Zasady dotyczące kart Tile API

Ten dokument zawiera listę wymagań dotyczących aplikacji tworzonych za pomocą interfejsu Map Tiles API. Pamiętaj, że korzystanie z interfejsu Map Tiles API podlega umowie zawartej z Google.

Udostępnianie warunków korzystania z usługi i polityki prywatności

Jeśli tworzysz aplikację do interfejsu Map Tiles API, musisz udostępnić w swoim zgłoszeniu Warunki korzystania z usługi oraz Politykę prywatności, które są zgodne z wytycznymi określonymi w Umowie z Google:

 • Warunki korzystania z usługi i Polityka prywatności muszą być dostępne publicznie.
 • W Warunkach korzystania z aplikacji należy wyraźnie zaznaczyć, że korzystając z niej, użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Warunków korzystania z usług Google.
 • W swojej Polityce prywatności musisz powiadomić użytkowników, że korzystasz z interfejsów API Map Google, i uwzględnić je w Polityce prywatności Google.

Zalecane miejsce udostępniania Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności zależy od platformy, na której działa aplikacja.

Aplikacja mobilna

Jeśli tworzysz aplikację mobilną, zalecamy podanie linku do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności na stronie pobierania aplikacji w odpowiednim sklepie z aplikacjami oraz w menu ustawień aplikacji.

Aplikacje internetowe

Jeśli tworzysz aplikację internetową, zalecamy podanie w stopce witryny linku do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności.

Pobieranie z wyprzedzeniem, zapisywanie w pamięci podręcznej lub przechowywanie treści

Aplikacje korzystające z interfejsu Map Tiles API są objęte warunkami Umowy z Google. Zgodnie z warunkami Umowy Użytkownik nie może pobierać z wyprzedzeniem, indeksować, przechowywać ani buforować żadnej Treści, z wyjątkiem ograniczonych warunków określonych w warunkach.

W szczególności do wizualizacji map aplikacje powinny używać interfejsu Map Tiles API. Nie możesz używać interfejsu Map Tiles API do żadnych celów niezwiązanych z wizualizacją, takich jak:

 • Analiza obrazu
 • Interpretacja maszynowa
 • Wykrywanie/identyfikacja obiektów
 • Pobieranie lub odsprzedaż danych geograficznych
 • Użycie offline, w tym powyższe

Odpowiedzi interfejsu Map Tiles API mogą zawierać nagłówki Cache-Control, które należy wdrożyć zgodnie z dokumentacją protokołu HTTP. Na przykład podczas przekazywania w odpowiedzi klient musi przestrzegać wartości max-age, wartości stale-while-revalidate, dyrektywy must-revalidate i private.

Odpowiedzi interfejsu Map Tiles API mogą też zawierać nagłówek ETag, który należy zaimplementować zgodnie z dokumentacją protokołu HTTP w przypadku żądania z ponowną walidacją.

Pamiętaj, że identyfikator miejsca używany do jednoznacznej identyfikacji miejsca jest zwolniony z ograniczeń dotyczących buforowania. Identyfikator miejsca jest zwracany w polu `place_id` w odpowiedziach interfejsu Map Tiles API. W przewodniku po identyfikatorach miejsc dowiesz się, jak zapisywać i odświeżać identyfikatory miejsc oraz nimi zarządzać.

Jeśli korzystasz z interfejsu Map Tiles API do wyświetlania Map Google, musisz też wyświetlać na mapie logo Google i nie możesz go w żaden sposób zmieniać. Logo Google należy umieścić w lewym dolnym rogu mapy, a informacje o autorze – w prawym rogu mapy. Więcej informacji znajdziesz w naszych wytycznych dotyczących Centrum zasobów marki.

W przypadku map 3D, które mają bardziej kinowy charakter, czyli nie możesz dostosować się do naszych wymagań dotyczących rozmieszczenia, musisz wyraźnie umieścić logo Google na początku lub na końcu albo na obu końcach mapy, aby odbiorcy wiedzieli, kto jest autorem mapy. Wyświetlanie informacji o atrybucji danych pochodzących od innych firm zgodnie z poniższymi zasadami jest wymagane przez cały czas trwania eksperymentu filmowego. Więcej wskazówek znajdziesz poniżej w sekcji Wyświetlanie logo i atrybucji danych w wizualizacjach hybrydowych.

Na przykładzie poniżej widać logo Google w lewym dolnym rogu mapy i informacje o autorze w prawym dolnym rogu.

Ten plik ZIP zawiera logo Google w odpowiednim rozmiarze do wykorzystania na komputerze oraz w aplikacji na Androida i iOS. Nie można zmieniać rozmiaru logo ani w żaden sposób modyfikować.

Pobierz: google_logo.zip

Nie modyfikuj atrybucji. Nie usuwaj, nie zasłaniaj ani nie przycinaj informacji o autorze. W tekście nie można używać logo Google (np. „Te mapy pochodzą z: [Google_logo]”).

Dbaj o to, aby informacje o atrybucji były zawsze aktualne. Jeśli używasz zrzutów ekranu ze zdjęciami Google, które nie zostały umieszczone bezpośrednio na stronie, podaj standardową informację o autorze w takiej postaci, w jakiej jest widoczna na zdjęciu. W razie potrzeby możesz dostosować styl i umiejscowienie tekstu z informacjami o autorze, o ile mieści się on blisko treści i jest czytelny dla przeciętnego użytkownika lub czytelnika. Nie możesz odsunąć informacji o autorze za treści, np. do końca książki, w informacjach o autorze plików lub programu albo w stopce witryny.

Uwzględnij zewnętrznych dostawców danych. Niektóre dane i zdjęcia w naszych usługach do mapowania pochodzą od dostawców innych niż Google. Jeśli używasz takich zdjęć, tekst Twojej informacji musi zawierać nazwę „Google” i odpowiednich dostawców danych, np. „Dane map: Google, Maxar Technologies”. Jeśli w zdjęciach wymieniono zewnętrznych dostawców danych, uwzględnienie wyłącznie słowa „Google” lub logo Google nie jest prawidłowe.

Jeśli korzystasz z Google Maps Platform na urządzeniu, na którym wyświetlanie atrybucji jest niepraktyczne, skontaktuj się z zespołem sprzedaży Google, aby omówić licencje odpowiednie do Twojego przypadku użycia.

Wyświetlanie logo Google za pomocą zewnętrznych mechanizmów renderowania

Jeśli używasz interfejsu Map Tiles API do wyświetlania Map Google za pomocą mechanizmu renderowania innej firmy, nie możesz zasłaniać logo Google innym logo, np. mechanizmu renderowania, ani je zasłaniać. Zachowaj odpowiednią odległość między logo Google a logo innych firm, aby logo było wyświetlane jako niezależne logo. Żadne logo nie może zasłaniać ani zasłaniać informacji o źródle danych dostarczanych przez odpowiedź interfejsu API.

Renderowany obraz z logo Google i cesium

Wyświetlanie atrybucji danych Google

Dane zwracane przez interfejs Map Tiles API wymagają wyświetlania informacji o atrybucji i prawach autorskich pochodzących z odpowiednich metadanych lub żądań informacji o widocznym obszarze. Powinny one być wyświetlane w całości w sposób podany w odpowiednim miejscu, zwykle w prawym dolnym rogu wyświetlanego zestawu kafelków, lub w widoku mechanizmu renderowania 3D. Pamiętaj, że ciągi znaków atrybucji są zmienne i zależą od danych mapy żądane przez widoczny obszar mechanizmu renderowania.

Jeśli wyświetlenie atrybucji danych w całości jest niemożliwe z powodu ograniczeń rozmiaru widocznego obszaru, rozważ dodanie elementu interfejsu, który można najechać kursorem lub kliknąć, o nazwie „Źródła danych”, który otwiera się w oknie mapy i zawiera informacje o atrybucji. Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać dobrych praktyk kartograficznych.

Stopka zawierająca logo Google i informacje o dostawcy danych.

Wyświetlanie atrybucji danych pochodzących od innych firm

Gdy używasz interfejsu Map Tiles API do wyświetlania danych Map Google jako mapy podstawowej i nakładania danych geoprzestrzennych pochodzących od innych firm (nie Google), może być konieczne wyświetlenie atrybucji od zewnętrznego dostawcy danych. Nie możesz w żaden sposób zasłaniać ani zasłaniać informacji o pochodzeniu danych Google z atrybucją danych pochodzących od innych firm. Atrybucja danych pochodzących od innych firm musi być wyraźnie oddzielona od informacji pochodzących od Google. Musi też być jasne, że logo Google i oznaczenie danych Google są powiązane z mapą bazową i ze sobą nawzajem.

Wyświetlanie logo i atrybucji danych w wizualizacjach hybrydowych

Jeśli używasz danych Map Google jako mapy podstawowej i nakładasz na swoje własne mapy, musisz upewnić się, że odbiorcy w pełni wiedzą, która część wizualizacji mapy jest przypisana do Google, a które z Twoich danych map. Dodatkowo przestrzegaj wytycznych w sekcji Wyświetlanie logo Google powyżej.

Możesz na przykład połączyć fotorealistyczne kafelki 3D (jako wypełniacz tła) z własnymi fotorealistycznymi modelami (na pierwszym planie). Użytkownicy mogą nie być pewni, które elementy sceny pochodzą z danych Map Google. W takich przypadkach musisz w ciągu tekstowym w interfejsie użytkownika lub w przepływie użytkowników jasno określić, która część sceny pochodzi z danych Map Google. Ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich wymagań dotyczących atrybucji osób trzecich, które mogą mieć zastosowanie do źródeł danych, których używasz z danymi Map Google.

Nakładki danych geograficznych z fotorealistycznymi kafelkami 3D

Na kafelkach fotorealistycznych 3D możesz nakładać własne obiekty 3D, o ile nie zostały one wyodrębnione, śledzone ani w inny sposób wyodrębnione ręcznie lub automatycznie z kafelków 3D fotorealistycznych.

Tworzenie filmów przy użyciu interfejsu Map Tiles API

 • Filmy promocyjne: użytkownik może tworzyć filmy promocyjne zgodnie z warunkami Umowy oraz:
  • Film promocyjny nie może zawierać zdjęć Street View.
  • Film promocyjny nie może trwać dłużej niż 30 sekund.
  • Film promocyjny musi dotyczyć możliwości Twoich aplikacji.
  • Film promocyjny musi być wyraźnie oznaczony „tylko w celach promocyjnych” i musi być zgodny z wytycznymi dotyczącymi atrybucji w zasadach dotyczących interfejsu Map Tiles API.
  • Film promocyjny nie może być odsprzedawany oddzielnie ani jako część oprogramowania, aplikacji lub funkcji dla użytkownika.
 • Usunięcie filmu: masz obowiązek przestrzegać wszystkich żądań usunięcia filmu promocyjnego, w tym żądań od osób trzecich.

W zależności od używanej usługi uzyskaj informacje o autorze i prawach autorskich z pola copyright w odpowiedziach następujących wywołań interfejsu API:

Kafelki 2D

Kafelki z mapą, satelitą i terenem

Informacje o prawach autorskich i atrybucji znajdziesz w odpowiedzi z informacjami o widocznym obszarze, jak pokazano w tym przykładzie.

{
 "copyright": "Map data ©2023",
 "maxZoomRects": [
  {
   "maxZoom": 19,
   "north": 90,
   "south": -90,
   "east": 180,
   "west": -180
  },
  ...
 ]
}

Kafelki Street View

Informacje o prawach autorskich i pochodzeniu danych są dostępne w odpowiedzi na temat metadanych Street View. Na przykład:

{
 "panoId": "Zzl28rqGJgaL2IdkUleP8A",
 "lat": 50.059138596550696,
 "imageHeight": 6656,
 "imageWidth": 13312,
 "tileHeight": 512,
 "tileWidth": 512,
 "copyright": "From the Owner, Photo by: Google",
 …
}

Identyfikator panoramy, używany do jednoznacznego identyfikowania panoramy Street View, nie jest objęty ograniczeniem zapisywania w pamięci podręcznej. Dlatego wartości można przechowywać w nieskończoność. Wartości identyfikatora panoramy są zwracane w polu panoId w odpowiedziach statycznego interfejsu API Street View.

fotorealistyczne kafelki 3D

W przypadku fotorealistycznych kafelków 3D dane atrybucji są zwracane w każdym żądaniu kafelka. Musisz agregować, sortować i wyświetlać w wierszu wszystkie informacje o atrybucji wyświetlanych kafelków, zwykle u dołu renderowania. Na przykład atrybucje danych możesz znaleźć w kafelku glTF w sekcjach asset, copyright.

{
 "asset": {
  "version": "2.0",
  "generator": "draco_decoder",
  "copyright": "Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO;Landsat / Copernicus"
 }
}

CesiumJS

Jeśli używasz CesiumJS jako mechanizmu renderowania, to, aby wyświetlać atrybucje, musisz włączyć showCreditsOnScreen w renderowanym kodzie HTML.

// Add Photorealistic 3D Tiles tileset.
  const tileset = viewer.scene.primitives.add(new Cesium.Cesium3DTileset({
   url: "https://tile.googleapis.com/v1/3dtiles/root.json?key=YOUR_API_KEY",
   // This property is needed to appropriately display attributions
   // as required.
   showCreditsOnScreen: true,
  }));

Cez

Jeśli używasz Cesium for Unreal jako mechanizmu renderowania, to, aby wyświetlać atrybucje, musisz włączyć pole Pokaż punkty na ekranie w World Outliner.

Jak włączyć atrybucję w przypadku
cesium w przypadku Unreal

Cez dla Unity

Jeśli używasz Cesium dla Unity jako mechanizmu renderowania, to, aby wyświetlać atrybucje, musisz włączyć pole Pokaż punkty na ekranie w konsoli inspekcji.

Jak włączyć atrybucję w przypadku
cesium dla Unity

Wytyczne dotyczące stylu w przypadku atrybucji Google

Jeśli nie możesz użyć logo Google do pobrania, poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące stylu dotyczące informacji Google w kodach CSS i HTML.

Pusty obszar

Wielkość pustego obszaru wokół logo powinna być równa wysokości litery „G” w Google lub od niej większa.

Odstęp między treścią informacji o źródle a logo Google powinien być o połowę szerokości litery „G”.

Czytelność

Informacje o publikacji powinny być zawsze czytelne i czytelne oraz pojawiać się w odpowiednich wariantach kolorystycznych na danym tle. Zawsze upewnij się, że dla wybranej wersji logo masz wystarczający kontrast.

Kolor

Używaj tekstu Google Material Gray 700 na białym lub jasnym tle o maksymalnym zakresie 0–40% czerni.

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

Na ciemniejszym tle, nad fotografiami lub w innym miejscu zdjęć dodaj biały tekst.

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

Czcionka

Użyj czcionki Roboto.

Przykładowy kod CSS

Poniższy kod CSS zastosowany do tekstu „Google” wyrenderuje tekst „Google” z odpowiednią czcionką, kolorem i odstępami na białym lub jasnym tle.

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;