Routes API

Tras.googleapis.com API.

Usługa: projects.googleapis.com

W celu wywołania tej usługi zalecamy użycie dostarczonych przez Google bibliotek klienta. Jeśli do wywołania tej usługi aplikacja musi używać własnych bibliotek, podczas tworzenia żądań do interfejsu API używaj podanych niżej informacji.

Dokument opisujący

Dokument opisujący to czytelna dla komputera specyfikacja opisująca interfejsy API REST i korzystanie z nich. Służy do tworzenia bibliotek klienta, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współdziałają z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów opisujących. Ta usługa dostarcza następujący dokument opisujący interfejs API:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma następujący punkt końcowy, a wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do niego:

  • https://routes.googleapis.com

Zasób REST: v2

Metody
computeRouteMatrix POST /distanceMatrix/v2:computeRouteMatrix
Pobiera listę miejsc odjazdu i miejsc docelowych, a potem zwraca strumień zawierający informacje o trasie dla każdej kombinacji punktu początkowego i docelowego.
computeRoutes POST /directions/v2:computeRoutes
Zwraca trasę podstawową wraz z opcjonalnymi trasami alternatywnymi z uwzględnieniem zbioru terminali i pośrednich punktów na trasie.