Yêu cầu Google thu thập lại dữ liệu trên URL

Nếu gần đây, bạn đã thêm hoặc thay đổi một trang trên trang web của mình, thì bạn có thể yêu cầu Google lập chỉ mục lại trang đó bằng một trong những phương thức sau đây. Bạn không thể yêu cầu lập chỉ mục những URL mà bạn không quản lý.

Quy trình thu thập dữ liệu có thể mất từ vài ngày đến vài tuần. Hãy kiên nhẫn và theo dõi tiến độ thông qua báo cáo Trạng thái lập chỉ mục hoặc Công cụ kiểm tra URL.

Sử dụng Công cụ kiểm tra URL (khi chỉ gửi một số ít URL)

Để yêu cầu thu thập dữ liệu các URL riêng lẻ, hãy sử dụng Công cụ kiểm tra URL. Bạn phải là chủ sở hữu hoặc người dùng có quyền đầy đủ đối với tài sản tương ứng trong Search Console thì mới có thể yêu cầu lập chỉ mục trong Công cụ kiểm tra URL.

Xin lưu ý rằng nếu bạn gửi hạn mức cho từng URL và yêu cầu thu thập lại dữ liệu nhiều lần đối với cùng một URL, thì chúng tôi cũng sẽ không thu thập dữ liệu URL đó nhanh hơn.

Gửi sơ đồ trang web (khi cần gửi nhiều URL cùng lúc)

Nếu bạn có nhiều URL, hãy gửi sơ đồ trang web. Sơ đồ trang web là một cách quan trọng giúp Google khám phá các URL trên trang web của bạn. Cách này có thể rất hữu ích nếu bạn mới ra mắt trang web hoặc mới thực hiện việc di chuyển trang web. Sơ đồ trang web cũng có thể chứa siêu dữ liệu bổ sung về các phiên bản ngôn ngữ thay thế, các trang dành riêng cho tin tức, video hoặc hình ảnh. Tìm hiểu cách tạo và gửi sơ đồ trang web.