Routes API

API.googleapis.com

Usługa: Route.googleapis.com

Aby zadzwonić do tej usługi, zalecamy użycie bibliotek klienckich udostępnionych przez Google. Jeśli Twoja aplikacja musi użyć własnych bibliotek, aby wywołać tę usługę, użyj tych informacji podczas wysyłania żądań do interfejsu API.

Dokument Discovery

Dokument Discovery to zrozumiała dla komputera specyfikacja dotycząca interfejsów API REST i korzystania z nich. Służy do tworzenia bibliotek klientów, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współpracują z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów Discovery. Ta usługa dostarcza następujący dokument opisujący interfejs API:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL określający adres sieci usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych usługi. Ta usługa ma następujący punkt końcowy usługi, a wszystkie poniższe identyfikatory URI są zależne od tego punktu końcowego:

  • https://routes.googleapis.com

Zasób REST: v2

Metody
computeRouteMatrix POST /distanceMatrix/v2:computeRouteMatrix
Pobiera listę źródeł i miejsc docelowych, a następnie zwraca strumień zawierający informacje o trasie dla każdej kombinacji miejsca wylotu i miejsca docelowego.
computeRoutes POST /directions/v2:computeRoutes
Zwraca trasę podstawową wraz z opcjonalnymi trasami alternatywnymi ze względu na zestaw punktów terminala i pośrednich punktów na trasie.