תוצאות החיפוש

כשמחפשים בעיות, הכלי Google Issue track מציג טבלה ניתנת להתאמה אישית של בעיות שתואמות לקריטריונים לחיפוש. בעזרת הטבלה הזו אפשר להוסיף, להסיר ולארגן מחדש עמודות שמכילות שדות של בעיות, כדי לבחור ולהדגיש את המידע שרוצים לראות. בתצוגת תוצאות החיפוש אפשר גם לערוך בעיות בכמות גדולה.

תצוגת תוצאות חיפוש

תצוגת תוצאות החיפוש מוצגת על ידי 'איתור בעיות' כאשר מבצעים חיפוש באמצעות סרגל החיפוש או באמצעות הכלי ליצירת חיפושים. תצוגה זו מוצגת גם במעקב אחר בעיות מרומז, למשל, באמצעות רשימת המומלצים או פריט בניווט שבצד שמאל.

בסרגל החיפוש שבחלק העליון של הדף מוצגים הקריטריונים שבהם השתמשתם כדי למצוא את הבעיות שמוצגות בטבלה. מספר תוצאות החיפוש שהוחזרו מוצג בצד שמאל למעלה, יחד עם חיצים שבהם תוכל להשתמש כדי לנווט לדפים נוספים של תוצאות.

כל שורה בטבלה מכילה בעיה שתואמת לקריטריוני החיפוש שציינתם. אפשר ללחוץ במקום כלשהו בשורה כדי להציג את דף הפרטים של הבעיה.

עמודות של תוצאות חיפוש

העמודות בטבלת תוצאות החיפוש מייצגות שדות של בעיות כמו Title, Priority (עדיפות) ו-Status (סטטוס). אם לבעיה מסוימת אין ערך בעמודה כלשהי שמוצגת, ב-Issue tracker מוצג תא טבלה שמכיל את ה-placeholder --.

מיון עמודות

אפשר ללחוץ על כותרת של כל עמודה כדי למיין את התוצאות לפי השדה המתאים, וללחוץ שוב כדי לשנות את סדר המיון בסדר יורד או להיפך. שם השדה בכותרת העמודה מופיע באדום אם התוצאות ממוינות כרגע לפי העמודה הזו. הכלי למעקב אחר בעיות משתמש במיון יציב בטבלה של תוצאות החיפוש. כלומר, כאשר ממיינים ראשונים לפי עמודה אחת, המיון הבאים נמצאים בתוך קריטריוני המיון הראשונים שנבחרו.

העברה, הוספה והסרה של עמודות

אפשר להוסיף או להסיר עמודות בטבלת תוצאות החיפוש, מלבד העמודה Title. לדוגמה, כדי להוסיף עמודה, לוחצים על התפריט הנפתח מימין לכותרת העמודה ובוחרים Add column right (הוספת עמודה מימין) מהתפריט.

כדי לשנות את מיקום העמודה, לוחצים על כותרת העמודה וגוררים אותה למיקום הרצוי.

השינויים בעמודה מוצגים בכל פעם שתבצעו חיפושים בעתיד.

שמירת שינויים בעמודות ברשימות חמות ובחיפושים שמורים

לתוצאות חיפוש המוצגות מרשימות חמות ולחיפושים שמורים יש פונקציונליות נוספת. אם יש לכם הרשאות לאדמין ואתם משנים את סדר התצוגה או המיון של העמודות בדף התוצאות של רשימת המומלצים או חיפוש שמור, ב-Issue track מופיע הלחצן Save כדי לשמור את השינוי. השינויים שתבצעו יהיו גלויים למשתמשים אחרים כשהם יצפו ברשימת החמה או בתוצאות החיפוש השמורות. כל שינוי בתצוגת העמודות או בסדר המיון שהמשתמשים האלה ביצע הוא זמני, והתוקף שלו יפוג כשהסשן של המשתמש יסתיים.

עריכות בכמות גדולה ובעיות שסומנו בכוכב

טבלת תוצאות החיפוש כוללת שתי עמודות נדל"ן קבועות בצד שמאל של המסך. אפשר להשתמש בתיבת הסימון כדי לערוך בעיות בכמות גדולה. סמל הכוכב מוסיף/מסיר בעיות מהרשימה סומן בכוכב על ידי.

רוחב העמודות

אי אפשר להתאים את רוחב העמודות באופן ידני. כשמוסיפים עמודות לטבלה, התכונה 'מעקב אחר בעיות' משנה באופן פעיל את גודל העמודות כמיטב יכולתו. אם הערכים בתא בטבלה חורגים מהרוחב הזמין, אפשר להעביר את העכבר מעליו כדי לראות את הערך המלא. אם מספר העמודות חורג מרוחב חלון הדפדפן, 'עוקב אחר בעיות' מציג סרגל גלילה אופקי.

התנהגות של עמודות מיוחדות

  • לא ניתן להסיר את העמודה כותרת מטבלת תוצאות החיפוש.

  • בעמודה Title, בוחרים באפשרות Show Hotlists בתפריט הנפתח של העמודות, כדי להציג רשימות חמות שמכילות בעיה כלשהי.

  • כדי לכלול את התוכן של העמודות Title ו-Components, בוחרים באפשרות Wrap Titles בתפריט הנפתח של העמודות.

  • אפשר לבחור את הצד של נתיב הרכיב שנקצר בעמודה Component. לשם כך, לוחצים על האפשרות Prefer right Right בתפריט הנפתח של העמודות.

  • כדי להציג סמלי סטטוס במקום טקסט, בוחרים באפשרות Show Status Icons בתפריט הנפתח של העמודות.

  • בשדות שמכילים ערך זמן (לדוגמה, השדה Created), אפשר להעביר את העכבר מעל לערך השדה כדי להציג את השעה גם לפי שעון מקומי וגם לפי שעון UTC.

  • תוכלו להציג כרטיס צף לבעיה על ידי העברת העכבר מעל השדות נחסם על ידי, חסימה או עותק כפול של אם הוא מופיע.