Coordinates

LatLng sınıfı

google.maps.LatLng sınıf

LatLng, coğrafi koordinatlardaki bir noktadır: enlem ve boylam.

 • Enlem, -90 ile 90 derece arasında (ikisi de dahil) değişir. Bu aralığın üstündeki veya altındaki değerler [-90, 90] aralığına sabitlenir. Başka bir deyişle, belirtilen değer -90'dan küçükse, -90'a ayarlanır. Değer 90'dan büyükse 90 olarak ayarlanır.
 • Enlem, 180 ve 180 derece arasında değişir (bu değerler dahil). Bu aralığın üstündeki veya altındaki değerler, aralığın içine yerleştirileceği şekilde sarmalanır. Örneğin, -190 değeri 170'e dönüştürülür. 190 değeri, -170'e dönüştürülür. Bu da boylamların dünyanın farklı yerlerine sarıldığını gösterir.
Varsayılan harita projeksiyonu, boylamı haritanın x koordinatı ile, enlemi ise y koordinasıyla ilişkilendirir. Ancak enlem koordinatı her zaman ilk ve ardından boylamla yazılır.
LatLng öğesinin koordinatlarını değiştiremeyeceğinize dikkat edin. Başka bir nokta hesaplamak isterseniz yeni bir nokta oluşturmanız gerekir.

LatLng nesnelerini kabul eden çoğu yöntem bir LatLngLiteral nesnesi de kabul eder. Böylece, aşağıdakilerin eşdeğeri olur:

 map.setCenter(new google.maps.LatLng(-34, 151));
map.setCenter({lat: -34, lng: 151});

Oluşturucu, LatLngLiteral ve LatLng nesnelerini de kabul eder. Oluşturucuya bir LatLng örneği iletilirse kopya oluşturulur.

Oluşturucu için yapılabilecek olası aramalar aşağıda belirtilmiştir:

 new google.maps.LatLng(-34, 151);
new google.maps.LatLng(-34, 151, true);
new google.maps.LatLng({lat: -34, lng: 151});
new google.maps.LatLng({lat: -34, lng: 151}, true);
new google.maps.LatLng(new google.maps.LatLng(-34, 151));
new google.maps.LatLng(new google.maps.LatLng(-34, 151), true);

const {LatLng} = await google.maps.importLibrary("core") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

LatLng
LatLng(latOrLatLngOrLatLngLiteral[, lngOrNoClampNoWrap, noClampNoWrap])
Parametreler: 
 • latOrLatLngOrLatLngLiteralnumber|LatLngLiteral|LatLng
 • lngOrNoClampNoWrapnumber|boolean optional
 • noClampNoWrapboolean optional
Bir coğrafi noktayı temsil eden LatLng nesnesi oluşturur. Enlem, [-90, 90] aralığında derece cinsinden belirtilir. Enlem, [-180, 180) aralığında derece cinsinden belirtilir. Bu aralığın dışındaki değerleri etkinleştirmek için noClampNoWrap değerini true olarak belirleyin. Enlem ve boylam sıralarına dikkat edin.
equals
equals(other)
Parametreler: 
İade Değeri:  boolean
Karşılaştırma işlevi.
lat
lat()
Parametreler: Yok
İade Değeri:  number
Enlemi derece cinsinden döndürür.
lng
lng()
Parametreler: Yok
İade Değeri:  number
boylamı derece cinsinden döndürür.
toJSON
toJSON()
Parametreler: Yok
İade Değeri:  LatLngLiteral
JSON gösterimine dönüştürür. Bu işlevin JSON.stringify aracılığıyla kullanılması amaçlanmıştır.
toString
toString()
Parametreler: Yok
İade Değeri:  string
Dize gösterimine dönüşür.
toUrlValue
toUrlValue([precision])
Parametreler: 
 • precisionnumber optional
İade Değeri:  string
Bu LatLng için "lat,lng" biçiminde bir dize döndürür. lat/lng değerlerini varsayılan olarak 6 ondalık basamağa yuvarlarız.

LatLngLiteral arayüzü

google.maps.LatLngLiteral arayüz

Nesne değişmez değerleri, kolaylık sağlamak amacıyla birçok yerde LatLng nesneleri yerine kabul edilir. Bunlar, API API'si ile karşılaştığında LatLng nesnelerine dönüştürülür.

Örnekler:

 map.setCenter({lat: -34, lng: 151});
new google.maps.Marker({position: {lat: -34, lng: 151}, map: map});

LatLng nesne değişmez değerleri Geometri kitaplığında desteklenmez.

lat
Tür:  number
Enlem: derece. Değerler [-90, 90] aralığına sabitlenir. Başka bir deyişle, belirtilen değer -90'dan küçükse, -90'a ayarlanır. Değer 90'dan büyükse 90 olarak ayarlanır.
lng
Tür:  number
Derece cinsinden boylam. [-180, 180] aralığının dışındaki değerler, aralığın içinde kalacak şekilde sarmalanır. Örneğin, -190 değeri 170'e dönüştürülür. 190 değeri, -170'e dönüştürülür. Bu da boylamların dünyanın farklı yerlerine sarıldığını gösterir.

LatLngBounds sınıfı

google.maps.LatLngBounds sınıf

LatLngBounds örneği, 180 derece boylamlı meridyeni aşan bir dikdörtgen de dahil olmak üzere coğrafi koordinatların bir dikdörtgenini temsil eder.

const {LatLngBounds} = await google.maps.importLibrary("core") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

LatLngBounds
LatLngBounds([swOrLatLngBounds, ne])
Parametreler: 
Güney-batı ve kuzey-doğu köşelerinden noktalarla bir dikdörtgen oluşturur.
contains
contains(latLng)
Parametreler: 
İade Değeri:  boolean
Belirli bir enlem/boylam değeri bu sınırlar dahilindeyse true değerini döndürür.
equals
equals(other)
Parametreler: 
İade Değeri:  boolean
Bu sınırlar yaklaşık olarak belirtilen sınırlara eşitse true değerini döndürür.
extend
extend(point)
Parametreler: 
İade Değeri:  LatLngBounds
Bu sınırları belirli bir noktayı içerecek şekilde genişletir.
getCenter
getCenter()
Parametreler: Yok
İade Değeri:  LatLng
Bu LatLngBound'ların merkezini hesaplar
getNorthEast
getNorthEast()
Parametreler: Yok
İade Değeri:  LatLng
Bu sınırların kuzey doğu köşesini döndürür.
getSouthWest
getSouthWest()
Parametreler: Yok
İade Değeri:  LatLng
Bu sınırların güney-batı köşesini döndürür.
intersects
intersects(other)
Parametreler: 
İade Değeri:  boolean
Bu sınırlar diğer sınırlarla nokta paylaşırsa true değerini döndürür.
isEmpty
isEmpty()
Parametreler: Yok
İade Değeri:  boolean
Sınırlar boşsa döndürülür.
toJSON
toJSON()
Parametreler: Yok
İade Değeri:  LatLngBoundsLiteral
JSON gösterimine dönüştürür. Bu işlevin JSON.stringify aracılığıyla kullanılması amaçlanmıştır.
toSpan
toSpan()
Parametreler: Yok
İade Değeri:  LatLng
Belirli bir harita sınırlarını enlem/boylam aralığına dönüştürür.
toString
toString()
Parametreler: Yok
İade Değeri:  string
Dizeye dönüştürür.
toUrlValue
toUrlValue([precision])
Parametreler: 
 • precisionnumber optional
İade Değeri:  string
Bu sınırlar için "lat_lo,lng_lo,lat_hi,lng_hi" biçiminde bir dize döndürür. Burada "lo", sınırlayıcı kutunun güneybatı köşesine karşılık gelirken "hi", bu kutunun kuzeydoğu köşesine karşılık gelir.
union
union(other)
Parametreler: 
İade Değeri:  LatLngBounds
Bu sınırları, bunun ve belirli sınırların birleşimini içerecek şekilde genişletir.
MAX_BOUNDS Dünyanın maksimum sınırları için LatLngBounds. Bu sınırlar dünyanın tamamını kapsar.

LatLngBoundsLiteral arayüz

google.maps.LatLngBoundsLiteral arayüz

API genelinde nesne değişmez değerleri, LatLngBounds nesnelerin yerine kabul edilir. Bunlar otomatik olarak LatLngBounds nesnelere dönüştürülür. Tüm south, west, north ve east ayarlanmalıdır. Aksi takdirde bir istisna atılır.

east
Tür:  number
Derece cinsinden doğu boylamı. [-180, 180] aralığının dışındaki değerler [-180, 180] aralığına sarmalanır. Örneğin, -190 değeri 170'e dönüştürülür. 190 değeri, -170'e dönüştürülür. Bu da boylamların dünyanın farklı yerlerine sarıldığını gösterir.
north
Tür:  number
Derece cinsinden kuzey enlem. Değerler [-90, 90] aralığına sabitlenir. Başka bir deyişle, belirtilen değer -90'dan küçükse, -90'a ayarlanır. Değer 90'dan büyükse 90 olarak ayarlanır.
south
Tür:  number
Enlem cinsinden güney enlemi. Değerler [-90, 90] aralığına sabitlenir. Başka bir deyişle, belirtilen değer -90'dan küçükse, -90'a ayarlanır. Değer 90'dan büyükse 90 olarak ayarlanır.
west
Tür:  number
Batı boylamı ve derece. [-180, 180] aralığının dışındaki değerler [-180, 180] aralığına sarmalanır. Örneğin, -190 değeri 170'e dönüştürülür. 190 değeri, -170'e dönüştürülür. Bu da boylamların dünyanın farklı yerlerine sarıldığını gösterir.

LatLngAltitude sınıfı

google.maps.LatLngAltitude sınıf

LatLngAltitude, coğrafi koordinatlarda 3D noktadır: enlem, boylam ve rakım.

 • Enlem, -90 ile 90 derece arasında (ikisi de dahil) değişir. Bu aralığın üstündeki veya altındaki değerler [-90, 90] aralığına sabitlenir. Başka bir deyişle, belirtilen değer -90'dan küçükse, -90'a ayarlanır. Değer 90'dan büyükse 90 olarak ayarlanır.
 • Enlem, 180 ve 180 derece arasında değişir (bu değerler dahil). Bu aralığın üstündeki veya altındaki değerler, aralığın içine yerleştirileceği şekilde sarmalanır. Örneğin, -190 değeri 170'e dönüştürülür. 190 değeri, -170'e dönüştürülür. Bu da boylamların dünyanın farklı yerlerine sarıldığını gösterir.
 • Rakım, metre cinsinden ölçülür. Pozitif değerler, yer seviyesinin üzerindeki yükseklikleri, negatif değerler ise yer yüzeyinin altındaki yüksekliği belirtir.

Bu sınıf LatLngAltitudeLiteral uyguluyor.

Bu sınıf LatLngLiteral uyguluyor.

const {LatLngAltitude} = await google.maps.importLibrary("core") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

LatLngAltitude
LatLngAltitude(value[, noClampNoWrap])
Parametreler: 
 • valueLatLngAltitude|LatLngAltitudeLiteral|LatLng|LatLngLiteral İlk kullanıma hazırlama değeri.
 • noClampNoWrapboolean optional [-90, 90] aralığında geçerli enlem değerleri veya [-180, 180] aralığında geçerli bir boylam değeri olmasa bile başlangıç değerlerinin saklanıp saklanmayacağı. Varsayılan değer, enlemi sınırlama ve boylama sarmalamayı sağlayan false ayarıdır.
altitude
Tür:  number
Rakımı döndürür.
lat
Tür:  number
Enlemi döndürür.
lng
Tür:  number
Boylam değerini döndürür.
equals
equals(other)
Parametreler: 
Dönüş Değeri:  boolean İki nesnenin eşit olup olmadığı.
Karşılaştırma işlevi.
toJSON
toJSON()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  LatLngAltitudeLiteral Bu nesnenin JSON gösterimi.

LatLngAltitudeLiteral arayüz

google.maps.LatLngAltitudeLiteral arayüz

Nesne değişmez değerleri, kolaylık sağlamak amacıyla birçok yerde LatLngAltitude nesneleri yerine kabul edilir. Bunlar, API API'si ile karşılaştığında LatLngAltitude nesnelerine dönüştürülür.

Bu arayüzün süresi LatLngLiteral tarihindedir.

altitude
Tür:  number
Varsayılan: 0
Zemin yüzeyinden uzaklık (metre cinsinden). Negatif değer, yeryüzünün altında görünür.
lat
Tür:  number
Enlem: derece. Değerler [-90, 90] aralığına sabitlenir. Başka bir deyişle, belirtilen değer -90'dan küçükse, -90'a ayarlanır. Değer 90'dan büyükse 90 olarak ayarlanır.
lng
Tür:  number
Derece cinsinden boylam. [-180, 180] aralığının dışındaki değerler, aralığın içinde kalacak şekilde sarmalanır. Örneğin, -190 değeri 170'e dönüştürülür. 190 değeri, -170'e dönüştürülür. Bu da boylamların dünyanın farklı yerlerine sarıldığını gösterir.

Point sınıfı

google.maps.Point sınıf

const {Point} = await google.maps.importLibrary("core") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

Point
Point(x, y)
Parametreler: 
 • xnumber
 • ynumber
İki boyutlu bir düzlemde bir nokta.
x
Tür:  number
X koordinatı
y
Tür:  number
Y koordinatı
equals
equals(other)
Parametreler: 
İade Değeri:  boolean
İki Puanı karşılaştırır
toString
toString()
Parametreler: Yok
İade Değeri:  string
Bu noktanın bir dize gösterimini döndürür.

Size sınıfı

google.maps.Size sınıf

const {Size} = await google.maps.importLibrary("core") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki kitaplıklar başlıklı bölümü inceleyin.

Size
Size(width, height[, widthUnit, heightUnit])
Parametreler: 
 • widthnumber
 • heightnumber
 • widthUnitstring optional
 • heightUnitstring optional
Genişlik x eksenindeki mesafe, yükseklik ise y eksenindeki mesafeden oluşan iki boyutlu boyuttur.
height
Tür:  number
Y ekseninde piksel cinsinden yükseklik.
width
Tür:  number
X eksenindeki piksel cinsinden genişlik.
equals
equals(other)
Parametreler: 
İade Değeri:  boolean
İki Boyutu karşılaştırır.
toString
toString()
Parametreler: Yok
İade Değeri:  string
Bu boyutun dize gösterimini döndürür.

Dolgu arayüzü

google.maps.Padding arayüz

bottom optional
Tür:  number optional
Alt için piksel cinsinden dolgu.
left optional
Tür:  number optional
Sol için piksel cinsinden dolgu.
right optional
Tür:  number optional
Sağ için piksel cinsinden dolgu.
top optional
Tür:  number optional
Üste dolgu, piksel cinsinden.

CircleLiteral arayüz

google.maps.CircleLiteral arayüz

Bir daireyi temsil eden nesne değişmez değeri.

Bu arayüzün süresi CircleOptions tarihindedir.

center
Çemberin merkezi.
radius
Tür:  number
Dünya yüzeyinin metre cinsinden yarıçapı.
Devralındı: clickable, draggable, editable, fillColor, fillOpacity, map, strokeColor, strokeOpacity, strokePosition, strokeWeight, visible, zIndex