מחלקה: ItemInfo

יצרן

ItemsInfo

new itemsInfo()

תכונות

items

(מערך לא null של cast.framework.messages.QueueItem או לא מוגדר)

רשימה של מזהי הפריטים שהשתנו.

requestId

(מספר או לא מוגדר)

מזהה הבקשה התואם.

sequenceNumber

(מספר או לא מוגדר)

מזהה הרצף של שינוי התור האחרון. הנתונים משמשים לתיאום מצב הסנכרון בין שולחים שונים לצד המקבל.

סוג

non-null cast.framework.messages.MessageType