פתרון בעיות של אימות & הרשאות

בדף הזה מתוארות כמה בעיות נפוצות שעשויות להופיע בקשר לאימות והרשאה.

This app isn't verified

אם במסך ההסכמה של OAuth מוצגת האזהרה "האפליקציה הזו לא מאומתת", האפליקציה מבקשת היקפים שמספקים גישה לנתוני משתמש רגישים. אם באפליקציה יש היקפים רגישים, האפליקציה צריכה לעבור תהליך אימות כדי להסיר את האזהרה הזו והגבלות נוספות. במהלך שלב הפיתוח, תוכלו להמשיך מעבר לאזהרה הזו על ידי בחירה באפשרות Advanced > Go to {Project Name} (unsafe).

File not found error for credentials.json

כשמריצים את דוגמת הקוד, יכול להיות שתופיע הודעת השגיאה "הקובץ לא נמצא" או "אין קובץ כזה" בנוגע ל-Credentials.json.

השגיאה הזו מתקבלת כשלא אישרתם את פרטי הכניסה של האפליקציה למחשב. במאמר יצירת פרטי כניסה מוסבר איך יוצרים פרטי כניסה לאפליקציה במחשב.

אחרי שיוצרים את פרטי הכניסה, חשוב לוודא שקובץ ה-JSON שהורדתם שמור בשם credentials.json. לאחר מכן מעבירים את הקובץ לספריית העבודה.

Token has been expired or revoked

כשמריצים את דוגמת הקוד, יכול להיות שתופיע הודעת השגיאה "האסימון בוטל" או "האסימון בוטל".

השגיאה הזו מתקבלת כשפג התוקף של אסימון הגישה משרת ההרשאות של Google או כשהוא בוטל. במאמר תפוגת אסימוני רענון תוכלו לקרוא על סיבות ופתרונות אפשריים.

שגיאות JavaScript

ריכזנו כאן כמה שגיאות נפוצות של JavaScript.

Error: origin_mismatch

השגיאה הזו מתקבלת בתהליך ההרשאה אם המארח והיציאה שמשמשים להצגת דף האינטרנט לא תואמים למקור JavaScript מורשה בפרויקט במסוף Google Cloud. הקפידו להגדיר מקור מורשה של JavaScript ושכתובת ה-URL בדפדפן תואמת לכתובת ה-URL המקורית.

idpiframe_initialization_failed: Failed to read the 'localStorage' property from 'Window'

השגיאה הזו מתקבלת כשלא מופעל בדפדפן אחסון נתונים וקובצי cookie של צד שלישי. האפשרויות האלה נדרשות בספריית הכניסה באמצעות חשבון Google. למידע נוסף, קרא את המאמר אחסון נתונים וקובצי Cookie של צד שלישי.

idpiframe_initialization_failed: Not a valid origin for the client

השגיאה הזו מתקבלת כשהדומיין הרשום לא תואם לדומיין שמשמש לאירוח דף האינטרנט. ודאו שהמקור שרשמתם תואם לכתובת ה-URL בדפדפן.