Uporządkowane dane dotyczące ćwiczenia (Quiz)

Aby ułatwić uczniom, nauczycielom i rodzicom znalezienie Twoich materiałów edukacyjnych oraz materiałów do nauki dostępnych online, możesz za pomocą uporządkowanych danych oznaczyć ćwiczenia. Z tego przewodnika dowiesz się, jak zaimplementować ten schemat na swojej stronie internetowej. Jeśli dodasz uporządkowane dane, ćwiczenia będą mogły pojawiać się w specjalnym interfejsie wśród wyników wyszukiwania Google.

Wynik z elementami rozszerzonymi dotyczącymi ćwiczeń w wyszukiwarce Google

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Dostępność funkcji

Ćwiczenia są dostępne w języku angielskim na komputerach i urządzeniach mobilnych we wszystkich regionach, w których działa wyszukiwarka Google. Z funkcji można korzystać tylko w przypadku zagadnień matematycznych i naukowych, pytań jednokrotnego wyboru i pytań z polami wyboru.

Przykłady

Quiz z 1 pytaniem

Oto przykład quizu z 1 pytaniem i 1 prawidłową odpowiedzią.

<html>
 <head>
  <title>Quiz about fractions</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "name": "Quiz about fractions",
   "hasPart": {
    "@type": "Question",
    "typicalAgeRange": "7-12",
    "educationalAlignment": [
     {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "educationalSubject",
      "targetName": "Mathematics"
     },
     {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "educationalSubject",
      "targetName": "Algebra"
     },
     {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "educationalLevel",
      "targetName": "Grade 5 » Number and Operations—Fractions » Apply and extend previous understandings of multiplication and division. » 3",
      "educationalFramework": "Common Core",
      "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/5/NF/B/3/"
     }
    ],
    "about": {
     "@type": "Thing",
     "name": "Fractions"
    },
    "educationalLevel": "intermediate",
    "eduQuestionType": "Multiple choice",
    "learningResourceType": "Practice problem",
    "assesses": "Multiplying fractions by whole numbers",
    "name": "Choose the model",
    "comment": {
     "@type": "Comment",
     "text": "This is a hint about the question."
    },
    "encodingFormat": "text/markdown",
    "text": "Which model represents the product $$2 * \\frac{2}{3}$$?",
    "suggestedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 0,
      "encodingFormat": "text/html",
      "text": "<img src=\"www.test.com/practice-problems-fractions/…image2.png\" alt=\"Answer 2\" />",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint about the answer."
      }
     }
    ],
    "acceptedAnswer": {
     "@type": "Answer",
     "position": 1,
     "encodingFormat": "text/html",
     "text": "<img src=\"www.test.com/practice-problems-fractions/…image1.png\" alt=\"Answer 1\" />",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the answer."
     },
     "answerExplanation": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
     }
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Quiz z 1 pytaniem z odpowiedziami w formie pól wyboru

Oto przykład quizu z 1 pytaniem i kilkoma prawidłowymi odpowiedziami.

<html>
 <head>
  <title>Quiz about laws of Physics</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "name": "Quiz about laws of physics",
   "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Laws of Physics And Applications"
   },
   "educationalLevel": "intermediate",
   "assesses": "Laws of physics",
   "hasPart": {
    "@type": "Question",
    "eduQuestionType": "Checkbox",
    "learningResourceType": "Practice problem",
    "name": "Laws of Physics And Applications",
    "typicalAgeRange": "12-15",
    "text": "Identify laws of Physics. (Select all valid answers)",
    "suggestedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 0,
      "text": "Nevada's Law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      }
     },
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 2,
      "text": "EUA law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      }
     }
    ],
    "acceptedAnswer": [
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 1,
      "text": "Newton's law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      },
      "answerExplanation": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
      }
     },
     {
      "@type": "Answer",
      "position": 3,
      "text": "Ohm's law",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      },
      "answerExplanation": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
      }
     }
    ]
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Quiz z kilkoma pytaniami

Oto przykład quizu z kilkoma parami pytań i odpowiedzi.

<html>
 <head>
  <title>Quiz about displacement, velocity and time</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Quiz",
   "typicalAgeRange": "7-12",
   "educationalLevel": "intermediate",
   "assesses": "Velocity and speed",
   "educationalAlignment": [
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Science"
    },
    {
     "@type": "AlignmentObject",
     "alignmentType": "educationalSubject",
     "targetName": "Physics"
    }
   ],
   "name": "Quiz about displacement, velocity and time",
   "about": {
    "@type": "Thing",
    "name": "Displacement, velocity, and time"
   },
   "hasPart": [
    {
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Multiple choice",
     "learningResourceType": "Practice problem",
     "name": "Average velocity and average speed from graphs",
     "text": "A bug crawls on a wall. What is the average velocity of the bug between the times $$t = 1s$$ and $$t = 10s$$?",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the question."
     },
     "encodingFormat": "text/markdown",
     "suggestedAnswer": [
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 0,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$0.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 1,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$-0.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 3,
       "encodingFormat": "text/markdown",
       "text": "$$1.5 \\frac{m}{s}$$",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      }
     ],
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "position": 2,
      "encodingFormat": "text/markdown",
      "text": "$$0 \\frac{m}{s}$$",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      }
     }
    },
    {
     "@type": "Question",
     "eduQuestionType": "Multiple choice",
     "learningResourceType": "Practice problem",
     "name": "Average velocity and average speed from graphs",
     "text": "A swimmer motion is shown on the following graph of position x vs. time t. What is the average speed?",
     "encodingFormat": "text/markdown",
     "comment": {
      "@type": "Comment",
      "text": "This is a hint about the question."
     },
     "suggestedAnswer": [
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 0,
       "text": "1",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 2,
       "text": "3",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      },
      {
       "@type": "Answer",
       "position": 3,
       "text": "4",
       "encodingFormat": "text/html",
       "comment": {
        "@type": "Comment",
        "text": "This is a hint"
       }
      }
     ],
     "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "position": 1,
      "text": "2",
      "encodingFormat": "text/html",
      "comment": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a hint"
      },
      "answerExplanation": {
       "@type": "Comment",
       "text": "This is a full explanation on how this answer was achieved."
      }
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Wytyczne

Aby Twoje materiały pojawiały się w interfejsie do znajdowania ćwiczeń w Google, stosuj się do tych wskazówek:

Wskazówki techniczne

 • Umieść uporządkowane dane na najbardziej szczegółowej stronie leaf page. Nie dodawaj ich do stron bez ćwiczeń.
 • Dodaj właściwość Quiz do każdego ćwiczenia, które chcesz wyróżnić. Uporządkowane dane muszą znajdować się na tej samej stronie co ćwiczenie, z którym użytkownik może wejść w interakcję na Twojej stronie internetowej.
 • Twoja strona musi zawierać wszystkie wymagane właściwości uporządkowanych danych.
 • Musisz dodać oznaczenia co najmniej 2 ćwiczeń na dany temat (np. 2 ćwiczenia związane z zagadnieniem „równania kwadratowe”). Skoncentruj się na oznaczaniu zagadnień i problemów, które mają pojawiać się w wynikach z elementami rozszerzonymi typu ćwiczenia. Mogą się one znajdować na różnych stronach.
 • Użytkownicy muszą mieć dostęp do ćwiczeń w Twojej witrynie, dlatego nie mogą być one przechowywane tylko w pliku danych lub pliku PDF.
 • Upewnij się, że Googlebot może wydajnie indeksować Twoją witrynę.
 • Jeśli masz w swojej witrynie kilka kopii tego samego ćwiczenia hostowanych pod różnymi adresami URL, używaj kanonicznych adresów URL na każdej kopii strony.
 • W przypadku ćwiczeń w formie tekstowej:
  • Pytanie może zawierać maksymalnie 320 znaków.
  • Odpowiedzi na pytanie jednokrotnego wyboru mogą zawierać maksymalnie 70 znaków (na odpowiedź).
 • W przypadku ćwiczeń w formie tekstowej i graficznej:
  • Pytanie może zawierać maksymalnie 160 znaków.
  • Maksymalna wysokość obrazu to 200 pikseli.
 • Ułatwienia dostępu: nie zezwalamy na ćwiczenia, które wymagają logowania lub są umieszczone w sekcji płatnej. Treść ćwiczenia musi być dostępna dla użytkowników, którzy trafiają do Twojej witryny przez tę funkcję w Google. Dodatkowe treści mogą być widoczne po zalogowaniu się lub w sekcji płatnej.
 • Wprowadzanie użytkowników w błąd: nie zezwalamy na ćwiczenia, które mają na celu wprowadzanie w błąd lub oszukiwanie użytkowników. Dotyczy to oznaczania tematów niezwiązanych z pytaniem.

Wskazówki dotyczące treści

Opracowaliśmy te wskazówki dotyczące treści ćwiczeń, aby mieć pewność, że użytkownicy mają dostęp do odpowiednich zasobów edukacyjnych. Jeśli znajdziemy treści, które naruszają te zasady, odpowiednio zareagujemy, co może skutkować m.in. podjęciem ręcznych działań i usunięciem Twoich stron z interfejsu ćwiczeń w Google.

Wulgaryzmy i obraźliwy język

Nie zezwalamy na ćwiczenia, które zawierają wyrażenia wulgarne, nieprzyzwoite lub obraźliwe.

Reklamy wyglądające jak ćwiczenie

Nie zezwalamy na treści promocyjne udające ćwiczenia, takie jak treści publikowane przez inne firmy (np. dotyczące programów partnerskich).

Jeśli otrzymamy zawiadomienie, że treść ćwiczenia może naruszać prawo, zajmiemy się tą sprawą zgodnie z zasadami dotyczącymi wyszukiwarki.

Jakość

 • Odpowiadasz za poprawność i jakość ćwiczeń w tej funkcji. Jeśli w ramach naszych procesów sprawdzania jakości okaże się, że Twoje dane są niepoprawne, możemy usunąć z funkcji wszystkie Twoje ćwiczenia lub ich część, dopóki nie rozwiążesz problemów (w zależności od ich wagi). Dotyczy to poprawności:
  • oznaczonego zagadnienia, które odnosi się do zadanego pytania;
  • pytań, możliwych odpowiedzi, podpowiedzi i wyjaśnień odpowiedzi, a także ich formatowania;
  • prawidłowej kolejności odpowiedzi (np. opcja „Żadna z powyższych” nie powinna znajdować się na początku);
  • obrazu lub formuły, które odnoszą się do pytania, a także ich jakości;
  • renderowania symboli matematycznych i implementowania separatorów.

Oznaczanie standardów edukacyjnych

Standardy edukacyjne określają zagadnienia, które uczniowie powinni znać na danym poziomie nauki, i umiejętności, które powinni opanować. Standardy te mają wiele zastosowań, np. mogą zawierać linki do treści lub oznaczać postępy w nauce. Jeśli standardy powiązane z materiałami edukacyjnymi dostępnymi online są oznaczone (w polach educationalAlignmenthasPart.educationalAlignment), Google może porządkować i prezentować informacje w najbardziej użyteczny sposób osobom, które szukają treści edukacyjnych na podstawie tych standardów. Poniżej znajdziesz ogólne omówienie tego schematu.

Oto kilka przykładów standardów:

 • Common Core State Standards (amerykańskie standardy stanowe),
 • Texas Essential Knowledge and Skills (TEKS) (teksaskie standardy określające niezbędną wiedzę i umiejętności),
 • Virginia Standards of Learning (SOL) (standardy nauczania stanu Wirginia),
 • BC Performance Standards (standardy osiągnięć uczniów Kolumbii Brytyjskiej),
 • Alberta Programs of Studies (programy nauczania prowincji Alberta),
 • The Australian Curriculum (ACARA) (australijski program nauczania),
 • The Victorian Curriculum (F-10) (program nauczania w klasach 1–10 stanu Wiktoria),
 • UK National Curriculum (krajowy program nauczania Wielkiej Brytanii).

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować właściwości wymagane. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, aby wzbogacać informacje podawane w uporządkowanych danych i zwiększać w ten sposób wygodę użytkowników.

Quiz

Quiz to połączone w grupę ćwiczenia (co najmniej 1 ćwiczenie), które zwykle dotyczą tego samego zagadnienia lub tematu.

Pełną definicję typu Quiz znajdziesz na schema.org.

Właściwości wymagane
about Thing

Zagnieżdżone informacje o podstawowym zagadnieniu, jakie porusza dany Quiz. Właściwość ta nie jest wymagana, jeśli w pytaniu znajduje się hasPart.about.

{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Thing"
 }
}
about.name Text

Zagnieżdżone informacje o podstawowym zagadnieniu, jakie porusza dany Quiz. Właściwość ta nie jest wymagana, jeśli w pytaniu znajduje się hasPart.about.name. Dozwolonych jest wiele wpisów tej właściwości.

{
 "@type": "Quiz",
 "about": {
  "@type": "Thing",
  "name": "Fractions"
 }
}
hasPart Question

Zagnieżdżone informacje o konkretnym ćwiczeniu w danym quizie. Użyj 1 właściwości hasPart, aby określić 1 ćwiczenie.

Aby uwzględnić kilka ćwiczeń w 1 quizie, powtórz tę właściwość.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question"
 }
}
hasPart.acceptedAnswer Answer

Prawidłowa odpowiedź na pytanie. Jeśli jedno pytanie zawiera kilka prawidłowych odpowiedzi, powtórz tę właściwość.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer"
  }
 }
}
hasPart.eduQuestionType Text

Typ ćwiczenia. Na jego podstawie wyszukiwarka Google może renderować oraz sprawdzać prawidłowe i nieprawidłowe odpowiedzi. Google pokazuje od 2 do 6 odpowiedzi na każde pytanie.

Użyj jednej z obsługiwanych wartości:

 • Multiple choice: jest tylko 1 prawidłowa odpowiedź. Możliwe odpowiedzi są wyświetlane jako zbiór opcji, z których użytkownik może wybrać tylko jedną.
 • Checkbox: jest więcej niż 1 prawidłowa odpowiedź. Możliwe odpowiedzi są wyświetlane jako zbiór pól wyboru, a użytkownik może zaznaczyć wszystkie pasujące pola.
{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "eduQuestionType": "Multiple choice"
 }
}
hasPart.learningResourceType Text

Typ zasobów edukacyjnych. Użyj tej stałej wartości: Practice problem.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "learningResourceType": "Practice problem"
 }
}
hasPart.suggestedAnswer Answer

Wszystkie pozostałe prawidłowe lub nieprawidłowe odpowiedzi na pytanie. Aby określić kilka odpowiedzi, powtórz tę właściwość wraz z jej właściwościami zagnieżdżonymi.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
  }
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.text Text

Treść odpowiedzi. Możesz używać języka Markdown lub HTML. Dowiedz się, jak zakodować ćwiczenia w HTML-u lub Markdownie.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "text": "$$x = 1$$"
  }
 }
}
hasPart.text Text

Treść pytania. Możesz używać języka Markdown lub HTML. Dowiedz się, jak zakodować ćwiczenia w HTML-u lub Markdownie.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "text": "Which diagram represents the product $$3 *\frac{2}{3}$$?"
 }
}
Właściwości zalecane
educationalAlignment AlignmentObject

Dostosowanie quizu do przyjętego planu nauczania. Tę właściwość można powtarzać, aby dostosować quiz do danej dziedziny nauki i oceny docelowej lub standardu edukacyjnego. Możesz dodawać znaczniki educationalAlignment bezpośrednio do właściwości Quiz, a dokładniej – Question.

{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": []
}
educationalAlignment.alignmentType Text

Kategoria dostosowania zasobów edukacyjnych i węzła planu nauczania, któremu podlega dany quiz. Wyszukiwarka Google korzysta ze standardu LRMI.

Powtórz właściwość alignmentType, aby określić zarówno dziedzinę nauki, jak i docelową ocenę lub standard edukacyjny.

 • Aby określić dziedzinę nauki, której dotyczy dany quiz, ustaw alignmentType na educationalSubject.
 • Aby określić docelową ocenę lub standard edukacyjny quizu, ustaw alignmentType na educationalLevel.

Jeśli istnieją inne dziedziny i poddziedziny, można wstawić wiele obiektów. Aby określić zagadnienia, użyj właściwości about.

Oto jak określić zarówno educationalSubject, jak i educationalLevel.

{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment": [
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalSubject",
   "targetName": "Mathematics"
  },
  {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "targetName": "Fifth grade"
  }
 ]
}

Aby odwołać się do standardów, takich jak „Common Core”, użyj właściwości educationalAlignment.educationalFrameworkeducationalAlignment.targetUrl .

{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment: [
 {
  "@type": "AlignmentObject",
  "alignmentType": "educationalLevel",
  "educationalFramework": "Common Core",
  "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations",
  "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
  }
 ]
}
educationalAlignment.educationalFramework Text

Plan nauczania, do którego dostosowany jest quiz. Na przykład „Common Core”. Więcej informacji o tym, dlaczego ta właściwość jest ważna, znajdziesz w sekcji poświęconej oznaczaniu standardów edukacyjnych. Dozwolonych jest wiele wpisów tej właściwości.

educationalAlignment.targetName Text

Nazwa węzła przyjętego planu nauczania, na przykład „Grade 8: Expressions & Equations” (Klasa 8. Wyrażenia i równania).

{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment: [
 {
  "@type": "AlignmentObject",
  "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations"
  }
 ]
}
educationalAlignment.targetUrl URL

Adres URL konkretnego planu nauczania, na przykład adres URL standardu Common Core dotyczącego nauczania matematyki w klasie 8.

{
 "@type": "Quiz",
 "educationalAlignment: [
 {
  "@type": "AlignmentObject",
  "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
  }
 ]
}
educationalLevel Text

Poziom trudności quizu. Oto kilka przykładowych wartości, których można użyć:

 • beginner
 • intermediate
 • advanced
{
 "@type": "Quiz",
 "educationalLevel": "beginner"
}
hasPart.about Thing

Zagnieżdżone informacje o podstawowym zagadnieniu, którego dotyczy pytanie. Jeśli właściwość about nie jest określona dla typu Quiz, wymagana jest właściwość hasPart.about. Dozwolonych jest wiele wpisów tej właściwości.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "about": {
   "@type": "Thing"
  }
 }
}
hasPart.about.name Text

Tytuł podstawowego zagadnienia, którego dotyczy pytanie. Jeśli właściwość about.name nie jest określona dla typu Quiz, wymagana jest właściwość hasPart.about.name.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "about": {
   "@type": "Thing",
   "name": "Fractions"
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.answerExplanation Comment

Pełne wyjaśnienie sposobu, w jaki uzyskać przedstawiony w odpowiedzi wynik. Tej właściwości używa się zwykle tylko w przypadku prawidłowych odpowiedzi. Na potrzeby treści wyjaśnienia uwzględnij właściwość hasPart.suggestedAnswer.comment.text.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "answerExplanation": {
    "@type": "Comment"
    }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.answerExplanation.text Text

Treść wyjaśnienia sugerowanej odpowiedzi. Aby zmienić format treści (HTML lub Markdown), użyj encodingFormat. Dowiedz się, jak zakodować ćwiczenia w HTML-u lub Markdownie.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "answerExplanation": {
    "@type": "Comment",
    "text": "*In order to get to this result..*",
    "encodingFormat": "text/markdown"
    }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.comment Comment

Podpowiedź lub sugestia, która ułatwia zrozumienie, dlaczego odpowiedź jest prawidłowa. Na potrzeby treści podpowiedzi uwzględnij właściwość hasPart.acceptedAnswer.comment.text.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment"
   }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.comment.text Text

Treść podpowiedzi lub sugestii do sugerowanej odpowiedzi. Aby zmienić format treści (HTML lub Markdown), użyj encodingFormat. Dowiedz się, jak zakodować ćwiczenia w HTML-u lub Markdownie.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment",
    "text": "<p>This is a hint</p>"
   }
  }
 }
}
hasPart.acceptedAnswer.position Integer

Pozycja odpowiedzi wyświetlanej użytkownikowi.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "acceptedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "position": "2"
  }
 }
}
hasPart.assesses DefinedTerm lub Text

Umiejętności niezbędne do wykonania ćwiczenia. Jeśli wypełnisz tę właściwość, możesz zwiększyć wykrywalność.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "assesses": "Multiplying fractions by whole numbers"
 }
}
hasPart.comment Comment

Podpowiedź lub sugestia do pytania, które mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi. Na potrzeby treści podpowiedzi uwzględnij właściwość hasPart.comment.text.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "comment": {
   "@type": "Comment"
  }
 }
}
hasPart.comment.text Text

Treść podpowiedzi lub sugestii do pytania. Aby zmienić format treści (HTML lub Markdown), użyj encodingFormat. Dowiedz się, jak zakodować ćwiczenia w HTML-u lub Markdownie.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "comment": {
   "@type": "Comment",
   "text": "<p>This is a hint</p>"
  }
 }
}
hasPart.educationalAlignment AlignmentObject

Dostosowanie pytania do przyjętego planu nauczania. Ta właściwość zastępuje znaczniki educationalAlignment, które zostały dodane w obiekcie Quiz.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment": []
}
hasPart.educationalAlignment.alignmentType Text

Kategoria dostosowania zasobów edukacyjnych i węzła planu nauczania, któremu podlega dane pytanie. Wyszukiwarka Google korzysta ze standardu LRMI.

Powtórz właściwość alignmentType, aby określić zarówno dziedzinę nauki, jak i docelową ocenę lub standard edukacyjny.

 • Aby określić dziedzinę nauki, której dotyczy dane pytanie, ustaw alignmentType na educationalSubject.
 • Aby określić docelową ocenę lub standard edukacyjny pytania, ustaw alignmentType na educationalLevel.

Jeśli istnieją inne dziedziny i poddziedziny, można wstawić wiele obiektów. Aby określić zagadnienia, użyj właściwości hasPart.about.

Oto jak określić zarówno educationalSubject, jak i educationalLevel.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment": [
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalSubject",
   "targetName": "Mathematics"
   },
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "targetName": "Fifth grade"
   }
  ]
 }
}

Aby odwołać się do standardów, takich jak „Common Core”, użyj właściwości hasPart.educationalAlignment.educationalFrameworkhasPart.educationalAlignment.targetUrl.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment: [
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "educationalFramework": "Common Core",
   "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations",
   "targetUrl": "https://www.corestandards.org/Math/Content/8/EE/A/2/"
   }
  ]
 }
}
hasPart.educationalAlignment.educationalFramework Text

Plan nauczania, do którego dostosowane jest dane pytanie. Na przykład „Common Core”. Więcej informacji o tym, dlaczego ta właściwość jest ważna, znajdziesz w sekcji poświęconej oznaczaniu standardów edukacyjnych. Dozwolonych jest wiele wpisów tej właściwości.

hasPart.educationalAlignment.targetName Text

Nazwa węzła przyjętego planu nauczania, na przykład „Grade 8: Expressions & Equations” (Klasa 8. Wyrażenia i równania).

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalAlignment: [
   {
   "@type": "AlignmentObject",
   "alignmentType": "educationalLevel",
   "targetName": "Grade 8: Expressions and Equations"
   }
  ]
 }
}
hasPart.educationalAlignment.targetUrl URL

Adres URL konkretnego planu nauczania powiązanego z danym pytaniem, na przykład adres URL standardu Common Core dotyczącego nauczania matematyki w klasie 8.

hasPart.educationalLevel Text

Poziom trudności pytania w formie tekstowej. Oto kilka przykładowych wartości, których można użyć:

 • beginner
 • intermediate
 • advanced
{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "educationalLevel": "beginner"
 }
}
hasPart.name Text

Ogólny opis pytania. Nie podawaj pełnej treści pytania – zamiast tego użyj właściwości hasPart.text.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "name": "Question about fractions"
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.comment Comment

Podpowiedź lub sugestia, która ułatwia zrozumienie, dlaczego odpowiedź jest prawidłowa lub błędna. Na potrzeby treści podpowiedzi uwzględnij właściwość hasPart.suggestedAnswer.comment.text.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment"
   }
  }
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.comment.text Text

Treść podpowiedzi lub sugestii do sugerowanej odpowiedzi. Aby zmienić format treści (HTML lub Markdown), użyj encodingFormat. Dowiedz się, jak zakodować ćwiczenia w HTML-u lub Markdownie.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "comment": {
    "@type": "Comment",
    "text": "<p>This is a hint</p>"
   }
  }
 }
}
hasPart.suggestedAnswer.encodingFormat Text

Format MIME używany do kodowania właściwości tekstowej. Jeśli nie określono właściwości encodingFormat, wartość domyślna to text/html. Użyj jednej z tych wartości:

 • text/markdown
 • text/html
{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "encodingFormat": "text/html"
  }
 }
}

Dowiedz się, jak zakodować ćwiczenia w HTML-u lub Markdownie.

hasPart.suggestedAnswer.position Integer

Pozycja odpowiedzi wyświetlanej użytkownikowi.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "suggestedAnswer": {
   "@type": "Answer",
   "position": "0"
  }
 }
}
hasPart.typicalAgeRange Text

Typowy przedział wiekowy, do którego kierowane jest pytanie, na przykład 7-12 lub 18-.

{
 "@type": "Quiz",
 "hasPart": {
  "@type": "Question",
  "typicalAgeRange": "7-12"
 }
}
name Text

Tytuł quizu.

{
 "@type": "Quiz",
 "name": "Negative exponents review"
}
typicalAgeRange Text

Typowy przedział wiekowy, do którego kierowany jest quiz, na przykład 7-12 lub 18-.

{
 "@type": "Quiz",
 "typicalAgeRange": "7-12"
}

Kodowanie ćwiczeń w HTML-u lub Markdownie

Wyszukiwarka Google obsługuje język Markdown (CommonMark) i HTML podczas kodowania Question, AnswerComment. Ograniczamy zbiór konstrukcji do:

 • nagłówków,
 • podziałów wiersza,
 • list (uporządkowanych i nieuporządkowanych),
 • akapitów,
 • pogrubienia,
 • kursywy,
 • obrazów,
 • wzorów w LaTex.

CSS lub JavaScript jest ignorowany. Google nie wyświetla pytań zawierających nieobsługiwane tagi HTML.

Sposób określania formatu

Aby określić format kodowania, użyj właściwości encodingFormat i ustaw wartość na "text/html" w przypadku HTML-a lub "text/markdown" w przypadku Markdowna.

Oto przykład pytania ustawionego na format Markdown:

{
 "@type": "Question",
 "name": "Average velocity and average speed from graphs",
 "text": "What is the average velocity [..] between the times $$t = 4s$$ and $$t = 10s$$?",
 "encodingFormat": "text/markdown"
 ..
 ..
}

Jeśli nie określono właściwości encodingFormat, wartość domyślna to "text/html".

Wzory

Aby określić wzór, użyj formatu LaTex. Musisz użyć podwójnego znaku dolara ($$) to embed formulas. For example:

"<p>Please solve: $$2x^2 = 18$$</p>"
  )

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: