Pola niestandardowe

Pola niestandardowe w narzędziu Google Issue Tracker to pola, które oprócz standardowych pól domyślnych mogą być dostępne dla poszczególnych komponentów. Pola niestandardowe są tworzone przez pracowników Google odpowiedzialnych za zarządzanie komponentem. Użytkownicy publiczny i partnerzy nie mogą tworzyć pól niestandardowych ani zmieniać dostępnych pól niestandardowych.

Wyszukiwanie pól niestandardowych

Gdy tworzysz problem, wszystkie pola niestandardowe zdefiniowane dla komponentu pojawiają się w panelu Pola zaawansowane u dołu strony. Pola niestandardowe są wymienione w kolejności alfabetycznej po polach Zablokowane przez i Blokowanie.

Gdy edytujesz problem, pola niestandardowe pojawią się w panelu Pola problemu pod polem DW.

Ukryte pola niestandardowe

Gdy administrator komponentu dodaje pola niestandardowe do komponentu, może je ukryć. Ukryte pola niestandardowe są usuwane z widoku Utwórz problem. W widoku Edytuj problem ukryte pola niestandardowe znajdują się w zwiniętej sekcji Pokaż dodatkowe pola u dołu panelu Pola problemu. Po rozwinięciu sekcji Pokaż dodatkowe pola możesz wyświetlać i edytować ukryte pola.

Panel pokazywania dodatkowych pól, który pojawia się podczas edytowania problemu z ukrytymi polami niestandardowymi

Wyszukiwanie problemów według pól niestandardowych

Tak jak w przypadku standardowych pól domyślnych, możesz wyszukiwać problemy według wartości pola niestandardowego. Jeśli w kryteriach wyszukiwania problemów używasz niestandardowego pola, musisz podać dodatkowe informacje usłudze Issue Tracker:

  • Podczas wyszukiwania według pola customfield narzędzie Issue Tracker poprosi Cię o wybranie komponentu, do którego należy pole niestandardowe. Więcej informacji o poruszaniu się po wyszukiwaniu komponentów znajdziesz w sekcji Znajdowanie komponentów.

  • Po wybraniu komponentu pojawi się lista pól niestandardowych dla tego komponentu. Wybierz na liście pole niestandardowe, którego chcesz użyć w wyszukiwaniu. Po wybraniu pola wypełnij kryteria wyszukiwania tak jak w przypadku zwykłego pola.

Wyświetlanie pól niestandardowych w wynikach wyszukiwania

Kolumny pól niestandardowych możesz dodać do dowolnego widoku wyników wyszukiwania:

  • Gdy na liście kolumn pól do dodania wybierzesz Pole niestandardowe, narzędzie Issue Tracker wyświetli prośbę o wybranie komponentu, do którego należy pole niestandardowe.

  • Po wybraniu komponentu pojawi się lista pól niestandardowych dla tego komponentu. Wybierz odpowiednie pole niestandardowe z listy i dodaj je jako kolumnę.