Sınıf: ApplicationMetadataEventData

Marka

ApplicationMetadataEventData

yeni ApplicationMetadataEventData(metadata)

Parametre

metadata

cast.framework.ApplicationMetadata

Uygulama meta verileri.

Değer boş olamaz.

Özellik

metadata

non-null cast.framework.ApplicationMetadata

Uygulama meta verileri.