מחלקה: תמונה

יצרן

תמונה

new Image(url)

פרמטר

כתובת אתר

מחרוזת

כתובת ה-URL של התמונה.

תכונות

גובה

(מספר או לא מוגדר)

גובה התמונה.

כתובת אתר

מחרוזת

כתובת ה-URL של התמונה.

רוחב

(מספר או לא מוגדר)

רוחב התמונה.