פתרון בעיות באימות & הרשאה

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

כאן מתוארות כמה בעיות נפוצות שאתם עשויים להיתקל בהן באימות ובהרשאות.

This app isn't verified

אם מסך ההסכמה של OAuth מציג את האזהרה "האפליקציה הזו לא מאומתת", האפליקציה מבקשת היקפים שמאפשרים גישה לנתוני משתמש רגישים. אם באפליקציה שלכם יש היקפים רגישים, האפליקציה שלכם צריכה לעבור את תהליך האימות כדי להסיר את האזהרה הזו ומגבלות אחרות. במהלך שלב הפיתוח תוכלו להמשיך מעבר לאזהרה הזו באמצעות בחירה באפשרות Advanced > Go to {Project Name}(לא בטוח).

File not found error for credentials.json

כשמריצים את דגימת הקוד, ייתכן שתופיע הודעת השגיאה "הקובץ לא נמצא" או "אין קובץ כזה" בנוגע לפרטי הכניסה.json.

השגיאה הזו מופיעה אם לא אישרתם את פרטי הכניסה לאפליקציות למחשב. במאמר יצירת פרטי כניסה מוסבר איך יוצרים פרטי כניסה לאפליקציה למחשב.

אחרי שיוצרים את פרטי הכניסה, חשוב לוודא שקובץ ה-JSON שהורדתם נשמר בתור credentials.json. לאחר מכן מעבירים את הקובץ לספריית העבודה.

Error: origin_mismatch

במהלך תהליך האימות, השגיאה הזו מתרחשת כשהמארח והיציאה שמשמשים להצגת דף האינטרנט לא תואמים למקור מורשה של JavaScript בפרויקט במסוף Google Cloud. ודאו שאתם מגדירים מקור JavaScript מורשה וכתובת ה-URL בדפדפן שלכם תואמת לכתובת ה-URL של המקור.

idpiframe_initialization_failed: Failed to read the 'localStorage' property from 'Window'

השגיאה הזו מופיעה אם קובצי cookie ואחסון נתונים של צד שלישי לא מופעלים בדפדפן. האפשרויות האלה נדרשות בספרייה לכניסה באמצעות חשבון Google. מידע נוסף זמין במאמר קובצי cookie ואחסון נתונים של צד שלישי.

idpiframe_initialization_failed: Not a valid origin for the client

השגיאה הזו מופיעה כשהדומיין הרשום לא תואם לדומיין המשמש לאירוח דף האינטרנט. ודאו שהמקור שרשמתם תואם לכתובת ה-URL בדפדפן.