תוצאות חיפוש

כשמחפשים בעיות, הכלי Google Issue Tracker מחזיר טבלה של בעיות בהתאמה אישית שאפשר לעיין בהן, בהתאם לקריטריוני החיפוש. בעזרת הטבלה הזו תוכלו להוסיף, להסיר ולסדר מחדש עמודות שמכילות שדות של בעיות, כך שתוכלו לבחור ולהדגיש מידע שתרצו לראות. בתצוגת תוצאות החיפוש תוכלו גם לערוך בעיות בכמות גדולה.

תצוגת תוצאות חיפוש

תצוגת תוצאות החיפוש מוצגת בכלי למעקב אחר בעיות כשאתם מבצעים חיפוש באמצעות סרגל החיפוש או באמצעות הכלי לבניית חיפושים. כלי המעקב אחר בעיות מציג גם את התצוגה הזו כשמבצעים חיפוש משתמע של בעיות, לדוגמה, באמצעות רשימת פריטים פופולריים או פריט בניווט בצד ימין.

סרגל החיפוש בחלק העליון של הדף מציג את הקריטריונים שבהם השתמשתם כדי למצוא את הבעיות המוצגות בטבלה. מספר תוצאות החיפוש שהוחזרו מוצג בפינה השמאלית העליונה, וכן חיצים שבעזרתם אפשר לנווט לדפים נוספים של תוצאות.

כל שורה בטבלה מכילה בעיה שתואמת לקריטריוני החיפוש שציינתם. תוכלו ללחוץ במקום כלשהו בשורה כדי לראות את דף הפרטים של הבעיה.

עמודות של תוצאות חיפוש

העמודות בטבלה של תוצאות החיפוש מייצגות שדות בעיה כמו כותרת, עדיפות וסטטוס. אם לעמודה אין ערך עבור העמודה המוצגת, הכלי למעקב אחר בעיות יציג תא בטבלה שמכיל את ה-placeholder --.

מיון העמודות

תוכלו ללחוץ על כותרת של עמודה כלשהי כדי למיין תוצאות לפי השדה המתאים, וללחוץ שוב כדי לשנות את סדר המיון מ'גבוה' ל'יורד', או להפך. שם השדה בכותרת העמודה הוא אדום אם התוצאות ממוינות כרגע לפי העמודה הזו. הכלי למעקב אחר בעיות משתמש במיון יציב בטבלת תוצאות החיפוש. פירוש הדבר הוא שכאשר ממיינים תחילה לפי עמודה אחת, המיון לאחר מכן עומד בקריטריונים הראשונים למיון.

העברה, הוספה והסרה של עמודות

ניתן להוסיף או להסיר עמודות מטבלת תוצאות החיפוש, מלבד העמודה כותרת. לדוגמה, כדי להוסיף עמודה, לוחצים על התפריט הנפתח שמשמאל לכותרת העמודה ובוחרים הוספת עמודה מימין בתפריט.

כדי למקם מחדש עמודה, לוחצים על כותרת העמודה וגוררים אותה למיקום הרצוי.

שינויים אלו בתצוגת העמודות נשארים כאשר אתם מבצעים חיפושים בעתיד.

שמירת השינויים בעמודות ברשימות החמות ובחיפושים השמורים

לתוצאות חיפוש שמוצגות מתוך רשימות פופולריות וחיפושים שמורים יש גם פונקציונליות נוספת. אם יש לכם הרשאות אדמין ואתם משנים את תצוגת העמודות או את סדר המיון בדף התוצאות של רשימת משימות או של חיפוש שמור, בכלי 'מעקב אחר בעיות' מוצג לחצן שמירה שמאפשר לשמור את השינוי. השינויים שתבצעו יהיו גלויים למשתמשים אחרים כשהם יצפו ברשימת החיפושים החמים או בתוצאות החיפוש השמורות. כל שינוי בתצוגת העמודה או בסדר המיון שהמשתמשים מבצעים הוא זמני ומסתיים בסוף הסשן.

עריכות בכמות גדולה ובעיות שמסומנות בכוכב

בטבלת תוצאות החיפוש יש שתי עמודות קבועות שזמינות בצד שמאל של המסך. אפשר להשתמש בתיבת הסימון כדי לערוך בעיות בכמות גדולה. סמל הכוכב מוסיף או מסיר בעיות ברשימה מסומן בכוכב.

רוחב עמודות

לא ניתן להתאים את רוחב העמודות באופן ידני. כאשר עמודות מתווספות לטבלה, הכלי 'מעקב אחר בעיות' משנה את גודל העמודות בפועל למיטב ידיעתה. אם הערכים בתא מסוים חורגים מהרוחב הזמין של התא, אפשר להעביר את העכבר מעליו. אם מספר העמודות חורג מרוחב חלון הדפדפן, כלי המעקב אחר בעיות מציג סרגל גלילה אופקי.

התנהגות עמודה מיוחדת

  • לא ניתן להסיר את העמודה כותרת מטבלת תוצאות החיפוש.

  • כדי להציג רשימות חמות שמכילות בעיה בעמודה כותרת, בוחרים באפשרות הצגת רשימות חמות בתפריט הנפתח של העמודות.

  • כדי לשלב בין התוכן של העמודות Title ו-Components , בחרו באפשרות גלישת כותרת בתפריט הנפתח של העמודות.

  • בעמודה Component, תוכלו לבחור את החלק של נתיב הרכיב שרוצים לחתוך, על ידי בחירה באפשרות העדפת יישור לימין בתפריט הנפתח של העמודות.

  • ניתן להציג סמלי סטטוס במקום טקסט על ידי בחירה באפשרות הצגת סמלי סטטוס בתפריט הנפתח של העמודות.

  • בשדות המכילים ערך זמן (לדוגמה, השדה נוצר), אפשר להציג את השעה גם בשעון המקומי וגם בשעון UTC על ידי העברת העכבר מעל הערך בשדה.

  • אם אתם רוצים לראות את כרטיס ה-Hovercard, תוכלו להעביר את העכבר מעל השדה Block by, Block או שכפול של כדי לראות את הבעיות.