ภาพรวมของ Topics API สำหรับเว็บ

Topics API ช่วยให้ใช้การโฆษณาตามความสนใจ (IBA) ได้โดยไม่ต้องติดตามเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชม

สถานะการใช้งาน

 • The Topics API has completed the public discussion phase and is currently available to 99 percent of users, scaling up to 100 percent.
 • To provide your feedback on the Topics API, create an Issue on the Topics explainer or participate in discussions in the Improving Web Advertising Business Group. The explainer has a number of open questions that still require further definition.
 • The Privacy Sandbox timeline provides implementation timelines for the Topics API and other Privacy Sandbox proposals.
 • Topics API: latest updates details changes and enhancements to the Topics API and implementations.

Topics API คืออะไร

Topics API เป็นกลไกของ Privacy Sandbox ที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว แต่ในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้เบราว์เซอร์แชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สามเกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้ ช่วยให้สามารถโฆษณาตามความสนใจ (IBA) โดยไม่ต้องติดตามเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชม

การโฆษณาตามความสนใจเป็นแนวคิดหลักใน Topics API โฆษณาคือรูปแบบหนึ่งของโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ โดยมีการเลือกโฆษณาสำหรับผู้ใช้ตามความสนใจ โดยอนุมานจากเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เพิ่งเข้าชมเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งแตกต่างจากการโฆษณาตามบริบท ซึ่งมุ่งจับคู่โฆษณากับเนื้อหาในหน้าเว็บที่ผู้ใช้กำลังเข้าชม

การโฆษณาตามความสนใจสามารถช่วยทั้งผู้ลงโฆษณา (เว็บไซต์ที่ต้องการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน) และผู้เผยแพร่โฆษณา (เว็บไซต์ที่ใช้โฆษณาเพื่อช่วยสร้างรายได้จากเนื้อหาของตน)

 • IBA จะช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้
 • IBA สามารถเสริมข้อมูลตามบริบทเพื่อช่วยผู้เผยแพร่โฆษณาในการใช้การโฆษณาเพื่อเป็นเงินทุนให้แก่เว็บไซต์

Topics API นำเสนอการโฆษณาตามความสนใจรูปแบบใหม่ โดยใช้หัวข้อ (หมวดหมู่ของความสนใจ) ที่กำหนดให้กับเบราว์เซอร์ตามกิจกรรมล่าสุดของผู้ใช้ หัวข้อเหล่านี้จะเสริมข้อมูลตามบริบทเพื่อช่วยในการเลือกโฆษณาที่เหมาะสม

วิธีการทำงาน

ที่ผ่านมามีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามและกลไกอื่นๆ เพื่อติดตามพฤติกรรมการท่องเว็บของผู้ใช้ในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่ออนุมานหัวข้อที่สนใจ กลไกเหล่านี้กำลังจะถูกเลิกใช้

เมื่อใช้ Topics API เบราว์เซอร์จะสังเกตและบันทึกหัวข้อที่ผู้ใช้สนใจ โดยอิงตามกิจกรรมการท่องเว็บ ข้อมูลนี้จะได้รับการบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ จากนั้น Topics API จะช่วยให้ผู้โทร API (เช่น แพลตฟอร์มเทคโนโลยีโฆษณา) เข้าถึงหัวข้อที่สนใจของผู้ใช้ได้ แต่ไม่เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเว็บของผู้ใช้

การสังเกตการณ์หัวข้อระดับบน

ตั้งแต่ Chrome 114 เป็นต้นไป เมื่อผู้โทรสังเกตเห็นหัวข้อของผู้ใช้ในหน้าเว็บ เบราว์เซอร์จะถือว่าผู้โทรสังเกตมาจากระดับบนทั้งหมดของหัวข้อนั้นด้วย

ตัวอย่างเช่น หากเบราว์เซอร์บันทึกว่าผู้โทรสังเกตเห็น Shopping/Apparel/Footwear/Boots ของผู้ใช้ ระดับบนของหัวข้อดังกล่าวจะถือว่ามีการสังเกตการณ์ด้วย ได้แก่ Shopping/Apparel/Footwear, Shopping/Apparel และ Shopping

ก่อนหน้านี้ เพื่อให้เบราว์เซอร์พิจารณาว่าผู้เรียกใช้ได้สังเกตเห็น (เช่น) Shopping/Apparel นั้น API จะต้องแสดงผลหัวข้อดังกล่าวตามหัวข้อที่ปรากฏ ซึ่งหมายความว่าหากพบ Shopping/Apparel สำหรับผู้โทรสำหรับผู้ใช้ในหน้าหนึ่ง และ Shopping/Apparel/Footwear/Boots ในหน้าอื่น API จะถือว่ามีการสังเกตการณ์ Shopping/Apparel ในทั้ง 2 หน้า

ช่วงเวลาสำคัญในอดีต

แน่นอนว่า Topics API จะต้องตรวจสอบว่าหัวข้อที่สนใจนั้นเป็นปัจจุบัน เบราว์เซอร์อนุมานหัวข้อสำหรับผู้ใช้โดยอิงตามกิจกรรมการท่องเว็บในช่วงเวลาที่เรียกว่า Epoch ปัจจุบันคือ 1 สัปดาห์ ผู้ใช้แต่ละรายมี Epoch ของตนเอง (Epoch เป็น "ต่อผู้ใช้") และเวลาเริ่มต้นเริ่มต้นจะเป็นแบบสุ่ม หัวข้อที่เลือกไว้สำหรับแต่ละ Epoch จะถูกสุ่มเลือกจาก 5 หัวข้อยอดนิยมของผู้ใช้ในระยะเวลานั้นๆ มีโอกาส 5% ที่ระบบจะสุ่มเลือกหัวข้อนั้นจากหัวข้อทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการจัดหมวดหมู่ความสนใจ เพื่อยกระดับความเป็นส่วนตัวและดูแลให้มีการนำเสนอทุกหัวข้อ

Topics API มีงานหลัก 3 งานดังนี้

 • แมปกิจกรรมในเบราว์เซอร์กับหัวข้อที่สนใจ ด้วยการออกแบบ Topics API ในปัจจุบัน หัวข้อจะได้รับการอนุมานจากชื่อโฮสต์ของหน้าเว็บที่ผู้ใช้เข้าชม ตัวอย่างเช่น หัวข้อที่อนุมานไว้สำหรับเว็บไซต์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอาจเป็น /Pets & Animals/Pets/Fish & Aquaria
 • คำนวณหัวข้อยอดนิยมสำหรับผู้ใช้ตามกิจกรรมการท่องเว็บล่าสุด
 • มีกลไกในการเข้าถึงหัวข้อที่ผู้ใช้สนใจอยู่เพื่อช่วยเลือกโฆษณาที่เหมาะสม

Topics API นำเสนอหัวข้อที่มนุษย์อ่านและเข้าใจได้ง่าย คุณจึงสามารถให้การควบคุมที่มีความหมายแก่ผู้ใช้ได้

วิธีดูแลจัดการและเลือกหัวข้อ

หัวข้อจะเลือกจากการจัดหมวดหมู่ซึ่งประกอบด้วยหมวดหมู่ตามลำดับชั้น เช่น /Arts & Entertainment/Music & Audio/Soul & R&B และ /Business & Industrial/Agriculture & Forestry Chrome ได้ดูแลจัดการหัวข้อเหล่านี้สำหรับการทดสอบครั้งแรก แต่มีเป้าหมายให้การจัดหมวดหมู่ดังกล่าวกลายเป็นทรัพยากรที่ผู้มีส่วนร่วมในระบบนิเวศที่เชื่อถือได้คอยดูแล การจัดหมวดหมู่ต้องมีจำนวนมากพอที่เบราว์เซอร์ของผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับแต่ละหัวข้อได้ ปัจจุบันมีหัวข้อเป็นจำนวน 469 หัวข้อ แต่เราคาดว่าจำนวนหัวข้อสุดท้ายจะอยู่ระหว่าง 2-3 แสนรายการ

หากต้องการหลีกเลี่ยงหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน หัวข้อต้องเป็นแบบสาธารณะ ดูแลจัดการโดยมนุษย์ และอัปเดตอยู่เสมอ การจัดหมวดหมู่เริ่มต้นที่เสนอให้ทดสอบโดย Chrome มีการดูแลจัดการโดยมนุษย์เพื่อยกเว้นหมวดหมู่ที่โดยทั่วไปแล้วถือว่ามีความละเอียดอ่อน เช่น ชาติพันธุ์หรือวิถีทางเพศ

สำหรับเว็บไซต์ยอดนิยม 50,000 เว็บไซต์ การใช้งาน Topics API ใน Chrome จะใช้รายการลบล้างที่มีการดูแลจัดการด้วยตนเองและพร้อมใช้งานแบบสาธารณะเพื่อจับคู่ชื่อโฮสต์กับหัวข้อ สำหรับเว็บไซต์อื่นๆ Topics API จะใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเพื่ออนุมานหัวข้อจากชื่อโฮสต์

การใช้งาน Topics API ของ Chrome จะดาวน์โหลดไฟล์ TensorFlow Lite ที่แสดงถึงโมเดลเพื่อนำไปใช้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้

คุณเข้าถึงไฟล์โมเดล TensorFlow Lite และหัวข้อที่อนุมานสำหรับชื่อโฮสต์จาก chrome://topics-internals ได้

แผนภาพด้านล่างแสดงตัวอย่างง่ายๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า Topics API อาจช่วยให้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีโฆษณาเลือกโฆษณาที่เหมาะสมได้อย่างไร ตัวอย่างนี้สมมติว่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้มีโมเดลสำหรับแมปชื่อโฮสต์ของเว็บไซต์กับหัวข้ออยู่แล้ว

แผนภาพแสดงขั้นตอนในวงจร Topics API ตั้งแต่ผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์ไปจนถึงโฆษณาที่แสดง
แผนภาพวงจร Topics API จะอธิบายขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินการ API จากมุมมองระดับสูง

ผู้โทร API จะได้รับเฉพาะหัวข้อที่ตนเองสังเกตการณ์เท่านั้น

เป้าหมายในการออกแบบของ Topics API คือเปิดใช้การโฆษณาตามความสนใจโดยไม่ต้องมีการแชร์ข้อมูลกับเอนทิตีอื่นๆ มากเกินกว่าที่คุกกี้ของบุคคลที่สามจะสามารถทำได้ในปัจจุบัน Topics API ออกแบบมาเพื่อให้แสดงผลหัวข้อได้สำหรับผู้โทร API ที่สังเกตการณ์อยู่แล้วเท่านั้นภายในกรอบเวลาที่จำกัด ว่าตัวเรียก API สังเกตเห็นหัวข้อของผู้ใช้หากเรียกใช้เมธอด document.browsingTopics() ในโค้ดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ที่ Topics API ได้แมปกับหัวข้อนั้น

API จะแสดงผลเฉพาะหัวข้อที่ผู้เรียกใช้สังเกตการณ์ภายใน 3 Epoch ครั้งล่าสุด วิธีนี้จะช่วยหยุดการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้กับเอนทิตีมากกว่าเทคโนโลยีที่ API จะมาแทนที่ (รวมถึงคุกกี้ของบุคคลที่สาม)

จำนวนหัวข้อที่แสดงผลขึ้นอยู่กับจำนวนหัวข้อที่ผู้เรียกใช้ API สังเกตเห็นก่อนหน้านี้ และจำนวนหัวข้อที่ผู้ใช้มี (เช่น จำนวนสัปดาห์ของข้อมูลสะสม) แสดงผลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 3 หัวข้อ เนื่องจากมีการระบุ 1 หัวข้อสำหรับแต่ละ Epoch ล่าสุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้และทดสอบ Topics API ได้ที่คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Topics API

วิธีที่ API ลดการเก็บลายนิ้วมือ

Topics API มีกลไกมากมายที่ช่วยทำให้แน่ใจว่ามีการระบุจำนวนผู้ใช้สำคัญทั่วทั้งเว็บไซต์อีกครั้งโดยใช้ Topics API เพียงอย่างเดียวได้ยาก ดังนี้

 • เนื่องจากการจัดหมวดหมู่ Topics เป็นหัวข้อที่มีความละเอียดไม่มาก จึงคาดว่าจะมีผู้ใช้งานจำนวนมาก อันที่จริงแล้ว มีผู้ใช้ขั้นต่ำต่อหัวข้ออย่างแน่นอน เพราะ 5% ของจำนวนครั้งที่หัวข้อที่แสดงเป็นแบบสุ่ม
 • ระบบจะแสดงหัวข้อแบบสุ่มจาก 5 อันดับแรกของผู้ใช้
 • หากผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์เดิมบ่อยครั้ง (เช่น ทุกสัปดาห์) โค้ดที่ทำงานบนเว็บไซต์อาจเรียนรู้หัวข้อใหม่ได้สูงสุด 1 หัวข้อต่อสัปดาห์
 • เว็บไซต์ต่างๆ จะได้รับหัวข้อที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้รายเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน มีโอกาสเพียง 1 ใน 5 ที่หัวข้อที่แสดงสำหรับผู้ใช้ในเว็บไซต์หนึ่งจะตรงกับหัวข้อที่แสดงสำหรับผู้ใช้ในเว็บไซต์อื่น ซึ่งทำให้ระบุได้ยากขึ้นว่าเป็นผู้ใช้คนเดียวกันหรือไม่
 • หัวข้อจะอัปเดตสำหรับผู้ใช้สัปดาห์ละครั้ง ซึ่งจะจำกัดอัตราการแชร์ข้อมูล กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ API จะช่วยลดการเก็บลายนิ้วมือได้โดยการไม่แสดงการอัปเดตหัวข้อบ่อยเกินไป
 • ระบบจะแสดงหัวข้อของการเรียก API ที่ก่อนหน้านี้สังเกตเห็นหัวข้อเดียวกันของผู้ใช้รายเดียวกันเมื่อเร็วๆ นี้เท่านั้น แนวทางนี้จะช่วยจำกัดความเป็นไปได้ที่บุคคลจะได้เรียนรู้ (หรือแชร์) ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้ที่ไม่เคยสังเกตมาก่อน

API ช่วยแก้ไขปัญหากับ FLoC ได้อย่างไร

ช่วงทดลองใช้ FLoC จากต้นทางในปี 2021 ได้รับความคิดเห็นมากมายจากผู้ร่วมให้ข้อมูลเทคโนโลยีโฆษณาและระบบนิเวศบนเว็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความกังวลว่ากลุ่มประชากรตามรุ่น FLoC อาจนำมาใช้เป็นแพลตฟอร์มฟิงเกอร์ปรินต์เพื่อระบุผู้ใช้ หรืออาจแสดงความสัมพันธ์ของผู้ใช้กับหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ FLoC โปร่งใสและผู้ใช้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย

Topics API ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความคิดเห็นนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะสำรวจวิธีอื่นๆ ในการสนับสนุนการโฆษณาตามความสนใจ ด้วยความโปร่งใสที่ได้รับการปรับปรุง การรับประกันความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดมากขึ้น และแนวทางที่แตกต่างสำหรับหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน

ขั้นตอนถัดไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อและวิธีการทำงานของหัวข้อเหล่านั้น

หากคุณเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีโฆษณา ให้ทดสอบและเข้าร่วมกับ Topics API อ่านคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อดูแหล่งข้อมูลแบบเจาะลึก

Engage and share feedback