คลาส: PhotoMediaMetadata

ผู้ผลิต

PhotoMediaMetadata

ใหม่ PhotoMediaMetadata()

พร็อพเพอร์ตี้

ศิลปิน

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อช่างภาพ

contentRating

การจัดประเภทเนื้อหา

creationDateTime

(สตริงหรือไม่ระบุ)

วันที่และเวลาที่ถ่ายรูปภาพในรูปแบบ ISO 8601 เช่น 2014-02-10T15:47:00Z

ส่วนสูง

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ความสูงของรูปภาพเป็นพิกเซล

รูปภาพ

(อาร์เรย์ที่ไม่มีค่า Null ของ cast.framework.messages.Image ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เช่น รูปภาพขนาดย่อของรูปภาพ

latitude

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ละติจูดของตำแหน่งที่ถ่ายภาพ

สถานที่

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ตำแหน่งที่ถ่ายภาพ เช่น Seattle, Washington, USA

longitude

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ลองจิจูดของตำแหน่งที่ถ่ายภาพ

title

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อรูปภาพ

ความกว้าง

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ความกว้างของรูปภาพเป็นพิกเซล