na nowe strony docelowe.

Monitorowanie ruchu

Po rozpoczęciu przenoszenia witryny zarówno w starej, jak i nowej witrynie obserwuj, jak zmienia się ruch użytkowników i robotów. W idealnej sytuacji w starej witrynie ruch będzie się zmniejszać, a w nowej – zwiększać. Aktywność użytkowników i robotów w witrynach możesz monitorować za pomocą Search Console i innych narzędzi.

Monitorowanie natężenia ruchu przy użyciu Search Console

Search Console ma wiele funkcji monitorowania procesu przenoszenia witryny, w tym między innymi:

 • Mapy witryn: prześlij 2 mapy witryny zapisane wcześniej na etapie mapowania. Początkowo w przypadku mapy zawierającej nowe adresy URL nie będzie żadnych zindeksowanych stron, a w przypadku mapy ze starymi URL-ami takich stron będzie wiele. Z czasem liczba indeksowanych stron z mapy witryny zawierającej stare adresy URL spadnie do 0, a jednocześnie nastąpi wzrost poziomu zindeksowania nowych adresów URL. Pamiętaj, że Search Console może w przypadku mapy witryny ze starymi adresami URL wyświetlać ostrzeżenia dotyczące przekierowań adresów URL. Jest to normalne i możesz zignorować te ostrzeżenia: w rzeczywistości przechodzisz do nowych adresów URL.
 • Raport Stan w indeksie: przenoszenie witryny powinno być widoczne na wykresach jako spadek liczby zindeksowanych adresów URL ze starej witryny i wzrost w przypadku nowej. Regularnie sprawdzaj nieoczekiwane błędy indeksowania.
 • Wyszukiwane słowa: w miarę indeksowania nowych stron i przypisywania im pozycji w rankingu w raportach na temat wyszukiwanych słów powinny coraz częściej pojawiać się adresy URL nowej witryny, wyświetlane i klikane przez użytkowników.

Monitorowanie natężenia ruchu przy użyciu innych narzędzi

Sprawdzaj dzienniki błędów i dostępu do serwera. Zwróć szczególną uwagę na indeksowanie przez Googlebota oraz na adresy URL nieoczekiwanie zwracające kod stanu błędu HTTP, a także na normalny ruch generowany przez użytkowników.

Jeśli masz w witrynie zainstalowane oprogramowanie do analityki internetowej lub masz takie narzędzia w systemie CMS, warto z nich skorzystać, aby monitorować natężenie ruchu. W ten sposób przyjrzysz się zmianom zarówno w starej witrynie, jak i w nowej. Google Analytics udostępnia na przykład funkcję raportowania w czasie rzeczywistym, która jest bardzo przydatna w początkowej fazie przenoszenia witryny. Spodziewaj się spadku natężenia ruchu w starej witrynie i jego wzrostu w nowej.

Więcej zasobów

Migracja witryny może być przytłaczająca i złożona, dlatego warto się do niej dobrze przygotować. Według nas szczególnie przydatne materiały to utworzona przez Aleydę Solis lista kontrolna migracji witryny oraz przewodnik po narzędziu firmy Screaming Frog.

Jeśli utkniesz w którymś momencie, poszukaj pomocy w Centrum wyszukiwarki Google.
Nasza strona pomocy zawiera wiele przydatnych wskazówek, a na forach użytkowników znajdziesz opisy różnych przypadków wraz z odpowiedziami. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi, zadaj pytanie jednemu z naszych specjalistów od wyszukiwarki Google w ramach konsultacji dotyczących SEO.

Rozwiązywanie problemów z przenoszeniem witryny

Poniżej znajdziesz kilka typowych błędów, z jakimi możesz spotkać się podczas migrowania strony ze zmianami w adresie URL (w tym ze zmianą protokołu HTTP na HTTPS). Tego rodzaju błędy mogą uniemożliwiać całkowite zindeksowanie nowej strony.

Typowe błędy

Blokady noindex lub blokady w pliku robots.txt

Nie zapomnij usunąć wszelkich blokad noindex lub blokad w pliku robots.txt, które były potrzebne tylko na czas migracji.

Możesz nie mieć w witrynie pliku robots.txt, zadbaj jednak o to, aby szybko zwracała ona prawidłowy kod stanu HTTP 404, jeśli plik robots.txt nie istnieje.

Aby przeprowadzić test:

 • Sprawdź plik robots.txt w witrynie HTTPS i upewnij się, że nie trzeba wprowadzić żadnych zmian.
 • Uruchom narzędzie do sprawdzania adresów URL na wszystkich stronach z nowej witryny, których brakuje w wynikach Google.

Nieprawidłowe przekierowania

Sprawdź przekierowania ze starej witryny do nowej. Często widujemy, jak różne osoby przekierowują użytkowników do niewłaściwych (nieistniejących) adresów URL w nowej witrynie.

W Search Console możesz sprawdzić, czy zwracana jest nietypowo duża liczba błędów typu „Nie znaleziono”. Możesz też skorzystać z innych narzędzi, np. firmy Screaming Frog, aby zindeksować własną witrynę i zobaczyć, czy przekierowania działają zgodnie z oczekiwaniami.

Inne błędy indeksowania

Sprawdź raport Stan w indeksie pod kątem nagłego zwiększenia się liczby innych błędów w nowej witrynie podczas zdarzeń migracji.

Niewystarczające możliwości serwera

Po migracji Google będzie bardziej intensywnie indeksować witrynę. Witryna przekierowuje ruch ze starego do nowego adresu. Wszelkie próby zindeksowania starej witryny są przekierowywane na nowy adres, pod którym witryna oprócz tego jest indeksowana bezpośrednio. Zadbaj o to, aby serwer witryny miał wystarczające możliwości, żeby przetwarzać zwiększony ruch z Google.

Nieaktualizowanie map witryn

Upewnij się, że wszystkie mapy witryn są zaktualizowane i uwzględniają nowe adresy URL.