Tìm hiểu Chỉ số quan trọng chính của trang web và kết quả tìm kiếm trên Google

Chỉ số quan trọng chính của trang web là một nhóm chỉ số đo lường trải nghiệm thực tế của người dùng về hiệu suất tải trang, khả năng tương tác và độ ổn định của hình ảnh trên trang. Chủ sở hữu trang web nên đạt được Chỉ số quan trọng chính của trang web để gặt hái thành công trên Tìm kiếm, cũng như để đảm bảo người dùng có được trải nghiệm tuyệt vời nói chung. Việc này (cùng với các khía cạnh khác về trải nghiệm trên trang) phù hợp với những gì hệ thống xếp hạng cốt lõi của chúng tôi hướng đến. Hãy tìm hiểu thêm trong bài viết Tìm hiểu trải nghiệm trên trang trong kết quả trên Google Tìm kiếm.

Chỉ số quan trọng chính của trang web

Tối ưu hoá Chỉ số quan trọng chính của trang web

Sau đây là một số tài nguyên có thể giúp bạn đo lường, theo dõi và tối ưu hoá Chỉ số quan trọng chính của trang web:

Thông tin cập nhật gần đây trên blog của chúng tôi

Sau đây là mọi thông tin cập nhật mà chúng tôi công bố về trải nghiệm trên trang qua blog của Trung tâm Google Tìm kiếm: