Business Profile Performance API

Business Profile Performance API ช่วยให้ผู้ขายดึงรายงานประสิทธิภาพเกี่ยวกับ Business Profile ของตนใน Google ได้

หมายเหตุ - หากคุณมีโควต้าเป็น 0 หลังจากเปิดใช้ API โปรดขอการเข้าถึง GBP API

บริการ: businessprofileperformance.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนำให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google มีให้ หากแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคำขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสารการค้นพบเป็นข้อกำหนดที่เครื่องอ่านได้สำหรับการอธิบายและใช้งาน REST API ใช้สำหรับสร้างไลบรารีของไคลเอ็นต์, ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google APIs บริการเดียวอาจมีเอกสารการค้นพบได้หลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางของบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการเดียวอาจมีปลายทางบริการหลายรายการ บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้และ URI ด้านล่างทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://businessprofileperformance.googleapis.com

ทรัพยากร REST: v1.locations

วิธีการ
fetchMultiDailyMetricsTimeSeries GET /v1/{location=locations/*}:fetchMultiDailyMetricsTimeSeries
แสดงผลค่าของแต่ละวันที่จากช่วงเวลาที่ระบุ (ไม่บังคับ) ประเภทเอนทิตีย่อย (หากมี) ซึ่งเชื่อมโยงกับเมตริกรายวันที่เจาะจง
getDailyMetricsTimeSeries GET /v1/{name=locations/*}:getDailyMetricsTimeSeries
แสดงผลค่าของแต่ละวันที่จากช่วงเวลาที่ระบุ ซึ่งเชื่อมโยงกับเมตริกรายวันที่เฉพาะเจาะจง

ทรัพยากร REST: v1.locations.searchkeywords.impressions.monthly

วิธีการ
list GET /v1/{parent=locations/*}/searchkeywords/impressions/monthly
แสดงผลคีย์เวิร์ดที่ใช้ค้นหาธุรกิจในการค้นหาหรือแผนที่