ขอให้ Google ทำการ Crawl URL อีกครั้ง

หากเพิ่งเพิ่มหรือแก้ไขหน้าในเว็บไซต์ คุณขอให้ Google จัดทำดัชนีหน้าเว็บอีกครั้งได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ที่นี่ คุณไม่สามารถขอการจัดทําดัชนีสําหรับ URL ที่คุณไม่ได้จัดการ

การ Crawl อาจใช้เวลาตั้งแต่ 2-3 วันไปจนถึง 2-3 สัปดาห์ โปรดรอและตรวจสอบความคืบหน้าโดยใช้รายงานสถานะดัชนีหรือเครื่องมือตรวจสอบ URL

ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL (กรณีที่มี URL เพียงไม่กี่รายการ)

หากต้องการขอให้ทำการ Crawl URL แต่ละรายการ ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL คุณต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ใช้เต็มรูปแบบของพร็อพเพอร์ตี้ Search Console จึงจะขอการจัดทำดัชนีในเครื่องมือตรวจสอบ URL ได้

โปรดทราบว่าระบบมีโควต้าสําหรับการส่ง URL แต่ละรายการและการขอให้ทำการ Crawl ใหม่หลายครั้งสําหรับ URL เดียวกันจะไม่ช่วยให้ระบบเข้าทำการ Crawl ได้เร็วขึ้น

ส่งแผนผังเว็บไซต์ (ส่ง URL จำนวนมากในคราวเดียว)

หากคุณมี URL จํานวนมาก ให้ส่งเป็น Sitemap Sitemap เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ Google พบ URL ในเว็บไซต์ ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีที่คุณเพิ่งเปิดตัวเว็บไซต์หรือเพิ่งย้ายเว็บไซต์ และอาจมีข้อมูลเมตาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันภาษาทางเลือกและหน้าสำหรับวิดีโอ รูปภาพ หรือข่าวสารโดยเฉพาะด้วย ดูวิธีสร้างและส่ง Sitemap