Place

Place sınıf

google.maps.places.Place sınıf

const {Place} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

Place
Place(options)
Parametreler: 
searchByText
searchByText(request)
Parametreler: 
Dönüş Değeri:  Promise<{places:Array<Place>}>
Metin sorgusuna dayalı yer arama.
searchNearby
searchNearby(request)
Parametreler: 
Dönüş Değeri:  Promise<{places:Array<Place>}>
Yakındaki yerleri arayın.
accessibilityOptions
Tür:  AccessibilityOptions optional
Bu Yerin erişilebilirlik seçenekleri. Erişilebilirlik seçenekleri verileri sunucudan çağrılmadıysa undefined.
addressComponents
Tür:  Array<AddressComponent> optional
Bu Yerin konumuna ilişkin adres bileşenleri koleksiyonu. Bilinen adres verisi yoksa boş nesne boş bırakılır. Adres verileri sunucudan çağrılmadıysa undefined.
adrFormatAddress
Tür:  string optional
Yerin adresinin adr mikro biçiminde gösterimi.
allowsDogs
Tür:  boolean optional
attributions
Tür:  Array<Attribution> optional
Bu Yer sonucu için gösterilecek atıf metni.
businessStatus
Tür:  BusinessStatus optional
Konumun çalışma durumu. Bilinen bir durum yoksa null. Durum verileri sunucudan yüklenmediyse undefined.
displayName
Tür:  string optional
Konumun görünen adı. Ad yoksa null. Ad verileri sunucudan yüklenmediyse undefined.
editorialSummary
Tür:  string optional
Bu yerin içerik özeti. İçerik özeti yoksa null. Bu alan henüz istenmediyse undefined.
editorialSummaryLanguageCode
Tür:  string optional
Bu yerin içerik özetinin dili. İçerik özeti yoksa null. Bu alan henüz istenmediyse undefined.
formattedAddress
Tür:  string optional
Konumların tam adresi.
googleMapsURI
Tür:  string optional
Bu yerin resmi Google sayfasının URL'si. Bu, Yer hakkında mevcut en iyi bilgileri içeren Google'ın sahibi olduğu sayfadır.
hasCurbsidePickup
Tür:  boolean optional
Bir yerde arabaya teslim alma özelliğinin olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
hasDelivery
Tür:  boolean optional
Bir yerin teslimat hizmeti olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
hasDineIn
Tür:  boolean optional
Bir yerin yemek servisi yapıp yapmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
hasLiveMusic
Tür:  boolean optional
hasMenuForChildren
Tür:  boolean optional
hasOutdoorSeating
Tür:  boolean optional
hasRestroom
Tür:  boolean optional
hasTakeout
Tür:  boolean optional
Bir yerde paket servisi olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
hasWiFi
Tür:  boolean optional
iconBackgroundColor
Tür:  string optional
Yerin kategorisi için varsayılan HEX renk kodu.
id
Tür:  string
Benzersiz yer kimliği.
internationalPhoneNumber
Tür:  string optional
The Place’in uluslararası standarttaki telefon numarası. Uluslararası biçim, ülke kodunu içerir ve önünde artı (+) işareti bulunur.
isGoodForChildren
Tür:  boolean optional
isGoodForGroups
Tür:  boolean optional
isGoodForWatchingSports
Tür:  boolean optional
isReservable
Tür:  boolean optional
Bir yerin rezerve edilebilir olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
location
Tür:  LatLng optional
Mekanın konumu.
nationalPhoneNumber
Tür:  string optional
Yerin, numaranın bölgesel kurallarına göre biçimlendirilmiş telefon numarası.
parkingOptions
Tür:  ParkingOptions optional
Yer tarafından sunulan otopark seçenekleri. Park etme seçenekleri verileri sunucudan çağrılmadıysa undefined.
paymentOptions
Tür:  PaymentOptions optional
Yer tarafından sunulan ödeme seçenekleri. Ödeme seçenekleri verileri sunucudan çağrılmadıysa undefined.
photos
Tür:  Array<Photo> optional
Bu Yerin fotoğrafları. Koleksiyonda en fazla on Photo nesne yer alır.
plusCode
Tür:  PlusCode optional
priceLevel
Tür:  PriceLevel optional
Yerin fiyat düzeyi. Bu özellik, şu değerlerden herhangi birini döndürebilir:
  • Free
  • Inexpensive
  • Moderate
  • Expensive
  • Very Expensive
rating
Tür:  number optional
Bu Yerle ilgili kullanıcı yorumlarına göre 1, 0 ile 5, 0 arasında bir puan.
regularOpeningHours
Tür:  OpeningHours optional
requestedLanguage
Tür:  string optional
Bu yer için istenen dil.
requestedRegion
Tür:  string optional
Bu yer için istenen bölge.
reviews
Tür:  Array<Review> optional
Bu Yer için yorumların listesi.
servesBeer
Tür:  boolean optional
Bir yerin bira servisi yapıp yapmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
servesBreakfast
Tür:  boolean optional
Bir yerde kahvaltı servisi olup olmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
servesBrunch
Tür:  boolean optional
Bir yerin brunch servisi yapıp yapmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
servesCocktails
Tür:  boolean optional
servesCoffee
Tür:  boolean optional
servesDessert
Tür:  boolean optional
servesDinner
Tür:  boolean optional
Bir yerde akşam yemeği servisi yapılıp yapılmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
servesLunch
Tür:  boolean optional
Bir yerin öğle yemeği servisi yapıp yapmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
servesVegetarianFood
Tür:  boolean optional
Bir yerin vejetaryen yemek servisi yapıp yapmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
servesWine
Tür:  boolean optional
Bir yerin şarap servisi yapıp yapmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
svgIconMaskURI
Tür:  string optional
Bir yerin kategorisini temsil etmek için kullanılabilecek, svg resim maskesi kaynağının URI'sı.
types
Tür:  Array<string> optional
Bu Yere ilişkin tür dizisi (örneğin, ["political", "locality"] veya ["restaurant", "establishment"]).
userRatingCount
Tür:  number optional
Bu yerin Place.rating olmasına katkıda bulunan kullanıcı puanları.
utcOffsetMinutes
Tür:  number optional
Yerin mevcut saat diliminin UTC ile dakika cinsinden uzaklığı. Örneğin, yaz saati uygulaması Avusturya Doğu Standart Saati (GMT+10), UTC'den 11 saat ileride olduğu için utc_offset_minutes değeri 660 olur. UTC gerisindeki saat dilimleri için uzaklık negatiftir. Örneğin, Yeşil Burun Adaları için utc_offset_minutes değeri -60 şeklindedir.
viewport
Tür:  LatLngBounds optional
Bu yeri haritada görüntülerken tercih edilen görüntü alanı.
websiteURI
Tür:  string optional
Bu Yerin yetkili web sitesi (ör. işletmenin ana sayfası).
openingHours
Tür:  OpeningHours optional
fetchFields
fetchFields(options)
Parametreler: 
Dönüş Değeri:  Promise<{place:Place}>
BetagetNextOpeningTime
getNextOpeningTime([date])
Parametreler: 
  • dateDate optional
Dönüş Değeri:  Promise<Date optional>
Bir sonraki OpeningHoursTime'ı temsil eden Tarihi hesaplar. Veriler sonucu hesaplamak için yetersizse veya bu yer çalışmıyorsa tanımsız döndürür.
BetaisOpen
isOpen([date])
Parametreler: 
  • dateDate optional Varsayılan olarak şimdi kullanılır.
Dönüş Değeri:  Promise<boolean optional>
Yerin belirtilen tarih ve saatte açık olup olmadığını kontrol edin. Konuma ilişkin bilinen veriler bunu hesaplamak için yeterli değilse (ör. çalışma saatleri kaydedilmemişse) undefined ile çözümlenir.
toJSON
toJSON()
Parametreler: Yok
Döndürme Değeri:  Object İstenen tüm Place özelliklerine sahip bir JSON nesnesi.

PlaceOptions arayüzü

google.maps.places.PlaceOptions arayüz

Yer inşa etme seçenekleri.

id
Tür:  string
Benzersiz yer kimliği.
requestedLanguage optional
Tür:  string optional
Ayrıntıların döndürülmesi gereken dil için dil tanımlayıcısı. Desteklenen dillerin listesine bakın.
requestedRegion optional
Tür:  string optional
Kullanıcının bölgesinin bölge kodu. Bu işlem, hangi fotoğrafların iade edilebileceğini ve diğer şeyleri etkileyebilir. Bölge kodu, iki karakterden oluşan bir ccTLD ("üst düzey alan") değerini kabul eder. Çoğu ccTLD kodu, bazı önemli istisnalar dışında ISO 3166-1 kodlarıyla aynıdır. Örneğin, Birleşik Krallık'ın ccTLD'si "uk" (.co.uk) ve ISO 3166-1 kodu "gb"dir (teknik olarak "Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık'ı" için kullanılır).

AccessibilityOptions sınıfı

google.maps.places.AccessibilityOptions sınıf

const {AccessibilityOptions} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

hasWheelchairAccessibleEntrance
Tür:  boolean optional
Bir yerde tekerlekli sandalyeye uygun giriş olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.
hasWheelchairAccessibleParking
Tür:  boolean optional
Bir yerde tekerlekli sandalyeye uygun park yeri olup olmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.
hasWheelchairAccessibleRestroom
Tür:  boolean optional
Bir yerde tekerlekli sandalyeye uygun tuvalet olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.
hasWheelchairAccessibleSeating
Tür:  boolean optional
Bir yerde tekerlekli sandalyeye uygun oturma düzeni olup olmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.

AddressComponent sınıfı

google.maps.places.AddressComponent sınıf

const {AddressComponent} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

longText
Tür:  string optional
Adres bileşeninin tam metni.
shortText
Tür:  string optional
Belirtilen adres bileşeninin kısaltılmış metni.
types
Tür:  Array<string>
Bu adres bileşeninin türünü belirten bir dize dizisi. Geçerli türlerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

İlişkilendirme sınıf

google.maps.places.Attribution sınıf

const {Attribution} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

provider
Tür:  string optional
Bu Yer sonucu için gösterilecek atıf metni.
providerURI
Tür:  string optional

FetchFieldsRequest arayüzü

google.maps.places.FetchFieldsRequest arayüz

Yer alanlarını getirmek için seçenekler.

fields
Tür:  Array<string>
Getirilecek alanların listesi.

OpeningHours sınıfı

google.maps.places.OpeningHours sınıf

const {OpeningHours} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

periods
Kronolojik sırayla, pazar gününden başlayarak haftanın her gününü kapsayan açılış dönemleri. Yerin açık olmadığı günler dahil değildir.
weekdayDescriptions
Tür:  Array<string>
Haftanın her günü için biçimlendirilmiş açılış saatlerini temsil eden yedi dizeden oluşan dizi. Rehber Hizmeti, çalışma saatlerini geçerli dile göre biçimlendirir ve yerelleştirir. Bu dizideki öğelerin sıralaması dile bağlıdır. Bazı diller hafta pazartesi, bazıları ise pazar günü başlar.

OpeningHoursPeriod sınıfı

google.maps.places.OpeningHoursPeriod sınıf

const {OpeningHoursPeriod} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

close
Tür:  OpeningHoursPoint optional
Yer için kapanış saati.
open
Yerin açılış saati.

OpeningHoursPoint sınıf

google.maps.places.OpeningHoursPoint sınıf

const {OpeningHoursPoint} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

day
Tür:  number
Pazar gününden başlayarak [0, 6] aralığındaki bir sayı olarak haftanın günü. Örneğin, 2, Salı anlamına gelir.
hour
Tür:  number
[0, 23] aralığında, bir sayı olarak OpeningHoursPoint.time değerinin saati. Bu bilgi, Yerin saat diliminde bildirilir.
minute
Tür:  number
[0, 59] aralığında, OpeningHoursPoint.time değerinin dakikası. Bu bilgi, Yerin saat diliminde bildirilir.

ParkingOptions sınıfı

google.maps.places.ParkingOptions sınıf

const {ParkingOptions} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

hasFreeGarageParking
Tür:  boolean optional
Bir yerin ücretsiz kapalı otopark sunup sunmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.
hasFreeParkingLot
Tür:  boolean optional
Bir yerde ücretsiz otopark olup olmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.
hasFreeStreetParking
Tür:  boolean optional
Bir yerin cadde üzerinde ücretsiz otopark hizmeti sunup sunmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.
hasPaidGarageParking
Tür:  boolean optional
Bir yerin ücretli kapalı otoparkı olup olmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.
hasPaidParkingLot
Tür:  boolean optional
Bir yerde ücretli otopark olup olmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.
hasPaidStreetParking
Tür:  boolean optional
Bir yerin cadde üzerinde ücretli park yeri sunup sunmadığıdır. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.
hasValetParking
Tür:  boolean optional
Otellerin vale park hizmeti verip vermediğidir. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.

PaymentOptions sınıf

google.maps.places.PaymentOptions sınıf

const {PaymentOptions} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

acceptsCashOnly
Tür:  boolean optional
Bir yerin yalnızca nakit ödeme kabul edip etmediği. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.
acceptsCreditCards
Tür:  boolean optional
Bir yerin kredi kartıyla ödeme kabul edip etmediği. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.
acceptsDebitCards
Tür:  boolean optional
Bir yerin banka kartıyla ödeme kabul edip etmediği. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.
acceptsNFC
Tür:  boolean optional
Bir yerin NFC üzerinden ödeme kabul edip etmediği. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür.

Fotoğraf sınıfı

google.maps.places.Photo sınıf

const {Photo} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

authorAttributions
Bu fotoğraf için gösterilecek atıf metni.
heightPx
Tür:  number
Fotoğrafın piksel cinsinden yüksekliği.
widthPx
Tür:  number
Fotoğrafın piksel cinsinden genişliği.
getURI
getURI([options])
Parametreler: 
Dönüş Değeri:  string
Belirtilen seçeneklere karşılık gelen resim URL'sini döndürür.

AuthorAttribution sınıfı

google.maps.places.AuthorAttribution sınıf

const {AuthorAttribution} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

displayName
Tür:  string
Bu sonuç için yazarın adı.
photoURI
Tür:  string optional
Bu sonuç için yazarın fotoğraf URI'sı. Bu seçenek her zaman kullanılamayabilir.
uri
Tür:  string optional
Bu sonuç için yazarın profil URI'sı.

PlusCode sınıfı

google.maps.places.PlusCode sınıf

const {PlusCode} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

compoundCode
Tür:  string optional
Derece alanının 1/8000'i x 1/8000'i olan bir artı kodu. Burada, ilk dört karakter (alan kodu) atlanır ve yerle ilgili bir açıklamayla değiştirilir. Örneğin, "9G8F+5W Zürih, İsviçre".
globalCode
Tür:  string optional
Derece alanının 1/8000'i x 1/8000'lik bir alana sahip artı kodu. Örneğin, "8FVC9G8F+5W".

İnceleme sınıfı

google.maps.places.Review sınıf

const {Review} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

authorAttribution
Tür:  AuthorAttribution optional
Yorumcu.
publishTime
Tür:  Date optional
rating
Tür:  number optional
Bu yorumun puanı (1,0 ile 5,0 (dahil) arasında bir sayı).
relativePublishTimeDescription
Tür:  string optional
İnceleme zamanını, geçerli saate göre dil ve ülkeye uygun bir biçimde ifade eden, biçimlendirilmiş son saat dizesi. Örneğin ""bir ay önce"'.
text
Tür:  string optional
Yorumun metnidir.
textLanguageCode
Tür:  string optional
Yorumun yazıldığı dili belirten IETF dil kodu. Bu kodun, ülkeyi veya bölgeyi belirten herhangi bir ikincil etiket olmadan yalnızca ana dil etiketini içerdiğini unutmayın. Örneğin, tüm İngilizce yorumlar "en-AU" veya "en-UK" yerine 'en' olarak etiketlenir.

PriceLevel sabit değerleri

google.maps.places.PriceLevel sabit değer

Yer nesneleri için fiyat düzeyi sıralaması.

const {PriceLevel} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

EXPENSIVE
FREE
INEXPENSIVE
MODERATE
VERY_EXPENSIVE

SearchByTextRequest arayüzü

google.maps.places.SearchByTextRequest arayüz

Place.searchByText için arayüz isteği.

fields
Tür:  Array<string>
Faturalandırılacak yanıta dahil edilecek alanlar. ['*'] geçirilirse mevcut tüm alanlar döndürülür ve bunlar için faturalandırılırsınız (bu, üretim dağıtımları için önerilmez). Alanların listesi için bkz. PlaceResult. İç içe alanlar nokta yollarıyla belirtilebilir (örneğin, "geometry.location").
includedType optional
Tür:  string optional
İstenen yer türü. Desteklenen türlerin tam listesi: https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service/place-types. Yalnızca bir dahil edilen tür desteklenir. Bkz. SearchByTextRequest.useStrictTypeFiltering
isOpenNow optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: false
Aramayı, açık olan yerlerle sınırlandırmak için kullanılır.
language optional
Tür:  string optional
Yer ayrıntıları varsa, tercih edilen dilde görüntülenir. Varsayılan olarak tarayıcının dil tercihini kullanır. Desteklenen dillerin güncel listesi: https://developers.google.com/maps/faq#languagesupport.
locationBias optional
Aranacak bölge. Bu konum bir ön yargı görevi görür ve belirli bir konumun çevresindeki sonuçların döndürülebileceği anlamına gelir. locationRestriction ile birlikte ayarlanamaz.
locationRestriction optional
Aranacak bölge. Bu konum bir kısıtlama görevi görür. Bu nedenle, belirtilen konumun dışındaki sonuçlar döndürülmez. locationBias ile birlikte ayarlanamaz.
maxResultCount optional
Tür:  number optional
Döndürülecek maksimum sonuç sayısı. Bu değer 1 ile 20 arasında olmalıdır (1 ve 20 dahil).
minRating optional
Tür:  number optional
Ortalama kullanıcı oyu bu sınırın kesinlikle altında olan sonuçları filtreleyerek hariç tutun. Geçerli değer, 0,5'lık bir tempoda 0 ile 5 (her biri dahil) arasında (her iki değer dahil) bir kesirli sayı olmalıdır (yani [0, 0,5, 1,0, ... , 5,0]). Giriş puanı en yakın 0,5(tavan) değerine yuvarlanır. Örneğin, 0,6 değerindeki bir derecelendirme 1,0'ın altında olan tüm sonuçları ortadan kaldırır.
priceLevels optional
Tür:  Array<PriceLevel> optional
Aramayı belirli fiyat seviyeleri olarak işaretlenen yerlerle kısıtlamak için kullanılır. Tüm fiyat seviyesi kombinasyonları seçilebilir. Varsayılan olarak tüm fiyat seviyeleri kullanılır.
query optional
Tür:  string optional
BetarankBy optional
rankPreference optional
Varsayılan: SearchByTextRankPreference.DISTANCE
Sonuçların yanıtta nasıl sıralanacağı.
region optional
Tür:  string optional
İsteğin geldiği konumun Unicode ülke/bölge kodu (CLDR). Bu parametre, varsa bölgeye özgü yer adı gibi yer ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır. Parametre, geçerli yasalara göre sonuçları etkileyebilir. Daha fazla bilgi için https://www.unicode.org/cldr/charts/latest/supplemental/territory_language_information.html adresine bakın. 3 haneli bölge kodlarının şu anda desteklenmediğini unutmayın.
textQuery optional
Tür:  string optional
Zorunlu. Metin araması için metin sorgusu.
useStrictTypeFiltering optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: false
SearchByTextRequest.includedType için yüksek düzey tür filtrelemesini ayarlamak üzere kullanılır. Doğru değerine ayarlanırsa yalnızca aynı türdeki sonuçlar döndürülür.

SearchByTextRankPreference sabit değerleri

google.maps.places.SearchByTextRankPreference sabit değer

SearchByTextRequest için RankPreference sıralaması.

const {SearchByTextRankPreference} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

DISTANCE Sonuçları mesafeye göre sıralar.
RELEVANCE Sonuçları alaka düzeyine göre sıralar.

SearchNearbyRequest arayüzü

google.maps.places.SearchNearbyRequest arayüz

Place.searchNearby için arayüz isteği. İstek hakkında daha fazla bilgi için Places API referansı bölümüne bakın.

fields
Tür:  Array<string>
Faturalandırılacak yanıta dahil edilecek alanlar. ['*'] geçirilirse mevcut tüm alanlar döndürülür ve bunlar için faturalandırılırsınız (bu, üretim dağıtımları için önerilmez). Alanların listesi için bkz. PlaceResult. İç içe alanlar nokta yollarıyla belirtilebilir (örneğin, "geometry.location").
locationRestriction
Merkezi ve yarıçapı olan bir daire olarak belirtilen, aranacak bölge. Belirtilen konumun dışındaki sonuçlar döndürülmez.
excludedPrimaryTypes optional
Tür:  Array<string> optional
Hariç tutulan birincil yer türü. Desteklenen türlerin tam listesini inceleyin. Bir yerin yalnızca tek bir birincil türü olabilir. En fazla 50 tür belirtilebilir. Hem included hem de excluded listelerinde aynı türü belirtirseniz INVALID_ARGUMENT hatası döndürülür.
includedPrimaryTypes optional
Tür:  Array<string> optional
Dahil edilen birincil yer türü. Desteklenen türlerin tam listesini inceleyin. Bir yerin yalnızca tek bir birincil türü olabilir. En fazla 50 tür belirtilebilir. Hem included hem de excluded listelerinde aynı türü belirtirseniz INVALID_ARGUMENT hatası döndürülür.
includedTypes optional
Tür:  Array<string> optional
Dahil edilen yer türü. Desteklenen türlerin tam listesini inceleyin. Bir yerin birçok farklı yer türü olabilir. En fazla 50 tür belirtilebilir. Hem included hem de excluded listelerinde aynı türü belirtirseniz INVALID_ARGUMENT hatası döndürülür.
language optional
Tür:  string optional
Yer ayrıntıları varsa, tercih edilen dilde görüntülenir. Varsayılan olarak tarayıcının dil tercihini kullanır. Desteklenen dillerin güncel listesi: https://developers.google.com/maps/faq#languagesupport.
maxResultCount optional
Tür:  number optional
Döndürülecek maksimum sonuç sayısı. Bu değer 1 ile 20 arasında olmalıdır (1 ve 20 dahil).
rankPreference optional
Varsayılan: SearchNearbyRankPreference.DISTANCE
Sonuçların yanıtta nasıl sıralanacağı.
region optional
Tür:  string optional
İsteğin geldiği konumun Unicode ülke/bölge kodu (CLDR). Bu parametre, varsa bölgeye özgü yer adı gibi yer ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır. Parametre, geçerli yasalara göre sonuçları etkileyebilir. Daha fazla bilgi için https://www.unicode.org/cldr/charts/latest/supplemental/territory_language_information.html adresine bakın. 3 haneli bölge kodlarının şu anda desteklenmediğini unutmayın.

SearchNearbyRankPreference sabit değerleri

google.maps.places.SearchNearbyRankPreference sabit değer

SearchNearbyRequest için RankPreference sıralaması.

const {SearchNearbyRankPreference} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

DISTANCE Sonuçları mesafeye göre sıralar.
POPULARITY Sonuçları popülerliğe göre sıralar.