מחלקה: PhotoMediaMetadata

יצרן

PhotoMediaMetadata

new PhotoMediaMetadata()

תכונות

artist

(מחרוזת או לא מוגדר)

שם הצלם.

contentRating

סיווג התוכן

creationDateTime

(מחרוזת או לא מוגדר)

התאריך והשעה שבהם התמונה צולמה לפי תקן ISO 8601, לדוגמה, 2014-02-10T15:47:00Z.

גובה

(מספר או לא מוגדר)

גובה התמונה, בפיקסלים.

תמונות, אימג'ים

(מערך לא ריק של cast.framework.messages.Image שאינו null או לא מוגדר)

תמונות שמשויכות לתוכן, למשל תמונה ממוזערת.

latitude

(מספר או לא מוגדר)

קו הרוחב של המיקום שבו התמונה צולמה.

מיקום

(מחרוזת או לא מוגדר)

המיקום שבו התמונה צולמה, לדוגמה, Seattle, Washington, USA.

longitude

(מספר או לא מוגדר)

קו האורך של המקום שבו התמונה צולמה.

שם פריט

(מחרוזת או לא מוגדר)

כותרת התמונה.

רוחב

(מספר או לא מוגדר)

רוחב התמונה, בפיקסלים.