מחלקה: MusicTrackMediaMetadata

יצרן

MusicTrackMediaMetadata

חדש MusicTrackMediaMetadata()

תכונות

albumArtist

(מחרוזת או לא מוגדר)

שם האומן של האלבום.

albumName

(מחרוזת או לא מוגדר)

שם האלבום.

artist

(מחרוזת או לא מוגדר)

שם האומן למעקב.

artistName

(מחרוזת או לא מוגדר)

שם האומן למעקב.

הוצא משימוש
יש להשתמש באומן במקום זאת.

מלחין

(מחרוזת או לא מוגדר)

שם המלחין של הטראק.

discNumber

(מספר או לא מוגדר)

מספר דיסק. מספר שלם חיובי.

תמונות, אימג'ים

(מערך לא ריק של chrome.cast.Image שאינו ריק או לא מוגדר)

תמונות בתוכן. דוגמאות: תמונת שער או תמונה ממוזערת של המדיה שמופעלת כרגע.

releaseDate

(מחרוזת או לא מוגדר)

התאריך שבו פורסם הטראק בתקן ISO 8601, למשל, 2014-02-10.

releaseYear

(מספר או לא מוגדר)

מספר שלם של שנה שבה האלבום הופץ.

הוצא משימוש
יש להשתמש במקום זאת ב-releaseDate.

songName

(מחרוזת או לא מוגדר)

שם המסלול.

שם פריט

(מחרוזת או לא מוגדר)

שם הטראק.

trackNumber

(מספר או לא מוגדר)

מספר הטראק באלבום. מספר שלם חיובי.