Köprü sayfalar

Köprü sayfalar; belirli, benzer sorgularda daha iyi sıralama elde etmek amacıyla oluşturulmuş siteler veya sayfalardır. Bunlar, kullanıcı arama sonuçlarında benzer birden çok sayfaya yönlendirme yapabilmeleri ve her bir sonucun kullanıcıyı aslında aynı hedefe yönlendirmesi nedeniyle kullanıcılar açısından kötüdür. Bu sayfalar, kullanıcıları, nihai hedef kadar yararlı olmayan ara sayfalara da yönlendirebilir.

Aşağıda bazı köprü örnekleri sunulmuştur:

  • Kullanıcıları bir sayfaya yönlendiren, belirli bölgelerin veya şehirlerin hedeflendiği birden çok alan adının ya da sayfanın bulunması
  • Ziyaretçileri, sitelerinizin gerçek kullanılabilir veya ilgili bölümüne yönlendirmek üzere oluşturulmuş sayfalar
  • Arama sonuçlarına, açık şekilde tanımlanmış göz atılabilir bir hiyerarşiden daha yakın olan büyük ölçüde benzer sayfalar