GoogleMap.OnMyLocationChangeListener

publiczny interfejs statyczny GoogleMap.OnMyLocationChangeListener

Ten interfejs został wycofany.
Zamiast tego użyj com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderApi. FusedLocationProviderApi zapewnia lepsze wykrywanie lokalizacji i zużycie energii i jest wykorzystywane przez niebieski punkt. Zobacz samouczek dotyczący wybierania bieżącego miejsca, który korzysta z interfejsu FusedLocationProviderApi, lub przewodnik dla programistów lokalizacji.

Interfejs wywołania zwrotnego informujący o zmianie lokalizacji przez kropkę lub siatkę funkcji Moja lokalizacja.

Podsumowanie metody publicznej

abstrakcja
onMyLocationChange(lokalizacja lokalizacji)
Wywoływane, gdy zmieniło się położenie mojej lokalizacji (szerokość lub długość, położenie i dokładność).

Metody publiczne

public abstrak void onMyLocationChange (Lokalizacja lokalizacji)

Wywoływane, gdy zmieniło się położenie mojej lokalizacji (szerokość lub długość, położenie i dokładność).

Parametry
lokalizacja Bieżąca lokalizacja kropki w Mojej lokalizacji