คลาส: PlayerDataChangedEvent

ผู้ผลิต

PlayerDataChangedEvent

ใหม่ PlayerDataChangedEvent(type, field, value)

พารามิเตอร์

ประเภท

cast.framework.ui.PlayerDataEventType

ประเภทของกิจกรรม

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พื้นที่

สตริง

ชื่อช่องที่เปลี่ยนแปลง

value

ประเภทใดก็ได้

ค่าของช่องใหม่

พร็อพเพอร์ตี้

พื้นที่

สตริง

ชื่อช่องที่มีการเปลี่ยนแปลง

ประเภท

non-null cast.framework.ui.PlayerDataEventType

value

ประเภทใดก็ได้

ค่าของช่องใหม่