Structured Data สำหรับเบรดครัมบ์ (BreadcrumbList)

เส้นทางเบรดครัมบ์ในหน้าแสดงถึงตำแหน่งของหน้าเว็บในลำดับชั้นของเว็บไซต์ และอาจช่วยให้ผู้ใช้ทำความเข้าใจและสำรวจเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้จะไปจนถึงระดับบนสุดในลำดับชั้นของเว็บไซต์ได้โดยไปยังส่วนต่างๆ ทีละระดับ เริ่มจากเบรดครัมบ์ล่าสุดในเส้นทางเบรดครัมบ์

เบรดครัมบ์ที่แสดงในหน้าเว็บ

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรก Structured Data ในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญทั้งหมด พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ไม่สําคัญซึ่งอาจมีการรายงานในเครื่องมือด้วย เพราะอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Structured Data ได้ (แต่ไม่จําเป็นว่าต้องมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย)
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว คุณขอให้ Google ทำการ Crawl URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้ส่ง Sitemap ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ตัวอย่าง

Google Search ใช้มาร์กอัปเบรดครัมบ์ในส่วนเนื้อหาของหน้าเว็บเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากหน้าเว็บในผลการค้นหา ตามที่แสดงให้เห็นในกรณีการใช้งานต่อไปนี้ ส่วนมากแล้วผู้ใช้จะมาถึงที่หน้าเว็บจากประเภทคำค้นหาที่แตกต่างกันมาก แม้ว่าการค้นหาแต่ละรายการอาจแสดงหน้าเว็บเดียวกัน แต่เบรดครัมบ์จะจัดหมวดหมู่เนื้อหาภายในบริบทของคำค้นหาใน Google Search หน้า ancillaryjustice.html อาจแสดงเส้นทางเบรดครัมบ์ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของการค้นหา

เส้นทางเบรดครัมบ์เดี่ยว

คำค้นหาปีและรางวัลตามประเภทหนังสือ "นิยายที่ดีที่สุด รางวัล Nebula Award ปี 2014" อาจสร้างเบรดครัมบ์ดังต่อไปนี้

หนังสือ นิยายวิทยาศาสตร์ ชนะรางวัล

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง JSON-LD เพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "BreadcrumbList",
   "itemListElement": [{
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Books",
    "item": "https://example.com/books"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Science Fiction",
    "item": "https://example.com/books/sciencefiction"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 3,
    "name": "Award Winners"
   }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง RDFa เพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol vocab="https://schema.org/" typeof="BreadcrumbList">
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books">
     <span property="name">Books</span></a>
    <meta property="position" content="1">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books/sciencefiction">
     <span property="name">Science Fiction</span></a>
    <meta property="position" content="2">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <span property="name">Award Winners</span>
    <meta property="position" content="3">
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง Microdata เพื่อรองรับเบรดครัมบ์ดังกล่าว


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/books">
      <span itemprop="name">Books</span></a>
    <meta itemprop="position" content="1" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage"
      itemprop="item" itemid="https://example.com/books/sciencefiction"
      href="https://example.com/books/sciencefiction">
     <span itemprop="name">Science Fiction</span></a>
    <meta itemprop="position" content="2" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <span itemprop="name">Award winners</span>
    <meta itemprop="position" content="3" />
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

HTML

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการบล็อกเบรดครัมบ์ HTML ภายในหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบภาพ

<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/books">Books</a>
   </li>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/sciencefiction">Science Fiction</a>
   </li>
   <li>
    Award Winners
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

เส้นทางเบรดครัมบ์หลายเส้นทาง

หากการไปยังหน้าบนเว็บไซต์อาจทำได้หลายวิธี คุณก็ระบุเส้นทางเบรดครัมบ์หลายเส้นทางสำหรับหน้าเดียวได้ ด้านล่างนี้คือเส้นทางเบรดครัมบ์เส้นทางหนึ่งที่นำไปสู่หน้าเว็บของหนังสือที่ชนะรางวัล

หนังสือ นิยายวิทยาศาสตร์ ชนะรางวัล

ด้านล่างนี้คือเส้นทางเบรดครัมบ์อีกเส้นทางที่นำไปสู่หน้าเว็บเดียวกัน

วรรณกรรม ผู้ชนะรางวัล

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง JSON-LD ที่รองรับเส้นทางเบรดครัมบ์หลายเส้นทาง


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
  <script type="application/ld+json">
  [{
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "BreadcrumbList",
   "itemListElement": [{
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Books",
    "item": "https://example.com/books"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Science Fiction",
    "item": "https://example.com/books/sciencefiction"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 3,
    "name": "Award Winners"
   }]
  },
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "BreadcrumbList",
   "itemListElement": [{
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Literature",
    "item": "https://example.com/literature"
   },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Award Winners"
   }]
  }]
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa

ต่อไปนี้คือ RDFa ตัวอย่างที่รองรับเส้นทางเบรดครัมบ์หลายเส้นทาง


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol vocab="https://schema.org/" typeof="BreadcrumbList">
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books">
     <span property="name">Books</span></a>
    <meta property="position" content="1">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books/sciencefiction">
     <span property="name">Science Fiction</span></a>
    <meta property="position" content="2">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/books/sciencefiction/awardwinners">
     <span property="name">Award Winners</span></a>
    <meta property="position" content="3">
   </li>
  </ol>
  <ol vocab="https://schema.org/" typeof="BreadcrumbList">
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <a property="item" typeof="WebPage"
      href="https://example.com/literature">
     <span property="name">Literature</span></a>
    <meta property="position" content="1">
   </li>
   ›
   <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
    <span property="name">Award Winners</span>
    <meta property="position" content="2">
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง Microdata ที่รองรับเส้นทางเบรดครัมบ์หลายเส้นทาง


<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/books">
      <span itemprop="name">Books</span></a>
    <meta itemprop="position" content="1" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage"
      itemprop="item" itemid="https://example.com/books/sciencefiction"
      href="https://example.com/books/sciencefiction">
     <span itemprop="name">Science Fiction</span></a>
    <meta itemprop="position" content="2" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/books/sciencefiction/awardwinners">
     <span itemprop="name">Award Winners</span></a>
    <meta itemprop="position" content="3" />
   </li>
  </ol>
  <ol itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <a itemprop="item" href="https://example.com/literature">
     <span itemprop="name">Literature</span></a>
    <meta itemprop="position" content="1" />
   </li>
   ›
   <li itemprop="itemListElement" itemscope
     itemtype="https://schema.org/ListItem">
    <span itemprop="name">Award Winners</span>
    <meta itemprop="position" content="2" />
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

HTML

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการบล็อกเบรดครัมบ์ HTML ภายในหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบภาพ

<html>
 <head>
  <title>Award Winners</title>
 </head>
 <body>
  <ol>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/books">Books</a>
   </li>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/books/sciencefiction">Science Fiction</a>
   </li>
   <li>
    Award Winners
   </li>
  </ol>
  <ol>
   <li>
    <a href="https://www.example.com/literature">Literature</a>
   </li>
   <li>
    Award Winners
   </li>
  </ol>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์ปรากฏขึ้นพร้อมกับเบรดครัมบ์ใน Google Search

เราจึงขอแนะนำให้ระบุเบรดครัมบ์ที่แสดงถึงเส้นทางไปยังหน้าเว็บดังกล่าวสำหรับผู้ใช้ทั่วไป แทนที่จะใช้โครงสร้างเหมือนกับ URL ทุกประการ บางส่วนในเส้นทาง URL ไม่ได้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณอย่างไร เช่น สำหรับ URL https://example.com/pages/books/catcher_in_the_rye.html เส้นทาง pages ใน URL รวมถึงองค์ประกอบระดับบนสุด example.com ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลย

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ในการระบุเบรดครัมบ์ ให้กำหนด BreadcrumbList ที่มี ListItems อย่างน้อย 2 รายการ คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงพร้อมกับเบรดครัมบ์

BreadcrumbList เป็นคอนเทนเนอร์ที่เก็บรวบรวมทุกเอลิเมนต์ในลิสต์ ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ BreadcrumbList ได้ที่ schema.org/BreadcrumbList พร็อพเพอร์ตี้ที่ Google รองรับมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemListElement

ListItem

อาร์เรย์ของเบรดครัมบ์ที่ระบุไว้ในลำดับเฉพาะ ระบุเบรดครัมบ์แต่ละรายการด้วย ListItem เช่น

{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "BreadcrumbList",
 "itemListElement": [{
  "@type": "ListItem",
  "position": 1,
  "name": "Books",
  "item": "https://example.com/books"
 },{
  "@type": "ListItem",
  "position": 2,
  "name": "Authors",
  "item": "https://example.com/books/authors"
 },{
  "@type": "ListItem",
  "position": 3,
  "name": "Ann Leckie",
  "item": "https://example.com/books/authors/annleckie"
 }]
}

ListItem

ListItem มีรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละรายการในลิสต์รายการ ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ ListItem ได้ที่ schema.org/ListItem พร็อพเพอร์ตี้ที่ Google รองรับมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
item

URL หรือประเภทย่อยของ Thing

URL ไปยังหน้าเว็บที่เป็นตัวแทนเบรดครัมบ์ มีวิธีระบุ item อยู่ 2 วิธี ได้แก่

 • URL: ระบุ URL ของหน้าเว็บ ตัวอย่างเช่น
  "item": "https://example.com/books"
 • Thing: ใช้รหัสเพื่อระบุ URL ตามรูปแบบมาร์กอัปที่คุณใช้ดังนี้
  • JSON-LD: ใช้ @id เพื่อระบุ URL
  • Microdata: คุณใช้ href หรือ itemid เพื่อระบุ URL ได้
  • RDFa: คุณใช้ about, href หรือ resource เพื่อระบุ URL ได้

ไม่จำเป็นต้องใช้ item หากเบรดครัมบ์เป็นรายการสุดท้ายในเส้นทางเบรดครัมบ์ หากไม่ได้ใส่ item เป็นรายการสุดท้าย Google จะใช้ URL ของหน้าที่มีรายการดังกล่าว

name

Text

ชื่อของเบรดครัมบ์ที่แสดงให้ผู้ใช้เห็น หากคุณใช้ Thing พร้อมกับ name แทน URL เพื่อระบุ item ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ name

position

Integer

ตำแหน่งของเบรดครัมบ์ในเส้นทางเบรดครัมบ์ ตำแหน่งที่ 1 หมายถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทาง

ตรวจสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ด้วย Search Console

Search Console เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของหน้าเว็บใน Google Search คุณไม่จำเป็นต้องลงชื่อสมัครใช้ Search Console เพื่อให้เนื้อหาได้แสดงในผลการค้นหาของ Google แต่การลงชื่อสมัครใช้จะช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปรุงวิธีที่ Google เห็นเว็บไซต์ได้ เราขอแนะนำให้ไปดูข้อมูลใน Search Console ในกรณีต่อไปนี้

 1. หลังจากทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้เป็นครั้งแรก
 2. หลังจากเผยแพร่เทมเพลตใหม่หรืออัปเดตโค้ด
 3. วิเคราะห์การเข้าชมเป็นระยะ

หลังจากทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้เป็นครั้งแรก

หลังจากที่ Google ได้จัดทำดัชนีหน้าของคุณแล้ว ให้ตรวจหาปัญหาโดยใช้รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักแล้ว รายการที่ถูกต้องควรจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น และรายการที่ไม่ถูกต้องไม่ควรจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น หากพบปัญหาในข้อมูลที่มีโครงสร้าง ให้ทำดังนี้

 1. แก้ไขรายการที่ไม่ถูกต้อง
 2. ตรวจสอบ URL ที่เผยแพร่เพื่อดูว่ายังมีปัญหาอยู่หรือไม่
 3. ขอการตรวจสอบโดยใช้รายงานสถานะ

หลังจากเผยแพร่เทมเพลตใหม่หรืออัปเดตโค้ด

เมื่อทําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในเว็บไซต์ ให้คอยตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของรายการที่ไม่ถูกต้องของ Structured Data
 • หากเห็นว่าจำนวนรายการที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะคุณเผยแพร่เทมเพลตใหม่ที่ใช้งานไม่ได้ หรือเว็บไซต์โต้ตอบกับเทมเพลตที่มีอยู่ด้วยวิธีใหม่และไม่ถูกต้อง
 • หากเห็นว่าจำนวนรายการที่ถูกต้องลดลง (ไม่สอดคล้องกับรายการที่ถูกต้องซึ่งเพิ่มขึ้น) บางทีอาจเป็นเพราะคุณไม่ได้ฝัง Structured Data ไว้ในหน้าอีกแล้ว ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูสาเหตุของปัญหา

วิเคราะห์การเข้าชมเป็นระยะ

วิเคราะห์การเข้าชมจาก Google Search โดยใช้รายงานประสิทธิภาพ ข้อมูลจะแสดงความถี่ที่หน้าปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ใน Search ความถี่ที่ผู้ใช้คลิกหน้า และอันดับเฉลี่ยที่หน้าปรากฏในผลการค้นหา คุณจะใช้ Search Console API ดึงผลการค้นหาเหล่านี้โดยอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้