Package google.rpc

Indeks

Stan

Typ Status definiuje model błędu logicznego, który jest odpowiedni dla różnych środowisk programowania, w tym interfejsów API REST i interfejsów API RPC. Jest używany przez gRPC. Każdy komunikat Status zawiera 3 rodzaje danych: kod błędu, komunikat o błędzie i szczegóły błędu.

Więcej informacji o tym modelu błędu i o tym, jak z nim korzystać, znajdziesz w dokumencie API Design Guide (w języku angielskim).

Pola
code

int32

Kod stanu, który powinien być wartością wyliczeniową google.rpc.Code.

message

string

Komunikat o błędzie widoczny dla dewelopera w języku angielskim. Każdy komunikat o błędzie widoczny dla użytkownika powinien być zlokalizowany i wysyłany w polu google.rpc.Status.details lub zlokalizowany przez klienta.

details[]

Any

Lista komunikatów zawierających szczegółowe informacje o błędzie. Istnieje wspólny zestaw typów wiadomości używanych przez interfejsy API.