Place (beta)

Rehber sınıfı

google.maps.places.Place sınıf

const {Place} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

Place
Place(options)
Parametreler: 
BetafindPlaceFromPhoneNumber
findPlaceFromPhoneNumber(request)
Parametreler: 
İade Değeri:  Promise<{places:Array<Place>}>
Belirtilen telefon numarasına göre bir yeri arar. Birden fazla yerin telefon numarası paylaşabileceği nadir durumlar nedeniyle bir diziyi döndürür.
BetafindPlaceFromQuery
findPlaceFromQuery(request)
Parametreler: 
İade Değeri:  Promise<{places:Array<Place>}>
Belirtilen metin sorgusuna göre bir yer arar. Sorgunun biraz belirsiz olduğu ve birden fazla yerin döndürüldüğü durumlar nedeniyle bir diziyi döndürür. Bu yöntem, birden fazla sonucun elde edilmesi beklenen aramalarda kullanılmaz.
addressComponents
Tür:  Array<AddressComponent> optional
Bu yerin konumuyla ilgili adres bileşenleri koleksiyonu. Bilinen adres verisi yoksa boş nesne. Adres, sunucudan çağrıldıysa undefined.
adrFormatAddress
Tür:  string optional
Yerin adresinin adr mikro biçiminde gösterimi.
attributions
Tür:  Array<Attribution> optional
Bu Yer sonucu için gösterilecek ilişkilendirme metni.
businessStatus
Tür:  BusinessStatus optional
Konumun çalışma durumu. Bilinen bir durum yoksa null. undefined: Durum verileri sunucudan yüklenmediyse.
displayName
Tür:  string optional
Konumun görünen adı. Ad yoksa null. Ad verileri sunucudan yüklenmediyse undefined.
formattedAddress
Tür:  string optional
Konumların tam adresi.
googleMapsURI
Tür:  string optional
Bu yerin resmi Google sayfasının URL'si. Bu sayfa, Yer hakkında mevcut en iyi bilgileri içeren, Google'a ait bir sayfadır.
hasCurbsidePickup
Tür:  boolean optional
Bir yerin arabaya teslim alma özelliği olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
hasDelivery
Tür:  boolean optional
Bir yerin teslimat durumu. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
hasDineIn
Tür:  boolean optional
Bir yerin akşam yemeğinde olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
hasTakeout
Tür:  boolean optional
Bir yerde paket servisi olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
hasWheelchairAccessibleEntrance
Tür:  boolean optional
Bir yerde tekerlekli sandalyeye uygun giriş olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
iconBackgroundColor
Tür:  string optional
Yerin kategorisi için varsayılan HEX renk kodu.
id
Tür:  string
Benzersiz yer kimliği.
internationalPhoneNumber
Tür:  string optional
Yerin uluslararası biçimdeki telefon numarası. Uluslararası biçim ülke kodunu içerir ve başında artı (+) işareti bulunur.
isReservable
Tür:  boolean optional
Bir yerin ayırtılabilir olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
location
Tür:  LatLng optional
Yerin konumu.
nationalPhoneNumber
Tür:  string optional
Yerin, numaranın bölgesel kurallarına göre biçimlendirilmiş telefon numarası.
openingHours
Tür:  OpeningHours optional
photos
Tür:  Array<Photo> optional
Bu yerin fotoğrafları. Koleksiyon en fazla on Photo nesne içerir.
plusCode
Tür:  PlusCode optional
priceLevel
Tür:  PriceLevel optional
Yer'in fiyat düzeyi. Bu özellik, aşağıdaki değerlerden herhangi birini döndürebilir
  • Free
  • Inexpensive
  • Moderate
  • Expensive
  • Very Expensive
rating
Tür:  number optional
Bu yerle ilgili kullanıcı yorumlarına göre 1, 0 ile 5, 0 arasında bir puan.
requestedLanguage
Tür:  string optional
Bu yer için istenen dil.
requestedRegion
Tür:  string optional
Bu yer için istenen bölge.
reviews
Tür:  Array<Review> optional
Bu yerle ilgili yorumların listesi.
servesBeer
Tür:  boolean optional
Biranın bira servisi olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
servesBreakfast
Tür:  boolean optional
Bir yerde kahvaltı servisi olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
servesBrunch
Tür:  boolean optional
Bir yerin brunch servisi yapıp yapmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
servesDinner
Tür:  boolean optional
Bir yerin akşam yemeği servisi olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
servesLunch
Tür:  boolean optional
Bir yerin öğle yemeği servisi olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
servesVegetarianFood
Tür:  boolean optional
Bir yerin vejetaryen yemekler servis edip etmediği. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
servesWine
Tür:  boolean optional
Bir yerin şarap servisi olup olmadığı. Değer biliniyorsa "true" veya "false" değerini döndürür. Değer bilinmiyorsa "null" değerini döndürür. Bu alan henüz istenmediyse "undefined" değerini döndürür.
svgIconMaskURI
Tür:  string optional
Bir yerin kategorisini temsil etmek için kullanılabilecek svg resim maskesi kaynağının URI'sı.
types
Tür:  Array<string> optional
Bu yer için tür (örneğin, ["political", "locality"] veya ["restaurant", "establishment"]).
userRatingCount
Tür:  number optional
Bu yerin Place.rating metriğine katkıda bulunan kullanıcı puanlarının sayısı.
utcOffsetMinutes
Tür:  number optional
Yerin geçerli saat diliminin UTC ile farkı (dakika cinsinden). Örneğin, Avusturya Doğu Standart Saati (GMT+10) yaz saatinden 11 saat ileride olduğu için utc_offset_minutes 660 olur. UTC'nin arkasındaki saat dilimleri için ofset negatiftir. Örneğin, Yeşil Burun Adaları için utc_offset_minutes -60 şeklindedir.
viewport
Tür:  LatLngBounds optional
Bu yeri bir harita üzerinde gösterirken tercih edilen görüntü alanı.
websiteURI
Tür:  string optional
İşletmenin ana sayfası gibi bu yerin yetkili web sitesi.
BetafetchFields
fetchFields(options)
Parametreler: 
İade Değeri:  Promise<{place:Place}>
BetagetNextOpeningTime
getNextOpeningTime([date])
Parametreler: 
  • dateDate optional
İade Değeri:  Promise<Date optional>
Bir sonraki Açılış Saati Saati'ni temsil eden Tarihi hesaplar. Sonucu hesaplamak için veriler yetersizse veya bu yer çalışmıyorsa tanımsız olarak döndürülür.
BetaisOpen
isOpen([date])
Parametreler: 
  • dateDate optional Varsayılan olarak şu an kullanılır.
İade Değeri:  Promise<boolean optional>
İlgili tarih aralığında bu yerin açık olup olmadığını kontrol edin. Konuma ait bilinen veriler bunu hesaplamak için yeterli değilse (ör. çalışma saatleri kayıtlı değilse) undefined ile çözümlenir.
toJSON
toJSON()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  Object İstenen tüm Yer özelliklerini içeren bir JSON nesnesi.

PlaceOptions arayüz

google.maps.places.PlaceOptions arayüz

Yer oluşturma seçenekleri.

id
Tür:  string
Benzersiz yer kimliği.
requestedLanguage optional
Tür:  string optional
Ayrıntıların döndürülmesi gereken dil için bir dil tanımlayıcısı. Desteklenen dillerin listesine bakın.
requestedRegion optional
Tür:  string optional
Kullanıcının bulunduğu bölgenin bölge kodu. Bu, hangi fotoğrafların döndürülebileceğini ve muhtemelen başka şeyleri de etkileyebilir. Bölge kodu, iki karakterli ccTLD ("üst düzey alan") değerini kabul eder. Çoğu ccTLD kodu, bazı önemli istisnalar dışında ISO 3166-1 kodlarıyla aynıdır. Örneğin, Birleşik Krallık'ın ccTLD'si "uk" (.co.uk), ISO 3166-1 kodu ise "gb"dır (teknik olarak "Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı" için).

Addresscomponent sınıfı

google.maps.places.AddressComponent sınıf

const {AddressComponent} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

longText
Tür:  string optional
Adres bileşeninin tam metni.
shortText
Tür:  string optional
Belirtilen adres bileşeninin kısaltılmış kısa metni.
types
Tür:  Array<string>
Bu adres bileşeninin türünü belirten bir dize dizisi. Geçerli türlerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

İlişkilendirme sınıfı

google.maps.places.Attribution sınıf

const {Attribution} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

provider
Tür:  string optional
Bu Yer sonucu için gösterilecek ilişkilendirme metni.
providerURI
Tür:  string optional

FetchFieldsRequest arayüzü

google.maps.places.FetchFieldsRequest arayüz

Yer alanlarını getirme seçenekleri.

fields
Tür:  Array<string>
Getirilecek alanların listesi.
sessionToken optional
Tür:  AutocompleteSessionToken optional
Ayrıntılar isteğini bir otomatik tamamlama oturumuyla gruplandırmak için kullanılan benzersiz referans.

OpeningHours sınıfı

google.maps.places.OpeningHours sınıf

const {OpeningHours} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

periods
Pazardan kronolojik sırayla, haftanın her gününü kapsayan açılış dönemleri. Yerin açık olmadığı günleri içermez.
weekdayDescriptions
Tür:  Array<string>
Haftanın her günü için biçimlendirilmiş açılış saatlerini temsil eden yedi dizeden oluşan dizi. Yerler Hizmeti, çalışma saatlerini geçerli dile göre biçimlendirir ve yerelleştirir. Bu dizideki öğelerin sıralaması dile bağlıdır. Bazı diller pazartesi hafta, bazıları ise pazar günleri başlar.

OpeningHoursPeriod sınıfı

google.maps.places.OpeningHoursPeriod sınıf

const {OpeningHoursPeriod} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

close
Tür:  OpeningHoursPoint optional
Yerin kapanış saati.
open
Yer'in açılış saati.

OpeningHoursPoint sınıfı

google.maps.places.OpeningHoursPoint sınıf

const {OpeningHoursPoint} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

day
Tür:  number
Pazar gününden itibaren [0, 6] aralığında bir sayı olarak haftanın günü. Örneğin, 2, Salı anlamına gelir.
hour
Tür:  number
[0, 23] aralığında OpeningHoursPoint.time sayı olarak saati. Bu, yerin saat diliminde bildirilir.
minute
Tür:  number
[0, 59] aralığında OpeningHoursPoint.time sayı olarak dakika. Bu, yerin saat diliminde bildirilir.

Fotoğraf sınıfı

google.maps.places.Photo sınıf

const {Photo} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

attributions
Bu fotoğraf için gösterilecek ilişkilendirme metni.
heightPx
Tür:  number
Fotoğrafın piksel cinsinden yüksekliği.
widthPx
Tür:  number
Fotoğrafın piksel cinsinden genişliği.
getURI
getURI([options])
Parametreler: 
İade Değeri:  string
Belirtilen seçeneklere karşılık gelen resim URL'sini döndürür.

PhotoAttribution sınıfı

google.maps.places.PhotoAttribution sınıf

const {PhotoAttribution} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

author
Tür:  string
Bu Fotoğraf sonucu için gösterilecek ilişkilendirme metni.
authorURI
Tür:  string optional

PlusCode sınıfı

google.maps.places.PlusCode sınıf

const {PlusCode} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

compoundCode
Tür:  string optional
İlk dört karakterden (alan kodu) çıkarılıp bir konum açıklamasıyla değiştirilen eğitim derecesinin 1/8000'i ile 1/8000'i içeren bir artı kodu. Örneğin, "9G8F+5W Zürih, İsviçre".
globalCode
Tür:  string optional
Derecenin 1/8000'inin 1/8000'ini oluşturan bir artı kodu. Örneğin, "8FVC9G8F+5W".

Sınıfı inceleyin

google.maps.places.Review sınıf

const {Review} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

author
Tür:  string optional
Yorumcunun adı.
authorPhotoURI
Tür:  string optional
Kayıt operatörü profil resminin URL'si.
authorURI
Tür:  string optional
Yorumcunun profilinin URL'si.
publishTime
Tür:  Date optional
rating
Tür:  number optional
Bu yorumun puanı (1,0 ve 5,0 (dahil).
relativePublishTimeDescription
Tür:  string optional
Son zamanı gösteren, inceleme süresini geçerli zamana göre dile ve ülkeye uygun bir biçimde ifade eden bir dize. Örneğin"`bir ay önce"'.
text
Tür:  string optional
Bir yorumun metni.
textLanguageCode
Tür:  string optional
Bu incelemenin yazıldığı dili belirten IETF dil kodu. Bu kodun yalnızca ülke veya bölgeyi belirten ikincil bir etiketi olmayan ana dil etiketini içerdiğini unutmayın. Örneğin, tüm İngilizce yorumlar "en-AU" veya "en-UK" yerine 'en' olarak etiketlenir.

PriceLevel sabit değerler

google.maps.places.PriceLevel sabit değer

Yer nesneleri için fiyat düzeyi sıralama.

const {PriceLevel} = await google.maps.importLibrary("places") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

EXPENSIVE
FREE
INEXPENSIVE
MODERATE
VERY_EXPENSIVE