ผลการค้นหาที่แปลใน Google Search

Google Search มุ่งมั่นที่จะทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ทุกคน บางครั้ง Google อาจแปลลิงก์ Title และตัวอย่างของผลการค้นหาที่ไม่ใช่ภาษาของคําค้นหาเพื่อช่วยแก้ปัญหาช่องว่างของเนื้อหาและภาพรวมเมื่อผู้ใช้ค้นหาด้วยภาษาท้องถิ่นของตน ผลการค้นหาที่แปลช่วยให้ผู้ใช้ดูผลการค้นหาจากภาษาอื่นๆ ในภาษาของตนได้ รวมถึงช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ขึ้น

ผลการค้นหาที่แปลมีลักษณะอย่างไรใน Google Search ผลการค้นหาข่าวที่แปลมีลักษณะอย่างไรใน Google Search

ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์

ปัจจุบัน Google อาจแปลผลการค้นหาเป็นภาษาเบงกาลี อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮินดี อินโดนีเซีย กันนาดา มาลายาลัม มาราฐี โปรตุเกส สเปน ทมิฬ และเตลูกู โดยจะมีให้บริการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป

วิธีการทำงานของผลการค้นหาที่ผ่านการแปล

หากคลิกลิงก์ Title ที่แปลแล้ว ผู้ใช้จะเห็นหน้าเว็บที่ได้รับการแปลด้วยคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้ยังมีสิทธิ์ดูผลการค้นหาต้นฉบับและเข้าถึงหน้าทั้งหมดในภาษาต้นฉบับได้ด้วย

Google ไม่ได้โฮสต์หน้าเว็บที่แปล การเปิดหน้าเว็บผ่านผลการค้นหาที่แปลนั้นไม่ต่างจากการเปิดผลการค้นหาต้นฉบับผ่าน Google แปลภาษา หรือใช้ฟีเจอร์การแปลในเบราว์เซอร์ของ Chrome ซึ่งหมายความว่า ระบบจะรองรับการทำงานของ JavaScript ในหน้าเว็บตามปกติ ซึ่งรวมถึงรูปภาพที่ฝังและฟีเจอร์อื่นๆ ของหน้าเว็บด้วย

ตรวจสอบประสิทธิภาพใน Search Console

หากต้องการตรวจสอบการคลิกและการแสดงผลของผลการค้นหาที่แปล คุณใช้ตัวกรองลักษณะที่ปรากฏในการค้นหาในรายงานประสิทธิภาพได้

การเลือกใช้หรือเลือกไม่ใช้ผลการค้นหาที่แปล

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับหน้าเว็บและผลการค้นหาทั้งหมดโดยอิงตามภาษาของผู้ใช้คนนั้นๆ คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อเลือกใช้

ฟีเจอร์ผลการค้นหาที่แปลก็เหมือนกับฟีเจอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปลใน Google Search หากต้องการเลือกไม่ใช้ฟีเจอร์การแปลทั้งหมดใน Google Search ให้ใช้กฎ notranslate ซึ่งสามารถใช้เป็นแท็ก meta หรือส่วนหัว HTTP ได้

<!-- opt out of translation features on all search engines that support this rule -->
<meta name="robots" content="notranslate">
<!-- opt out of translation features on Google -->
<meta name="googlebot" content="notranslate">

หรือจะระบุกฎเป็นส่วนหัวการตอบกลับ HTTP ก็ได้เช่นกัน ดังนี้

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 25 May 2010 21:42:43 GMT
(...)
X-Robots-Tag: notranslate
(...)