מחלקה: SeekableRange

יצרן

SeekableRange

new SeekableRange(start, end)

פרמטר

התחלה

אופציונלי

מספר

סיום

אופציונלי

מספר

תכונות

סיום

(מספר או לא מוגדר)

סוף הטווח שברצונך להריץ בשניות.

התחלה

(מספר או לא מוגדר)

ההתחלה של הטווח המבוקש בשניות.