Uporządkowane dane dotyczące najczęstszych pytań (FAQPage, Question, Answer)

Strona z najczęstszymi pytaniami (FAQ) zawiera listę pytań i odpowiedzi dotyczących wybranego tematu. Prawidłowo oznaczone strony z najczęstszymi pytaniami mogą pojawiać się w wynikach wyszukiwania z elementami rozszerzonymi i w akcjach Asystenta Google, dzięki czemu Twoja witryna może dotrzeć do odpowiednich użytkowników. Oto przykład wyniku z elementami rozszerzonymi typu FAQ:

Wynik z elementami rozszerzonymi typu FAQ w wyszukiwarce Google

Dodawanie uporządkowanych danych

Uporządkowane dane to standardowy format udostępniania informacji o stronie i klasyfikowania jej zawartości. Jeśli dopiero zaczynasz, dowiedz się, jak działają uporządkowane dane.

Poniżej omawiamy sposób tworzenia, testowania i udostępniania uporządkowanych danych. Szczegółowe instrukcje dodawania uporządkowanych danych do strony internetowej znajdziesz w ćwiczeniach z programowania poświęconych uporządkowanym danym.

 1. Dodaj wymagane właściwości. Dowiedz się, w którym miejscu na stronie umieścić uporządkowane dane w zależności od używanego formatu.
 2. Przestrzegaj wskazówek.
 3. Zweryfikuj kod za pomocą testu wyników z elementami rozszerzonymi i napraw błędy krytyczne. Rozważ też usunięcie niekrytycznych problemów, które mogą zostać zgłoszone w narzędziu – to może poprawić jakość uporządkowanych danych (ale nie jest to konieczne, aby witryna kwalifikowała się do wyników z elementami rozszerzonymi).
 4. Możesz wdrożyć kilka stron z uporządkowanymi danymi i dzięki narzędziu do sprawdzania adresów URL zobaczyć, jak Google je odczytuje. Upewnij się, że Twoja strona jest dostępna dla Google i nie jest blokowana przez plik robots.txt lub tag noindex ani nie wymaga logowania. Jeśli strona wygląda dobrze, możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie adresów URL.
 5. Aby na bieżąco informować Google o przyszłych zmianach, prześlij mapę witryny. Możesz zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu Search Console Sitemap API.

Dostępność funkcji

Wyniki z elementami rozszerzonymi typu FAQ są dostępne w przypadku znanych i wiarygodnych witryn administracji publicznej i opieki zdrowotnej we wszystkich krajach i językach, w których dostępna jest wyszukiwarka Google. Funkcja ta jest dostępna na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Przykłady

JSON-LD

Oto przykład danych FAQPage zapisanych w postaci kodu JSON-LD:


<html>
 <head>
  <title>Finding an apprenticeship - Frequently Asked Questions(FAQ)</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "FAQPage",
   "mainEntity": [{
    "@type": "Question",
    "name": "How to find an apprenticeship?",
    "acceptedAnswer": {
     "@type": "Answer",
     "text": "<p>We provide an official service to search through available apprenticeships. To get started, create an account here, specify the desired region, and your preferences. You will be able to search through all officially registered open apprenticeships.</p>"
    }
   }, {
    "@type": "Question",
    "name": "Whom to contact?",
    "acceptedAnswer": {
     "@type": "Answer",
     "text": "You can contact the apprenticeship office through our official phone hotline above, or with the web-form below. We generally respond to written requests within 7-10 days."
    }
   }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Mikrodane

Oto przykład danych FAQPage zapisanych w postaci mikrodanych:


<html itemscope itemtype="https://schema.org/FAQPage">
<head></head>
<body>
 <h1>
  Frequently Asked Questions(FAQ)
 </h1>
 <div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
  <h2 itemprop="name">How to find an apprenticeship?</h2>
  <div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
   <div itemprop="text">
    We provide an official service to search through available apprenticeships. To get started, create an account here, specify the desired region, and your preferences. You will be able to search through all officially registered open apprenticeships.
   </div>
  </div>
 </div>
 <div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
  <h2 itemprop="name">Whom to contact?</h2>
  <div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
   <div itemprop="text">
    You can contact the apprenticeship office through our official phone hotline above, or with the web-form below. We generally respond to written requests within 7-10 days.
   </div>
  </div>
 </div>
</body>
</html>

Wytyczne

Aby Twoja strona z najczęstszymi pytaniami mogła pojawiać się w wynikach z elementami rozszerzonymi, musi być znaną i wiarygodną witryną administracji publicznej lub opieki zdrowotnej. Musi też być zgodna z tymi wytycznymi:

Wskazówki dotyczące treści

 • Korzystaj z danych FAQPage tylko wtedy, gdy Twoja strona zawiera najczęstsze pytania, z których każde ma 1 odpowiedź. Jeśli na stronie jest 1 pytanie i użytkownicy mogą przesyłać różne odpowiedzi, zamiast tego użyj danych QAPage. Oto kilka przykładów:

  Prawidłowe użycie:

  • Strona z najczęstszymi pytaniami, która została przygotowana przez autorów witryny i nie daje użytkownikom możliwości przesyłania alternatywnych odpowiedzi
  • Strona pomocy w witrynie instytucji państwowej, która zawiera listę najczęstszych pytań, ale nie daje użytkownikom możliwości przesyłania alternatywnych odpowiedzi

  Nieprawidłowe użycie:

  • Strona forum, na której użytkownicy mogą przesyłać odpowiedzi na pojedyncze pytanie
  • Strona pomocy związanej z danym produktem, na której użytkownicy mogą przesyłać odpowiedzi na pojedyncze pytanie
  • Pojedyncza strona produktu, na której użytkownicy mogą zamieszczać wiele pytań i odpowiedzi
 • Nie używaj znaczników FAQPage w celach reklamowych.
 • Zadbaj o to, aby znaczniki Question obejmowały całą treść pytania, a znaczniki Answer – całą treść odpowiedzi. Pozwala to wyświetlić całą treść pytania i odpowiedzi.
 • Pytania i odpowiedzi mogą nie pojawić się w wynikach z elementami rozszerzonymi, jeśli zawierają jakiekolwiek treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, treści wulgarne, obsceniczne, przedstawiające przemoc, propagujące niebezpieczne lub nielegalne działania, szerzące nienawiść albo mające na celu nękanie innych.
 • Wszystkie treści FAQ muszą być widoczne dla użytkowników na stronie źródłowej. Oto kilka przykładów:

  Prawidłowe użycie:

  • Zarówno pytanie, jak i odpowiedź są widoczne na stronie.
  • Pytanie jest widoczne na stronie, a odpowiedź jest ukryta w sekcji rozwijanej. Użytkownik może zobaczyć odpowiedź, klikając sekcję rozwijaną.

  Nieprawidłowe użycie: użytkownik w ogóle nie może znaleźć na stronie najczęstszych pytań.

 • Jeśli masz w swojej witrynie powielone treści FAQ (czyli na wielu jej stronach pojawia się ta sama para pytanie-odpowiedź), zaznacz w całej witrynie tylko jedno ich wystąpienie.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły wyświetlać się w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich zastosować wymagane właściwości. Możesz też dodać do nich właściwości zalecane, by wzbogacić informacje podane w uporządkowanych danych i zwiększyć w ten sposób wygodę użytkowników.

FAQPage

Pełną definicję typu FAQPage znajdziesz na schema.org.

Typ FAQPage wskazuje, że dana strona jest stroną z najczęstszymi pytaniami, na które udzielono odpowiedzi. Każda strona musi zawierać jedną definicję typu FAQPage.

Właściwości obsługiwane przez Google:

Właściwości wymagane
mainEntity Question

Tablica elementów Question zawierających listę pytań, na które udzielono odpowiedzi, dotyczących tematyki danej strony FAQPage. Musisz podać co najmniej 1 prawidłowy element Question. Element Question zawiera zarówno pytanie, jak i odpowiedź.

Question

Pełną definicję typu Question znajdziesz na schema.org.

Typ Question określa pytanie z jedną odpowiedzią w najczęstszych pytaniach. Każde wystąpienie typu Question musi być zawarte w tablicy właściwości mainEntity dostępnej na schema.org/FAQPage.

Właściwości obsługiwane przez Google:

Właściwości wymagane
acceptedAnswer Answer

Odpowiedź na pytanie. Każde pytanie musi zawierać jedną odpowiedź.

name Text

Pełna treść pytania, np. „Jak długo trwa przetwarzanie zwrotu środków?”

Answer

Pełną definicję typu Answer znajdziesz na schema.org.

Typ Answer określa zaakceptowaną odpowiedź (acceptedAnswer) na każde pytanie (Question) na danej stronie.

Właściwości obsługiwane przez Google:

Właściwości wymagane
text Text

Pełna odpowiedź na pytanie, która może zawierać treść HTML, taką jak linki i listy. Wyszukiwarka Google wyświetla te tagi HTML (wszystkie pozostałe tagi są ignorowane): od <h1> do <h6>, <br>, <ol>, <ul>, <li>, <a>, <p>, <div>, <b>, <strong>, <i><em>.

Monitorowanie wyników z elementami rozszerzonymi w Search Console

Search Console to narzędzie, które pomaga monitorować skuteczność stron w wyszukiwarce Google. Aby Twoja witryna mogła pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google, nie musisz rejestrować jej w Search Console. Jeśli jednak to zrobisz, lepiej zrozumiesz, jak robot Google widzi Twoją witrynę i jak możesz mu ułatwić jej skanowanie. Zalecamy sprawdzenie danych w Search Console w tych przypadkach:

 1. po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych,
 2. po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu,
 3. podczas okresowego analizowania ruchu.

Po pierwszym wdrożeniu uporządkowanych danych

Gdy Google zindeksuje Twoje strony, poszukaj problemów w odpowiednim raporcie o stanie wyników z elementami rozszerzonymi. W idealnej sytuacji powinno się pojawić więcej elementów prawidłowych, a liczba elementów nieprawidłowych nie powinna się zwiększyć. Jeśli zauważysz problemy w uporządkowanych danych:

 1. Napraw nieprawidłowe elementy
 2. Sprawdź opublikowany adres URL, by zobaczyć, czy problem nadal występuje.
 3. Poproś o weryfikację, korzystając z raportu o stanie.

Po opublikowaniu nowych szablonów lub zaktualizowaniu kodu

Po wprowadzeniu istotnych zmian w witrynie monitoruj wzrost liczby nieprawidłowych elementów w uporządkowanych danych.
 • Możesz zauważyć większą liczbę elementów nieprawidłowych, jeśli wprowadzisz nowy szablon, który nie działa, lub jeśli Twoja witryna wykorzystuje istniejący szablon w nowy i nieprawidłowy sposób.
 • Jeśli okaże się, że jest mniej prawidłowych elementów (ale liczba nieprawidłowych elementów się nie zwiększyła), być może na swoich stronach nie umieszczasz już uporządkowanych danych. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by dowiedzieć się, co jest przyczyną problemu.

Okresowe analizowanie ruchu

Analizuj ruch w wyszukiwarce Google za pomocą raportu skuteczności. Zawarte w nim dane pokazują, jak często Twoja strona wyświetla się w wyszukiwarce jako wynik z elementami rozszerzonymi, jak często użytkownicy ją klikają i jaka jest jej średnia pozycja w wynikach wyszukiwania. Możesz też pobrać te wyniki automatycznie za pomocą interfejsu Search Console API.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: