Câu hỏi thường gặp

Tổng quan

Hồ sơ nhà phát triển của Google là một cách để tìm hiểu về các công nghệ của Google và mở khóa thành tích. Hồ sơ của bạn ghi lại thành tích với huy hiệu và lưu tiến độ khi bạn hoàn thành các lộ trình, trong đó có lớp học lập trình và video.

Hiện tại, Hồ sơ nhà phát triển của Google đang ở giai đoạn thử nghiệm mở. Phản hồi của bạn rất quan trọng trong việc giải quyết mọi vấn đề trước khi ra mắt. Vì vậy, vui lòng chia sẻ ý kiến và đề xuất của bạn bằng cách chọn Gửi phản hồi ở cuối trang Hồ sơ nhà phát triển bất kỳ.

Câu hỏi thường gặp

Huy hiệu là gì?

Huy hiệu là những thành tích bạn nhận được khi hoàn thành một hoạt động học tập, chẳng hạn như lớp học lập trình hoặc bài kiểm tra, hoặc khi bạn tham gia các cộng đồng hoặc sự kiện dành cho Nhà phát triển của Google.

Huy hiệu yêu thích là gì?

Bạn có thể chọn tối đa 5 huy hiệu đã giành được để làm nổi bật ở đầu hồ sơ.

Lộ trình là gì?

Lộ trình là tập hợp nội dung có liên quan được sắp xếp theo thứ tự, chẳng hạn như video và lớp học mã, giúp bạn tìm hiểu về một công cụ hoặc khái niệm cụ thể dành cho nhà phát triển. Sau khi hoàn thành một lộ trình, bạn có thể hoàn thành một bài kiểm tra để nhận huy hiệu. Để bắt đầu, hãy truy cập vào developers.google.com/learn/pathways.

Điều gì xảy ra nếu tôi đặt hồ sơ của mình ở chế độ công khai?

Đặt tiểu sử ở chế độ công khai sẽ khiến tiểu sử của bạn (developers.google.com/profile/u/me) có thể xem được trực tuyến bởi bất kỳ ai. Các thông tin này sẽ bao gồm tên, hình ảnh, vai trò, công ty hoặc trường học, tiểu sử, huy hiệu mà bạn nhận được và số đường liên kết đến trang mạng xã hội (bao gồm cả Github, Gitlab, Twitter, Linkedin và Stackoveflow). Các trang đã lưu, trang đã xếp hạng và sự kiện đã tham dự sẽ không thuộc hồ sơ công khai của bạn.

Bạn có thể thay đổi cài đặt hồ sơ của mình bằng cách truy cập developers.google.com/profile/u/me/settings.

URL tùy chỉnh được cá nhân hóa là gì?

Khi đặt Hồ sơ nhà phát triển của mình ở chế độ công khai, bạn có thể đặt URL tùy chỉnh được cá nhân hóa cho phép bạn dễ dàng chia sẻ hồ sơ của mình trên mạng xã hội, sơ yếu lý lịch và các diễn đàn trực tuyến khác. Liên kết này sẽ chuyển hướng người dùng đến hồ sơ công khai của bạn. Đường liên kết được cá nhân hoá của bạn hoạt động với g.dev/https://developers.google.com/profile/u/me.

Lưu ý quan trọng: Các thay đổi đối với URL tuỳ chỉnh được cá nhân hoá được giới hạn 1 mỗi 30 ngày. Sau khi xóa một URL tùy chỉnh, người dùng sẽ không thể đặt lại URL đó trong vòng ít nhất 30 ngày.

Tôi có thể có nhiều URL tùy chỉnh không?

URL tuỳ chỉnh được giới hạn 1 URL cho mỗi hồ sơ, nhưng bạn có thể thay đổi URL tuỳ chỉnh sau mỗi 30 ngày.

Làm cách nào để chuyển URL tuỳ chỉnh của tôi từ cấu hình này sang cấu hình khác?

Nếu bạn muốn chuyển URL tuỳ chỉnh hiện có sang một tài khoản mới, hãy thay đổi URL tuỳ chỉnh trên hồ sơ cũ và lấy lại URL mà bạn muốn giữ trong hồ sơ mới. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể thay đổi URL tùy chỉnh 30 ngày một lần.

Tại sao tài khoản của tôi chuyển sang chế độ riêng tư?

Nếu chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung trong hồ sơ vi phạm chính sách nội dung của chúng tôi, thì tài khoản của bạn sẽ được chuyển sang chế độ riêng tư và nội dung trong hồ sơ của bạn sẽ bị xóa. Bạn sẽ không thể công khai lại tài khoản của mình trong ít nhất 60 ngày. Google cũng có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ hoặc xoá Tài khoản Google của bạn, như mô tả trong phần Xử lý trong trường hợp xảy ra vấn đề trong Điều khoản dịch vụ của Google.

Điều gì xảy ra khi tôi tích hợp hồ sơ của mình với ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba?

Nếu bạn cho phép một ứng dụng truy cập hồ sơ Nhà phát triển của Google, thì ứng dụng đó sẽ xem được thông tin hồ sơ của bạn, ngay cả khi bạn không công khai hồ sơ. Tìm hiểu thêm về cách quản lý các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Hồ sơ nhà phát triển của tôi ở đâu?

Bạn có thể đăng nhập và truy cập vào Hồ sơ nhà phát triển của Google bằng cách truy cập developers.google.com/profile/u/me.

Làm cách nào để chỉnh sửa tiểu sử của tôi?

Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ của mình bằng cách truy cập developers.google.com/profile/u/me.

Chi phí là bao nhiêu?

Hồ sơ nhà phát triển của Google là dịch vụ miễn phí và dành cho bất kỳ ai có tài khoản Gmail hoặc tài khoản do Google hỗ trợ.

Tại sao tôi không thể tạo hồ sơ bằng tài khoản Google Workspace của mình?

Hồ sơ nhà phát triển của Google hỗ trợ các loại tài khoản Google Workspace. Tuy nhiên, nếu gặp lỗi, bạn có thể cần quản trị viên của tổ chức mình cấp quyền truy cập vào dịch vụ Google Developers.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bật hoặc tắt Google Developers cho người dùng.

Dấu trang, bộ sưu tập và Trang đã lưu hoạt động như thế nào?

Bạn có thể tạo và sắp xếp các bộ sưu tập được cá nhân hóa bằng cách đánh dấu các trang dành cho nhà phát triển mà bạn quan tâm. Nhấp vào biểu tượng dấu trang bên cạnh tiêu đề trang của bất kỳ trang dành cho nhà phát triển nào để đánh dấu trang.

Các trang đã đánh dấu sẽ được thêm vào bộ sưu tập mặc định Trang đã lưu của tôi hoặc bộ sưu tập mà bạn đã tạo. Bạn cũng có thể lưu trang vào nhiều bộ sưu tập. Bạn có thể xem và quản lý bộ sưu tập của mình trong Trang đã lưu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi xóa một bộ sưu tập?

Nếu bạn xóa một bộ sưu tập, tất cả các trang được đánh dấu trang trong bộ sưu tập đó sẽ bị xóa khỏi Trang đã lưu, trừ trường hợp bạn cũng đã lưu chúng vào một bộ sưu tập khác.

Ghi chú phát hành là gì?

Ghi chú phát hành là bản tóm tắt ghi lại các thay đổi, cải tiến và bản sửa lỗi gần đây. Khi một trong các Trang đã lưu của bạn được cập nhật và ghi chú phát hành được xuất bản, bạn sẽ nhận được thông báo trên trang web nêu bật thay đổi đó. Bạn cũng có thể chọn nhận email hằng tuần chứa thông tin cập nhật về ghi chú phát hành bằng cách truy cập vào thẻ Thông báo trong phần Cài đặt rồi đánh dấu vào hộp bên cạnh Ghi chú phát hành.

Tôi có thể chuyển/hợp nhất tài khoản bằng một cấu hình khác không?

Hiện tại, bạn không thể chuyển hoặc hợp nhất Hồ sơ nhà phát triển với một tài khoản khác. Bạn nên sử dụng tài khoản cá nhân (khi thích hợp) cho Hồ sơ nhà phát triển của mình để đảm bảo bạn giữ lại tất cả các huy hiệu và thông tin.

Làm cách nào để xoá dữ liệu tài khoản?

Khi đăng nhập, hãy nhấp vào Cài đặt > Tài khoản > Đóng tài khoản để xóa tài khoản của bạn.

Tôi nên gửi vấn đề hoặc phản hồi đến đâu?

Là người dùng phiên bản thử nghiệm, phản hồi của bạn rất quan trọng trong việc giải quyết mọi vấn đề còn lại trước khi ra mắt. Vui lòng chia sẻ suy nghĩ và đề xuất của bạn bằng cách chọn Gửi phản hồi ở cuối trang Hồ sơ nhà phát triển.