יצירת פרויקט ב-Google Cloud

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

כדי שתוכלו להשתמש בתוספים או באפליקציות של Google Workspace אתם צריכים פרויקט ב-Google Cloud. הפרויקט הזה הוא הבסיס ליצירה, להפעלה ולשימוש בכל שירותי Google Cloud, כולל ניהול ממשקי API, הפעלה, חיוב, הוספה והסרה של שותפי עריכה וניהול הרשאות.

כדי ליצור פרויקט ב-Google Cloud:

  1. במסוף Google Cloud, עוברים לתפריט > IAM & Admin > יצירת פרויקט.

    מעבר אל יצירת פרויקט

  2. בשדה שם הפרויקט, נותנים שם תיאורי לפרויקט.

    אופציונלי: כדי לערוך את Project ID, לוחצים על עריכה. לא ניתן לשנות את מזהה הפרויקט אחרי יצירת הפרויקט, ולכן יש לבחור מזהה שעונה על כל משך החיים של הפרויקט.

  3. בשדה Location, לוחצים על עיון כדי להציג מיקומים פוטנציאליים לפרויקט. לאחר מכן לוחצים על בחירה.
  4. לוחצים על Create. מסוף Admin יעבור לדף 'מרכז הבקרה' והפרויקט ייווצר בתוך מספר דקות.

מידע נוסף על פרויקטים ב-Google Cloud זמין במאמר יצירה וניהול של פרויקטים.

השלב הבא

מפעילים את ממשקי ה-API של Google Workspace בפרויקט החדש שלכם ב-Google Cloud.