כיתה: AudiobookChapterMediaMetadata

יצרן

AudiobookChapterMediaMetadata

new AudiobookEpisodeMediaMetadata()

תכונות

bookTitle

(מחרוזת או לא מוגדר)

השם של ספר האודיו.

chapterNumber

(מספר או לא מוגדר)

מספר הפרק, משמש למטרות תצוגה.

chapterTitle

(מחרוזת או לא מוגדר)

שם הפרק.

contentRating

סיווג התוכן

תמונות, אימג'ים

(מערך לא ריק של cast.framework.messages.Image שאינו null או לא מוגדר)

את עטיפת הפרק או העטיפה של הספר.

כותרת משנה

(מחרוזת או לא מוגדר)

השם של ספר האודיו, לצורך תאימות לאחור.

שם פריט

(מחרוזת או לא מוגדר)

שם הפרק, לצורך תאימות לאחור.