คลาส: AudioTrackInfo

ผู้ผลิต

AudioTrackInfo

ใหม่ AudioTrackInfo()

พร็อพเพอร์ตี้

audioCodec

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ค่านี้คือตัวแปลงรหัสของแทร็กเสียง

numAudioChannels

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

จำนวนช่องแทร็กเสียง

spatialAudio

(บูลีนหรือไม่ระบุ)

"จริง" หมายความว่าเนื้อหาแทร็กนี้มีเสียงรอบทิศทาง กำหนดโดยสัญญาณจากไฟล์ Manifest