เปิดตัว Business Profile Performance API แล้ว ต้องย้ายข้อมูล
อ่านกําหนดการเลิกใช้งานและวิธีการย้ายข้อมูลจาก API v4 เวอร์ชันเก่าที่เลิกใช้งานไปแล้วไปยัง API v1 แบบใหม่
ช่วยเราปรับปรุงประสบการณ์ด้านเมนูอาหารด้วยการส่งแบบสํารวจนี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่ง เมนู และอาหารจานใดเกี่ยวกับผู้ขายที่คุณสนับสนุน
จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

การสนับสนุน

หน้าการสนับสนุนนี้มีผู้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนอยู่หลายราย

ทีม Business Profile API

ติดต่อทีมสนับสนุน Business Profile เพื่อรับการสนับสนุนด้านเทคนิค

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูคําตอบสําหรับคําถามที่ไม่ใช่ API เกี่ยวกับ Business Profile ได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ Business Profile

ชุมชน Business Profile

โปรดไปที่ฟอรัม Business Profile เพื่อปรึกษากับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และสมาชิกในชุมชน Business Profile เพื่อให้แน่ใจว่าคําถามของคุณจะได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว ให้ขึ้นต้นชื่อโพสต์ด้วย "[API]"

ไปที่ฟอรัม

บทแนะนําและคําถามที่พบบ่อย

ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Business Profile เพื่อดูบทแนะนําเกี่ยวกับวิธีใช้ API ของ Business Profile และคําตอบสําหรับคําถามที่พบบ่อย

ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ

Google Ads

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่บัญชี Business Profile ซิงค์กับ Google Ads ได้ที่ ส่วนขยายสถานที่ตั้ง

หากต้องการดูข้อมูลทั่วไปและดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Ads API ให้ไปที่เว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Ads API หรือฟอรัม Google Ads API

เว็บไซต์ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Ads API

ฟอรัม Google Ads API