Quét mã vạch

Với API quét mã vạch của Bộ công cụ máy học, bạn có thể đọc dữ liệu được mã hoá bằng hầu hết các định dạng mã vạch tiêu chuẩn. Hoạt động quét mã vạch diễn ra trên thiết bị và không yêu cầu kết nối mạng.

Mã vạch là một cách thuận tiện để truyền thông tin từ thực tế đến ứng dụng. Cụ thể là khi sử dụng các định dạng 2D như mã QR, bạn có thể mã hóa dữ liệu có cấu trúc như thông tin liên hệ hoặc thông tin xác thực của mạng Wi-Fi. Vì Bộ công cụ máy học có thể tự động nhận dạng và phân tích cú pháp dữ liệu này, nên ứng dụng của bạn có thể phản hồi một cách thông minh khi người dùng quét mã vạch.

Đối với người dùng không yêu cầu giao diện người dùng tuỳ chỉnh, bạn nên sử dụng Trình quét mã của Google. API trình quét mã sử dụng mô hình dự đoán giống như API quét mã vạch tiêu chuẩn, nhưng chỉ trả về mã vạch tập trung nhất để có trải nghiệm nhanh hơn và nhất quán hơn. Trình quét mã của Google cũng an toàn hơn và không cần quyền cũng như không yêu cầu triển khai hoặc quyền liên quan đến máy ảnh.

iOS Android Trình quét mã của Google

Các chức năng chính

Đọc hầu hết các định dạng chuẩn
  • Định dạng tuyến tính: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
  • Định dạng 2D: Aztec, Ma trận dữ liệu, PDF417, Mã QR
Tự động phát hiện định dạng
Quét tất cả định dạng mã vạch được hỗ trợ cùng một lúc mà không phải chỉ định định dạng bạn đang tìm kiếm hoặc tăng tốc độ quét bằng cách chỉ cho phép trình phát hiện ở các định dạng mà bạn quan tâm.
Trích xuất dữ liệu có cấu trúc
Dữ liệu có cấu trúc được lưu trữ bằng một trong các định dạng 2D được hỗ trợ sẽ tự động được phân tích cú pháp. Các loại thông tin được hỗ trợ bao gồm URL, thông tin liên hệ, sự kiện trên lịch, địa chỉ email, số điện thoại, lời nhắc tin nhắn SMS, ISBN, thông tin kết nối Wi-Fi, vị trí địa lý và thông tin trình điều khiển chuẩn AAMVA.
Hoạt động với mọi hướng
Mã vạch được nhận dạng và quét bất kể hướng của chúng: hướng lên phải, lật ngược hoặc lệch sang một bên.
Chạy trên thiết bị
Quá trình quét mã vạch được thực hiện hoàn toàn trên thiết bị và không yêu cầu kết nối mạng.

Xin lưu ý rằng API này không nhận dạng mã vạch ở các dạng sau:

  • Mã vạch 1D chỉ có một ký tự
  • Mã vạch ở định dạng ITF có ít hơn 6 ký tự và định dạng này được biết là không ổn định do không có tổng kiểm tra
  • Mã vạch được mã hóa bằng FNC2, FNC3 hoặc FNC4
  • Mã QR được tạo ở chế độ ECI

API này nhận dạng không quá 10 mã vạch mỗi lần gọi API.

Kết quả mẫu

Kết quả
Các góc (49.125), (172.125), (172.160), (49.160)
Giá trị thô 2404105001722
Kết quả
Các góc (87,87) (612,87) (612,612) (87,612)
Giá trị thô WIFI:S:SB1Guest;P:12345;T:WEP;;
Thông tin Wi-Fi
SSID SB1Khách
Mật khẩu 12345
Loại WEP