ממשק: StateChange

תכונות

משך

מספר

מספר השניות של השחקן במצב הזה. אם זו הרשומה האחרונה ברשימה, הנגן עדיין במצב הזה, כך שמשך הזמן יימשך.

state

מחרוזת

המצב שהשחקן נכנס אליו. הבעיה יכולה להיות 'בתהליך אגירת נתונים', 'הפעלה', 'מושהית' או 'הסתיימה'.

חותמת זמן

מספר

חותמת הזמן של המדינה, בשניות מאז 1970 (כלומר Date.now() / 1000).