שנתחיל?

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ה-Elevation API מספק נתוני גובה עבור כל המיקומים על-פני כדור הארץ, כולל מיקומי עומק בקרקעית האוקיינוס (שמחזירים ערכים שליליים).

השירות הזה זמין גם כחלק מ-Maps JavaScript API בצד הלקוח, או בשימוש בצד השרת עם לקוחות Java, Python Client, Go Client ו-Node.js בשביל שירותי מפות Google.

דוגמה לתגובה

הגישה לממשק ה-API של Elevation API מתבצעת דרך ממשק HTTP, כאשר הבקשות נבנות כמחרוזת של כתובת URL באמצעות הקואורדינטות של קו האורך/קו הרוחב לזיהוי המיקומים או קודקודים של הנתיב. הבקשות חייבות לכלול את מפתח ה-API שלכם.

בדוגמה הבאה מוצגת הבקשה להעלאת הגובה של דנוור, קולורדו, "Mile High City", בפורמט JSON:

כתובת URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/json
 ?locations=39.7391536%2C-104.9847034
 &key=YOUR_API_KEY

כתובת URL של c

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/json?locations=39.7391536%2C-104.9847034&key=YOUR_API_KEY'

JavaScript

var axios = require('axios');

var config = {
 method: 'get',
 url: 'https://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/json?locations=39.7391536%2C-104.9847034&key=YOUR_API_KEY',
 headers: { }
};

axios(config)
.then(function (response) {
 console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch(function (error) {
 console.log(error);
});

Python

import requests

url = "https://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/json?locations=39.7391536%2C-104.9847034&key=YOUR_API_KEY"

payload={}
headers = {}

response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)

Java

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
 .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/json?locations=39.7391536%2C-104.9847034&key=YOUR_API_KEY")
 .method("GET", body)
 .build();
Response response = client.newCall(request).execute();

Ruby

require "uri"
require "net/http"

url = URI("https://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/json?locations=39.7391536%2C-104.9847034&key=YOUR_API_KEY")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)

response = https.request(request)
puts response.read_body

מעבר לאפליקציה

package main

import (
 "fmt"
 "net/http"
 "io/ioutil"
)

func main() {

 url := "https://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/json?locations=39.7391536,-104.9847034&key=YOUR_API_KEY"
 method := "GET"

 client := &http.Client {
 }
 req, err := http.NewRequest(method, url, nil)

 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 res, err := client.Do(req)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 defer res.Body.Close()

 body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 fmt.Println(string(body))
}

דיוור

מפרט OpenAPI זמין גם כאוסף Postman.

ריצה ב-Postman

אפשר לבדוק זאת על ידי הזנת כתובת ה-URL בדפדפן האינטרנט (חשוב להחליף את YOUR_API_KEY במפתח ה-API בפועל). התגובה כוללת את הגובה בנקודה הזו, במטרים, יחד עם ערך הרזולוציה (המרחק המקסימלי בין נקודות הנתונים שבהן בוצעה ההתאמה בין הגובה במטרים).

אפשר לעיין במדריך למפתחים לקבלת מידע נוסף על כתובות URL של בקשות בנייה והפרמטרים הזמינים, והסבר על התגובה.

זוהי דוגמה לתגובה:

JSON

{
 "results":
  [
   {
    "elevation": 1608.637939453125,
    "location": { "lat": 39.7391536, "lng": -104.9847034 },
    "resolution": 4.771975994110107,
   },
  ],
 "status": "OK",
}

XML

<ElevationResponse>
 <status>OK</status>
 <result>
 <location>
  <lat>39.7391536</lat>
  <lng>-104.9847034</lng>
 </location>
 <elevation>1608.6379395</elevation>
 <resolution>4.7719760</resolution>
 </result>
</ElevationResponse>

מפרט OpenAPI

מפרט OpenAPI פורסם ל-API הזה וזמין ב-GitHub.

קבלת מפרט OpenAPI

אוסף דואר

מפרט OpenAPI זמין גם כאוסף Postman.

ריצה ב-Postman

מתחילים לעבוד עם ספריות הלקוח שלנו

באמצעות ספריות הלקוח, אפשר לפתח את ממשקי ה-API של שירותי האינטרנט של מפות Google על ידי הטמעה פשוטה של משימות מקומיות, כמו אימות, ויסות בקשות וניסיון אוטומטי. ממשק ה-API של Elevation API זמין ב-Java Client, ב-Python Client, ב-Go Client וב-Node.js Client עבור שירותי מפות Google.

אימות, מכסות, תמחור ומדיניות

אימות

כדי להשתמש ב-Elevation API צריך להפעיל את ה-API ואז לקבל את פרטי הכניסה המתאימים. מידע נוסף זמין במאמר תחילת העבודה עם הפלטפורמה של מפות Google.

מכסות ותמחור

כדאי לעיין בדף אופן השימוש והחיוב כדי לקבל פרטים לגבי המכסות והתמחור שנקבעו ל-Elevation API.

מדיניות

השימוש ב-Elevation API חייב להיות בהתאם למדיניות API.

מידע נוסף

אפשר לעשות דברים נוספים באמצעות Elevation API, כמו בקשת נתוני גובה מכמה מיקומים. אפשר למצוא דוגמאות ופרטים נוספים במדריך למפתחים בנושא Elevation API.

המדריך למפתחים של Elevation API מיועד למפתחי אתרים וניידים שרוצים להשתמש בנתוני גובה בתוך מפות שסופקו על ידי אחד מממשקי ה-API של הפלטפורמה של מפות Google. הדף כולל מבוא לשימוש ב-API וחומרי עזר לגבי הפרמטרים הזמינים.