Thư viện Phần tử trực quan của Google Tìm kiếm

Phần tử trực quan là các thành phần mà người dùng có thể nhận biết hoặc tương tác của trang kết quả trên Google Tìm kiếm. Thư viện Phần tử trực quan là một hướng dẫn có minh hoạ về các phần tử giao diện người dùng phổ biến nhất của Google Tìm kiếm cho web: giải thích về hình thức, tên gọi của các phần tử này, cũng như về việc liệu bạn có thể tối ưu hoá trang web của mình đối với từng phần tử hay không.

Phân tích các thành phần của trang kết quả trên Google Tìm kiếm

Trang kết quả trên Google Tìm kiếm chứa một tập hợp gồm nhiều loại phần tử trực quan khác nhau trong kết quả tìm kiếm; đồng thời mỗi kết quả tìm kiếm có thể có một tập hợp phần tử trực quan con của riêng mình. Ví dụ: kết quả dạng văn bản là một phần tử trực quan riêng và có nhiều phần tử trực quan con, chẳng hạn như mô hình phân bổ, đường liên kết tiêu đề và đoạn trích.

Hình thức của phần tử trực quan có thể thay đổi theo thời gian, cũng như một kết quả nhất định có thể xuất hiện theo cách khác. Điều này là tuỳ thuộc vào việc bạn đang sử dụng máy tính hay điện thoại, bạn ở quốc gia nào, ngôn ngữ mà bạn dùng để viết cụm từ tìm kiếm, và nhiều yếu tố khác. Sau đây là những loại phần tử trực quan phổ biến nhất trong kết quả tìm kiếm mà bạn có thể thấy trên Google Tìm kiếm:

Hình minh hoạ trang kết quả của Google Tìm kiếm, với chú thích cho các loại kết quả tìm kiếm phổ biến nhất: kết quả dạng văn bản, kết quả nhiều định dạng, kết quả dạng hình ảnh, kết quả dạng video và các tính năng khám phá.

Kết quả dạng văn bản

Kết quả nhiều định dạng

Kết quả dạng hình ảnh

Kết quả dạng video

Các tính năng khám phá

Các loại phần tử trực quan phổ biến trong kết quả tìm kiếm

Kết quả dạng văn bản

Kết quả trên Google Tìm kiếm dựa trên nội dung văn bản trên trang. Tìm hiểu thêm về các phần tử trực quan của kết quả dạng văn bản.

Kết quả nhiều định dạng

Kết quả thường dựa vào dữ liệu có cấu trúc trong mã đánh dấu của trang để cho thấy các phần tử đồ hoạ hoặc trải nghiệm tương tác. Tìm hiểu thêm về danh sách các tính năng liên quan đến dữ liệu có cấu trúc.

Kết quả dạng hình ảnh

Kết quả dựa trên một hình ảnh được nhúng trên trang web đó. Kết quả dạng hình ảnh có nhiều khả năng xuất hiện hơn đối với các truy vấn tìm kiếm hình ảnh. Tìm hiểu thêm về các phần tử trực quan của kết quả dạng hình ảnh.

Kết quả tìm kiếm video

Kết quả dựa trên một video được nhúng trên trang web đó. Kết quả dạng video có nhiều khả năng xuất hiện hơn đối với các truy vấn tìm kiếm video. Tìm hiểu thêm về các phần tử trực quan của kết quả dạng video.

Các tính năng khám phá

Tính năng giúp người tìm kiếm mở rộng và tinh chỉnh lượt tìm kiếm ban đầu của họ. Tìm hiểu thêm về các tính năng khám phá.

Mô hình phân bổ

Mô hình phân bổ mô tả về nguồn của kết quả tìm kiếm và có thể xuất hiện đối với nhiều loại kết quả tìm kiếm, bao gồm kết quả dạng văn bản, hình ảnh và video. Mô hình phân bổ có thể gồm có nhiều khía cạnh của nguồn, chẳng hạn như tên trang web, biểu tượng trang web và URL dẫn đến trang web.

Hình minh hoạ thể hiện việc phân bổ kết quả dạng văn bản trên Google Tìm kiếm với chú thích gắn nhãn các phần tử trực quan là mô hình phân bổ cụ thể, bao gồm biểu tượng trang web, tên trang web, URL mà người dùng thấy, miền và breadcrumb (tập hợp liên kết phân cấp)

Biểu tượng trang web

Tên trang web

URL mà người dùng thấy

Miền

Breadcrumb (Tập hợp liên kết phân cấp)

Phần tử trực quan về nguồn

Biểu tượng trang web

Biểu tượng nhỏ được liên kết với trang web. Tìm hiểu cách cung cấp biểu tượng trang web.

Tên trang web

Tên của trang web. Tìm hiểu cách cung cấp tên trang web bằng dữ liệu có cấu trúc.

URL mà người dùng thấy

URL của trang xuất hiện ở định dạng mà người dùng có thể đọc được. URL mà người dùng thấy có hai phần: miền và breadcrumb.

Miền

Địa chỉ của trang web được xác định bằng tên miền. Đây là cái tên mà bạn đã chọn khi thiết lập trang web (ví dụ: example.com).

Đường dẫn cho thấy vị trí của trang trong hệ thống phân cấp của trang web. Hãy tìm hiểu cách chỉ định đường dẫn bằng dữ liệu có cấu trúc Breadcrumb.

Kết quả dạng văn bản

Kết quả dạng văn bản (trước đây gọi là "kết quả trên web" hoặc "đường liên kết màu xanh dương") là một kết quả trong Google Tìm kiếm dựa trên nội dung văn bản trên trang. Kết quả này gồm có các phần tử trực quan như mô hình phân bổ, đường liên kết tiêu đề và đoạn trích.

Kết quả dạng văn bản cũng có thể bao gồm các phần tử trực quan khác như các thuộc tính nhiều định dạng hoặc một nhóm đường liên kết của trang web. Hãy lưu ý rằng tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố (ví dụ: loại thiết bị, nội dung tìm kiếm, hoặc ngôn ngữ đang dùng) mà một kết quả dạng văn bản cụ thể có thể sẽ xuất hiện theo cách khác. Không một kết quả dạng văn bản nào có tất cả phần tử trực quan có thể có.

Hình minh hoạ kết quả dạng văn bản trong Google Tìm kiếm với chú thích gắn nhãn các phần tử trực quan cụ thể của kết quả đó cùng với đường liên kết đến thông tin khác về cách kiểm soát các phần tử đó

Thông tin về nguồn

Đường liên kết tiêu đề

Đoạn trích

Dòng thông tin tác giả

Đường liên kết của trang web

Nhóm đường liên kết của trang web

Phần tử trực quan của kết quả dạng văn bản

Mô hình phân bổ

Thông tin về nguồn của trang web. Tìm hiểu cách kiểm soát thông tin về nguồn.

Tiêu đề của một kết quả tìm kiếm trên Google Tìm kiếm và các sản phẩm khác (ví dụ: Google Tin tức) liên kết đến trang web đó. Tìm hiểu cách tác động đến đường liên kết tiêu đề.

Đoạn trích

Phần mô tả hoặc tóm tắt của kết quả tìm kiếm trên Google Tìm kiếm và các sản phẩm khác (ví dụ: Google Tin tức). Tìm hiểu cách kiểm soát đoạn trích.

Ngày ghi trong dòng phụ

Ngày mà trang web đã được cập nhật hoặc xuất bản theo ước tính của Google. Tìm hiểu cách cung cấp ngày ghi trong dòng phụ.

Hai hoặc nhiều đường liên kết từ cùng một miền hoặc các biến thể của miền đó được phân cụm lại với nhau trong một kết quả dạng văn bản. Ví dụ: các đường liên kết này có thể là các trang khác trên miền, tiêu đề hoặc đường liên kết neo trong trang đó.

Một nhóm đường liên kết của trang web chứa hai hoặc nhiều đường liên kết của trang web:

Một đường liên kết trong một nhóm đường liên kết của trang web. Mặc dù đường liên kết của trang web được tạo tự động, nhưng bạn có thể thực hiện theo một số phương pháp hay nhất để cải thiện chất lượng.

Hình ảnh trong kết quả dạng văn bản

Hình ảnh kết quả dạng văn bản là hình ảnh phù hợp nhất trên trang web cụ thể đó đối với một cụm từ tìm kiếm nhất định. Khi nhấn vào đó người dùng sẽ được đưa đến trang web đang nhúng hình ảnh đó. Hình ảnh kết quả dạng văn bản có nhiều khả năng xuất hiện hơn đối với các truy vấn tìm kiếm hình ảnh.

Để tối ưu hoá hình ảnh kết quả dạng văn bản, hãy làm theo các phương pháp hay nhất về SEO cho hình ảnh.

Hình minh hoạ kết quả dạng văn bản trong Google Tìm kiếm với chú thích cho biết phần tử nào là hình ảnh kết quả dạng văn bản (hình ảnh bông hoa tulip đỏ ở dạng bản xem trước kích thước nhỏ)

Hình ảnh trong kết quả dạng văn bản

Thuộc tính nhiều định dạng

Thuộc tính nhiều định dạng là một hoặc nhiều dòng thông tin bổ sung về trang web, chẳng hạn như dấu sao đánh giá và thông tin về công thức nấu ăn. Thông tin này thường sử dụng dữ liệu có cấu trúc do bạn cung cấp.

Hình minh hoạ kết quả dạng văn bản trong Google Tìm kiếm với chú thích cho biết phần tử nào là thuộc tính nhiều định dạng (thuộc tính sao đánh giá)

Thuộc tính nhiều định dạng

Nhóm lưu trữ

Hình minh hoạ một nhóm lưu trữ trong Google Tìm kiếm, cho thấy hai kết quả dạng văn bản từ cùng một trang web được nhóm lại với nhau

Nhóm lưu trữ là hai hoặc nhiều kết quả dạng văn bản liên tiếp từ cùng một trang web được nhóm lại với nhau vì các trang này thuộc về cùng cùng một truy vấn.

Các phương pháp hay nhất đối với kết quả dạng văn bản vẫn được áp dụng ở đây, vì đây chỉ là 2 kết quả dạng văn bản được nhóm lại với nhau. Hãy cân nhắc xem bạn có muốn người dùng chuyển đến một trong những trang này thay vì trang khác hay không, và đặt trang đó làm trang chính tắc.

Kết quả dạng hình ảnh

Kết quả dạng hình ảnh là kết quả dựa trên hình ảnh được nhúng trên trang web. Nhiều khả năng kết quả này sẽ xuất hiện đối với những truy vấn hình ảnh. Để tối ưu hoá hình ảnh của bạn cho kết quả tìm kiếm hình ảnh, hãy làm theo các phương pháp hay nhất về SEO cho hình ảnh.

Hình minh hoạ 4 kết quả dạng hình ảnh về thỏ trong Google Tìm kiếm, với chú thích về việc ghi nhận thông tin về nguồn và phần tử trực quan hình thu nhỏ

Hình thu nhỏ của hình ảnh

Thông tin về nguồn

Phần tử trực quan của kết quả dạng hình ảnh

Hình thu nhỏ của hình ảnh

Hình thu nhỏ của hình ảnh đã được lập chỉ mục được nhúng trên một trang web. Thao tác nhấn hoặc nhấp vào hình thu nhỏ này sẽ đưa người dùng đến trang web đang nhúng hình ảnh đó. Để tối ưu hoá hình ảnh của bạn cho kết quả tìm kiếm hình ảnh, hãy làm theo các phương pháp hay nhất về SEO cho hình ảnh.

Thông tin về nguồn

Thông tin nguồn của trang web nhúng hình ảnh. Tìm hiểu cách kiểm soát thông tin về nguồn.

Kết quả tìm kiếm video

Kết quả dạng video là kết quả dựa trên video được nhúng trên một trang web. Nhiều khả năng kết quả này sẽ xuất hiện đối với những truy vấn video. Để tối ưu hoá video của bạn cho kết quả dạng video, hãy làm theo các phương pháp hay nhất về video.

Hình minh hoạ giao diện trong kết quả dạng video trên Google Tìm kiếm kèm theo chú thích về thuộc tính, đường liên kết tiêu đề, ngày tải lên và hình thu nhỏ của video

Hình thu nhỏ video

Đường liên kết tiêu đề

Thông tin về nguồn

Ngày tải lên

Phần tử trực quan kết quả dạng video

Hình thu nhỏ video

Hình thu nhỏ video cho video đã lập chỉ mục được nhúng trên một trang web. Thao tác nhấn hoặc nhấp vào hình thu nhỏ này sẽ đưa người dùng đến trang web đang nhúng video đó. Tìm hiểu cách chỉ định hình thu nhỏ video.

Đường liên kết tiêu đề của trang đích video. Tìm hiểu cách tác động đến đường liên kết tiêu đề.

Mô hình phân bổ

Thông tin về nguồn của trang đích video. Tìm hiểu cách kiểm soát thông tin về nguồn.

Ngày tải lên

Ngày xuất bản video theo thông tin được cung cấp trong siêu dữ liệu. Tìm hiểu về cách tối ưu hoá video.

Các tính năng khám phá

Các tính năng khám phá giúp người tìm kiếm khám phá thêm nhiều câu hỏi hoặc cụm từ tìm kiếm có liên quan đến cụm từ tìm kiếm ban đầu của họ (còn được gọi là "Mọi người cũng hỏi"). Mặc dù không thể kiểm soát nội dung xuất hiện tại đây, nhưng bạn nên chú ý đến những cụm từ tìm kiếm có liên quan khi suy nghĩ về những chủ đề mà bạn có thể viết cho trang web của mình.

Hình minh hoạ cách một nhóm nội dung tìm kiếm có liên quan có thể xuất hiện trên Google Tìm kiếm, trong đó cho thấy một loạt nội dung liên quan mà người khác đã tìm kiếm

Nhóm nội dung tìm kiếm có liên quan là một nhóm các cụm từ tìm kiếm có liên quan mà người khác đã thực hiện. Thao tác nhấn hoặc nhấp vào một nội dung tìm kiếm có liên quan sẽ đưa người dùng đến một trang kết quả tìm kiếm khác. Các nội dung tìm kiếm này được tạo tự động dựa trên cụm từ tìm kiếm ban đầu và các nội dung khác mà mọi người đã tìm kiếm.

Hình minh hoạ cách một nhóm câu hỏi liên quan có thể xuất hiện trên Google Tìm kiếm, trong đó cho thấy một loạt câu hỏi có liên quan đến nội dung mà người dùng đã tìm kiếm ban đầu

Nhóm câu hỏi có liên quan là một nhóm các câu hỏi liên quan đến những gì người dùng đã tìm kiếm ban đầu (còn gọi là "Mọi người cũng hỏi"). Khi người dùng mở rộng một câu hỏi, họ sẽ thấy một đoạn trích nổi bật. Tìm hiểu cách quản lý đoạn trích nổi bật.