Eksperymentalne interfejsy API Miejsc

Ta wersja interfejsu Places API zawiera eksperymentalne nowe funkcje:

  • Funkcje modeli Gemini Places API zapewniają obsługę LLM w interfejsie Places API, dzięki czemu można zwracać dane powiązane z miejscem (godziny otwarcia, opinie, zdjęcia) wraz z danymi dostarczonymi przez LLM. Te dane generatywne zawierają zagregowane i podsumowane dane z modeli LLM, które ulepszają dane już powiązane z danym miejscem.