คลาส: SessionStateEventData

ผู้ผลิต

ข้อมูลเหตุการณ์ของเซสชัน

เซสชัน StateStateEventData(session, sessionState, Opt_errorCode)

พารามิเตอร์

เซสชัน

cast.framework.CastSession

เซสชันปัจจุบัน (หากมี)

ค่าอาจเป็นค่าว่างได้

สถานะเซสชัน

cast.framework.SessionState

สถานะเซสชันปัจจุบัน

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

Opt_errorรหัส

ไม่บังคับ

chrome.cast.ErrorCode

รหัสข้อผิดพลาดที่ไม่บังคับสําหรับสถานะเริ่มไม่สําเร็จ

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

รหัสข้อผิดพลาด

เป็นค่าว่าง chrome.cast.ErrorCode

เหตุผลที่เริ่มเซสชันไม่สําเร็จ

เซสชัน

cast.framework.CastSession ที่เป็นค่าว่าง

เซสชันการแคสต์

สถานะเซสชัน

cast.framework.SessionState ที่ไม่เป็นค่าว่าง

สถานะเซสชันการแคสต์