Zasady dotyczące interfejsu API Miejsc

W tym dokumencie wymieniono wymagania specyficzne dla wszystkich aplikacji tworzonych za pomocą interfejsu Places API, w tym usługi autouzupełniania, która jest częścią tego interfejsu API. Więcej ogólnych informacji dla deweloperów Map Google znajdziesz w Warunkach korzystania z usługi Google Maps Platform.

Udostępnianie warunków korzystania z usługi i polityki prywatności

Jeśli tworzysz aplikację do interfejsu Places API, musisz udostępnić w swoim zgłoszeniu Warunki korzystania z usługi oraz Politykę prywatności, które są zgodne z wytycznymi określonymi w Umowie z Google:

  • Warunki korzystania z usługi i Polityka prywatności muszą być dostępne publicznie.
  • W Warunkach korzystania z aplikacji należy wyraźnie zaznaczyć, że korzystając z niej, użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Warunków korzystania z usług Google.
  • W swojej Polityce prywatności musisz powiadomić użytkowników, że korzystasz z interfejsów API Map Google, i uwzględnić je w Polityce prywatności Google.

Zalecane miejsce udostępniania Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności zależy od platformy, na której działa aplikacja.

Aplikacja mobilna

Jeśli tworzysz aplikację mobilną, zalecamy podanie linku do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności na stronie pobierania aplikacji w odpowiednim sklepie z aplikacjami oraz w menu ustawień aplikacji.

Aplikacje internetowe

Jeśli tworzysz aplikację internetową, zalecamy podanie w stopce witryny linku do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności.

Pobieranie z wyprzedzeniem, zapisywanie w pamięci podręcznej lub przechowywanie treści

Zgłoszenia korzystające z interfejsu Places API są objęte warunkami Umowy z Google. Zgodnie z warunkami Umowy Użytkownik nie może pobierać z wyprzedzeniem, indeksować, przechowywać ani buforować żadnej Treści, z wyjątkiem ograniczonych warunków określonych w warunkach.

Pamiętaj, że identyfikator miejsca używany do jednoznacznej identyfikacji miejsca jest zwolniony z ograniczeń dotyczących buforowania. Identyfikator miejsca jest zwracany w polu „place_id” w odpowiedziach interfejsu Places API. W przewodniku po identyfikatorach miejsc dowiesz się, jak zapisywać i odświeżać identyfikatory miejsc oraz nimi zarządzać.

Wyświetlanie wyników interfejsu Places API

Wyniki z interfejsu Places API możesz wyświetlać w Mapach Google lub bez mapy. Jeśli chcesz wyświetlić wyniki z interfejsu Places API na mapie, musisz je wyświetlić w Mapach Google. Nie wolno używać danych interfejsu Places API na mapie, która nie jest mapą Google.

Jeśli aplikacja wyświetla dane w Mapach Google, pojawia się w nich logo Google i nie można go zmieniać. Aplikacje, które wyświetlają dane Google na tym samym ekranie co Mapa Google, nie muszą podawać Google dodatkowych informacji o źródłach.

Jeśli Twoja aplikacja wyświetla dane na stronie lub w widoku, który nie wyświetla również Map Google, musisz pokazać logo Google z tymi danymi. Jeśli na przykład aplikacja wyświetla dane Google na jednej karcie, a Mapa Google z tymi danymi na innej, pierwsza karta musi zawierać logo Google. Jeśli Twoja aplikacja używa pól wyszukiwania z autouzupełnianiem lub bez niego, logo musi być wyświetlane w tekście.

Logo Google powinno być umieszczone w lewym dolnym rogu mapy, a informacje o autorze umieszczone w prawym dolnym rogu powinny znajdować się na mapie jako całości, a nie pod mapą ani innym miejscem w aplikacji. Na przykładzie poniżej widać logo Google w lewym dolnym rogu mapy, a informacje o autorze – w prawym dolnym rogu.

miejsce docelowe atrybucji zasad

Ten plik ZIP zawiera logo Google w odpowiednim rozmiarze dla aplikacji na komputery oraz na Androida i iOS. Nie można w żaden sposób zmieniać rozmiaru logo ani go modyfikować.

Pobierz: google_logo.zip

Nie modyfikuj atrybucji. Nie usuwaj, nie zasłaniaj ani nie przycinaj informacji o autorze. W tekście nie można używać logo Google (np. „Te mapy pochodzą z: [Google_logo]”).

Dbaj o to, aby informacje o atrybucji były zawsze aktualne. Jeśli używasz zrzutów ekranu ze zdjęciami Google, które nie zostały umieszczone bezpośrednio na stronie, podaj standardową informację o autorze w takiej postaci, w jakiej jest widoczna na zdjęciu. W razie potrzeby możesz dostosować styl i umiejscowienie tekstu z informacjami o autorze, o ile mieści się on blisko treści i jest czytelny dla przeciętnego użytkownika lub czytelnika. Nie możesz odsunąć informacji o autorze za treści, np. do końca książki, w informacjach o autorze plików lub programu albo w stopce witryny.

Uwzględnij zewnętrznych dostawców danych. Niektóre dane i zdjęcia w naszych usługach do mapowania pochodzą od dostawców innych niż Google. Jeśli używasz takich zdjęć, tekst Twojej informacji musi zawierać nazwę „Google” i odpowiednich dostawców danych, np. „Dane map: Google, Maxar Technologies”. Jeśli w zdjęciach wymieniono zewnętrznych dostawców danych, uwzględnienie wyłącznie słowa „Google” lub logo Google nie jest prawidłowe.

Jeśli korzystasz z Google Maps Platform na urządzeniu, na którym wyświetlanie atrybucji jest niepraktyczne, skontaktuj się z zespołem sprzedaży Google, aby omówić licencje odpowiednie do Twojego przypadku użycia.

Inne wymagania dotyczące atrybucji

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby pobierać dane atrybucji innych firm i wyświetlać je w swojej aplikacji.

Pobieranie informacji o źródłach z miejsca

Jeśli aplikacja wyświetla informacje uzyskane przez wywołanie szczegółów miejsca z identyfikatorem miejsca, musi też wyświetlać pochodzące z nich informacje o pochodzeniu danych pochodzących od innych podmiotów.

Atrybucje w obiekcie Place odpowiedzi są reprezentowane przez obiekt Attribution. Aby dodać Attribution do odpowiedzi, umieść places.attributions (wyszukiwanie w pobliżu i wyszukiwanie tekstowe) lub attributions (informacje o miejscu) do maski pola żądania.

Pola obiektu Attribution to ciągi tekstowe zawierające provider i providerUri informacji o atrybucji lub pusty ciąg znaków, jeśli nie ma informacji o atrybucji.

Wyświetlanie informacji o atrybucji zdjęcia

Jeśli aplikacja wyświetla zdjęcia, musisz umieścić informacje o ich autorach w przypadku każdego zdjęcia, które je zawiera.

Szczegóły zdjęcia w obiekcie Place odpowiedzi są zawarte w tablicy photos. Aby dodać do odpowiedzi tablicę photos, umieść w masce pola żądania places.photos (wyszukiwanie w pobliżu i wyszukiwanie tekstowe) lub photos (szczegóły miejsca).

Każdy element tablicy photos jest wystąpieniem obiektu Photo, który zawiera tablicę authorAttributions typu AuthorAttribution.

Pola obiektu AuthorAttribution to ciągi tekstowe zawierające displayName, uri i photoUri informacje o atrybucji lub pusty ciąg znaków, jeśli nie ma informacji o atrybucji.

Wyświetlanie opinii

Obiekt Place w odpowiedzi może zawierać maksymalnie 5 opinii. Opcjonalnie możesz wyświetlić te opinie w swojej aplikacji.

Jeśli chcesz, aby opinie dodane przez użytkowników Google były wyświetlane, imię i nazwisko autora musisz umieścić blisko siebie. Zalecamy podanie zdjęcia autora i link do jego profilu, jeśli jest ono dostępne w polu informacji o autorze obiektu Review. Poniższy przykład przedstawia opinię o parku:

Wyświetlanie informacji o autorze

Google zaleca również wyświetlanie informacji o sposobie sortowania opinii według użytkowników.

Każda opinia w obiekcie Place odpowiedzi jest reprezentowana przez obiekt Review. Aby dodać do odpowiedzi obiekt Review, umieść w masce pola żądania places.reviews (wyszukiwanie w pobliżu i wyszukiwanie tekstowe) lub reviews (szczegóły miejsca).

Pola obiektu Review zawierają atrybucję lub są puste, jeśli nie ma atrybucji do wyświetlenia.

Wytyczne dotyczące stylu w przypadku atrybucji Google

Jeśli nie możesz użyć logo Google do pobrania, poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące stylu dotyczące informacji Google w kodach CSS i HTML.

Pusty obszar

Wielkość pustego obszaru wokół logo powinna być równa wysokości litery „G” w Google lub od niej większa.

Odstęp między treścią informacji o źródle a logo Google powinien być o połowę szerokości litery „G”.

Czytelność

Informacje o publikacji powinny być zawsze czytelne i czytelne oraz pojawiać się w odpowiednich wariantach kolorystycznych na danym tle. Zawsze upewnij się, że dla wybranej wersji logo masz wystarczający kontrast.

Kolor

Używaj tekstu Google Material Gray 700 na białym lub jasnym tle o maksymalnym zakresie 0–40% czerni.

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

Na ciemniejszym tle, nad fotografiami lub w innym miejscu zdjęć dodaj biały tekst.

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

Czcionka

Użyj czcionki Roboto.

Przykładowy kod CSS

Poniższy kod CSS zastosowany do tekstu „Google” wyrenderuje tekst „Google” z odpowiednią czcionką, kolorem i odstępami na białym lub jasnym tle.

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;