המדריך למתחילים של Node.js

במדריכים למתחילים מוסבר איך להגדיר ולהפעיל אפליקציה שקוראת ל-Google Workspace API.

כדי לטפל בפרטים מסוימים בתהליך האימות וההרשאה, המדריכים למתחילים של Google Workspace משתמשים בספריות לקוח ה-API. אנחנו ממליצים להשתמש בספריות הלקוח של האפליקציות שלכם. המדריך למתחילים משתמש בגישת אימות פשוטה שמתאימה לסביבת הבדיקה. בסביבת ייצור, מומלץ ללמוד על אימות והרשאה לפני לבחור את פרטי הכניסה שמתאימים לאפליקציה.

יצירת אפליקציית שורת פקודה של Node.js ששולחת בקשות ל-API של Google Drive.

מטרות

 • הגדרת הסביבה.
 • התקן את ספריית הלקוח.
 • מגדירים את הדוגמה.
 • מריצים את הדוגמה.

דרישות מוקדמות

על מנת להפעיל את המדריך למתחילים, דרושות הדרישות המוקדמות הבאות:

 • חשבון Google שהופעל בו Google Drive.

הגדרת הסביבה

כדי להשלים את המדריך למתחילים, צריך להגדיר את הסביבה.

הפעלת ה-API

כדי להשתמש ב-Google APIs, צריך להפעיל אותם בפרויקט ב-Google Cloud. אפשר להפעיל ממשק API אחד או יותר בפרויקט אחד ב-Google Cloud.

אם אתם משתמשים בפרויקט חדש ב-Google Cloud כדי להשלים את המדריך למתחילים, צריך להגדיר את מסך ההסכמה של OAuth ולהוסיף את עצמכם כמשתמשי בדיקה. אם כבר השלמתם את השלב הזה בפרויקט Cloud, דלגו לקטע הבא.

 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לתפריט > APIs & Services > מסך ההסכמה של OAuth.

  מעבר למסך ההסכמה של OAuth

 2. בוחרים את סוג המשתמש לאפליקציה ולוחצים על יצירה.
 3. ממלאים את טופס ההרשמה לאפליקציה ולוחצים על שמירה והמשך.
 4. בינתיים, אפשר לדלג על הוספת היקפים וללחוץ על שמירה והמשך. בעתיד, כשתיצור אפליקציה לשימוש מחוץ לארגון שלך ב-Google Workspace, יהיה עליך להוסיף ולאמת את היקפי ההרשאות שנדרשים לאפליקציה.

 5. אם בחרתם בסוג המשתמש חיצוני, מוסיפים משתמשי בדיקה:
  1. בקטע משתמשים לבדיקה, לוחצים על הוספת משתמשים.
  2. מזינים את כתובת האימייל שלכם ואת שאר המשתמשים המורשים לבדיקה, ואז לוחצים על Save and Continue (שמירה והמשך).
 6. לבדוק את הסיכום של רישום האפליקציה. כדי לבצע שינויים, לוחצים על עריכה. אם הרישום של האפליקציה נראה בסדר, לוחצים על Back to Dashboard (חזרה למרכז השליטה).

אישור פרטי כניסה לאפליקציה בשולחן העבודה

כדי לאמת משתמשי קצה ולגשת לנתוני המשתמשים באפליקציה, צריך ליצור מזהה לקוח אחד או יותר של OAuth 2.0. מזהה הלקוח משמש לזיהוי אפליקציה יחידה לשרתי OAuth של Google. אם האפליקציה פועלת בכמה פלטפורמות, צריך ליצור מזהה לקוח נפרד לכל פלטפורמה.
 1. במסוף Google Cloud, נכנסים לתפריט > APIs & Services > Credentials.

  כניסה לדף Credentials

 2. לוחצים על יצירת פרטי כניסה > מזהה לקוח OAuth.
 3. לוחצים על סוג האפליקציה > אפליקציה למחשב.
 4. בשדה שם, מקלידים שם לפרטי הכניסה. השם הזה מוצג רק במסוף Google Cloud.
 5. לוחצים על יצירה. מופיע המסך של לקוח OAuth שנוצר, ומוצגים בו מזהה הלקוח וסוד הלקוח החדשים.
 6. לוחצים על אישור. פרטי הכניסה החדשים שנוצרו מופיעים בקטע מזהי לקוח ב-OAuth 2.0.
 7. שומרים את קובץ ה-JSON שהורדתם בתור credentials.json ומעבירים אותו לספריית העבודה.

התקנה של ספריית הלקוח

 • התקן את הספריות באמצעות npm:

  npm install googleapis@105 @google-cloud/local-auth@2.1.0 --save
  

הגדרת הדוגמה

 1. בספריית העבודה, יוצרים קובץ בשם index.js.

 2. מדביקים את הקוד הבא בקובץ:

  drive/quickstart/index.js
  const fs = require('fs').promises;
  const path = require('path');
  const process = require('process');
  const {authenticate} = require('@google-cloud/local-auth');
  const {google} = require('googleapis');
  
  // If modifying these scopes, delete token.json.
  const SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly'];
  // The file token.json stores the user's access and refresh tokens, and is
  // created automatically when the authorization flow completes for the first
  // time.
  const TOKEN_PATH = path.join(process.cwd(), 'token.json');
  const CREDENTIALS_PATH = path.join(process.cwd(), 'credentials.json');
  
  /**
   * Reads previously authorized credentials from the save file.
   *
   * @return {Promise<OAuth2Client|null>}
   */
  async function loadSavedCredentialsIfExist() {
   try {
    const content = await fs.readFile(TOKEN_PATH);
    const credentials = JSON.parse(content);
    return google.auth.fromJSON(credentials);
   } catch (err) {
    return null;
   }
  }
  
  /**
   * Serializes credentials to a file compatible with GoogleAuth.fromJSON.
   *
   * @param {OAuth2Client} client
   * @return {Promise<void>}
   */
  async function saveCredentials(client) {
   const content = await fs.readFile(CREDENTIALS_PATH);
   const keys = JSON.parse(content);
   const key = keys.installed || keys.web;
   const payload = JSON.stringify({
    type: 'authorized_user',
    client_id: key.client_id,
    client_secret: key.client_secret,
    refresh_token: client.credentials.refresh_token,
   });
   await fs.writeFile(TOKEN_PATH, payload);
  }
  
  /**
   * Load or request or authorization to call APIs.
   *
   */
  async function authorize() {
   let client = await loadSavedCredentialsIfExist();
   if (client) {
    return client;
   }
   client = await authenticate({
    scopes: SCOPES,
    keyfilePath: CREDENTIALS_PATH,
   });
   if (client.credentials) {
    await saveCredentials(client);
   }
   return client;
  }
  
  /**
   * Lists the names and IDs of up to 10 files.
   * @param {OAuth2Client} authClient An authorized OAuth2 client.
   */
  async function listFiles(authClient) {
   const drive = google.drive({version: 'v3', auth: authClient});
   const res = await drive.files.list({
    pageSize: 10,
    fields: 'nextPageToken, files(id, name)',
   });
   const files = res.data.files;
   if (files.length === 0) {
    console.log('No files found.');
    return;
   }
  
   console.log('Files:');
   files.map((file) => {
    console.log(`${file.name} (${file.id})`);
   });
  }
  
  authorize().then(listFiles).catch(console.error);

הרצת הדוגמה

 1. בספריית העבודה, מריצים את הדוגמה:

  node .
  
 1. בפעם הראשונה שמריצים את הדוגמה, מוצגת בקשה להעניק הרשאת גישה:
  1. אם עדיין לא נכנסתם לחשבון Google, נכנסים כשמוצגת בקשה לעשות זאת. אם נכנסת לכמה חשבונות, צריך לבחור חשבון אחד שישמש לצורך הרשאה.
  2. לוחצים על אישור.

  אפליקציית Nodejs שלכם מפעילה את Google Drive API וקוראת לו.

  פרטי ההרשאות מאוחסנים במערכת הקבצים, כך שבפעם הבאה שמריצים את הקוד לדוגמה לא תוצג בקשה להרשאה.

השלבים הבאים