ทำให้เป็นลิงก์ที่ระบบทำการ Crawl ได้

Google จะติดตามได้เฉพาะลิงก์ที่ใช้แท็ก <a> ถูกต้องซึ่งมี URL ที่จับคู่ข้อมูลได้

ใช้แท็ก <a> ที่เหมาะสม

Google จะติดตามได้เฉพาะลิงก์ที่เป็นแท็ก <a> ซึ่งมีแอตทริบิวต์ href โปรแกรมทำการ Crawl ของ Google จะไม่ติดตามลิงก์ที่ใช้รูปแบบอื่นๆ Google ไม่สามารถติดตามลิงก์ <a> ที่ไม่มีแอตทริบิวต์ href หรือแท็กอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เป็นสคริปต์ลิงก์ ตัวอย่างลิงก์ที่ Google ติดตามได้และติดตามไม่ได้มีดังนี้

ลิงก์ที่ติดตามได้

 • <a href="https://example.com">
 • <a href="/relative/path/file">

ลิงก์ที่ติดตามไม่ได้

 • <a routerLink="some/path">
 • <span href="https://example.com">
 • <a onclick="goto('https://example.com')">

ตรวจสอบว่า URL ซึ่งแท็ก <a> ลิงก์ด้วยคือที่อยู่เว็บจริงที่ Googlebot จะส่งคำขอให้ได้ เช่น

จับคู่ข้อมูลได้

 • https://example.com/stuff
 • /products
 • /products.php?id=123

แก้ปัญหาไม่ได้

 • javascript:goTo('products')
 • javascript:window.location.href='/products'
 • #